Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Nieuws

Laudato Deum

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is een vervolg op zijn eerdere encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’.

De paus schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.

Breekpunt (meer…)

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 13 oktober 2023 13-10-2023
Lees verder

Diaconaal Centrum De Bakkerij krijgt Leidse erepenning

Op 2 oktober heeft burgemeester Van der Velden in de Burgerzaal van het stadhuis de Erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan De Bakkerij. Diaconaal predikant ds. Judith van den Berg heeft de penning in ontvangst genomen. Een uitgebreider verslag staat op www.debakkerijleiden.nl 
De parochie feliciteert ons aller Diaconaal Centrum natuurlijk van harte!!

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 4 oktober 2023 4-10-2023
Lees verder

Franciscaanse vieringen in oktober

Zondag 1 oktober wordt in de Hartebrugkerk (11.15 uur) het feest van de Heilige Franciscus gevierd, de beschermheer van dieren en de natuur.
Daarna vindt er vóór de kerk om ca. 12.30 uur de inzegening plaats van de muurschilderingen met teksten uit het bekende Zonnelied van Franciscus, door de Franciscaanse oud-provinciaal Pater Rob Hoogenboom ofm. Het Hartebrugkoor zal vervolgens het Zonnelied aanheffen. Na de inzegening is, volgens een oude Franciscaanse traditie, de zegening van de huisdieren. (Huisdieren kunnen de Eucharistieviering helaas niet in de kerk bijwonen)

Woensdag 4 oktober is er met de Orde van Franciscaanse Seculieren een Franciscusviering in de Antonius kerk om 19.30 uur met als voorganger Pater Thijs Moons ofm conv.

U wordt voor beiden hartelijk uitgenodigd.
(meer…)

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 27 september 2023 27-9-2023
Lees verder

Vredesontmoeting op 21 september

Met het geweldsincident dat binnen ons diaconaal centrum plaatsvond afgelopen zomer nog vers in gedachten, organiseert De Bakkerij op donderdag 21 september om 16 uur samen met diverse partnerorganisaties weer een Vredesontmoeting op het Stadhuisplein in Leiden, in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland. Juist nu!
Dit jaar is het thema: (On)Vrede en nu?

(meer…)

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 17 september 2023 17-9-2023
Lees verder

Bedevaart Kevelaer 31 okt-1 nov

De Haagse Bedevaarten organiseert voor het laatst dit jaar een bedevaart naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Informatie om u in te schrijven tot 16 oktober, kunt u vinden op onze website www.bedevaart.nl of in de folders, te verkrijgen via het parochiesecretariaat. .
U kunt de folders ook aanvragen via dehaagsebedevaarten@gmail.com of via 06-49890002.

(meer…)

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 16 september 2023 16-9-2023
Lees verder

Laurentius 150 jaar – viering met Bisschop

De H. Laurentiuskerk in Stompwijk bestaat dit jaar 150 jaar. Dit wordt gedurende een groot deel van het jaar gevierd met allerlei verschillende activiteiten.

Op 17 september 2023 om 11.00 uur is het kerkelijk hoogtepunt van alle activiteiten met een viering waarin bisschop van den Hende voorgaat. U bent u allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop is er koffie en thee in het, naast de kerk gelegen, Dorpspunt.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2023 7-9-2023
Lees verder

1 september – Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Op deze vrijdag begin de Scheppingsperiode die duurt tot 4 oktober, de feestdag van de Heilge Franciscus.
Klik voor de boodschap van onze Paus Franciscus hier: boodschap van paus Franciscus voor 1-9-23

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 31 augustus 2023 31-8-2023
Lees verder

Hartelijk welkom broeder Stefan Ansinger!

Op 23 augustus 2023 maakte de Nederlandse Dominicaanse diaken broeder Stefan Ansinger op X, voorheen Twitter, bekend dat hij in Leiden stage komt lopen om kennis te maken met het pastorale leven.

Veel details moeten nog nader worden ingevuld maar wij heten Stefan van harte welkom in onze HH. Petrus en Paulus parochie.

Een artikel over broeder Stefan Ansinger vindt u hier.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 24 augustus 2023 24-8-2023
Lees verder

06 september 2023 – Symposium Sint Franciscus

U kent hem natuurlijk de patroonheilige van Italië, de eerste bekende schrijver van de Italiaanse literatuur, de stichter van een invloedrijke bedelorde. Met zijn ideeën over de broederlijke verbintenis tussen de mensen en de natuur als schepping van God is Franciscus van Assisi bovendien een belangrijke figuur in het ecologisch gedachtengoed en in dat opzicht een echte “klassieker”, ook buiten de religieuze wereld. Maar wat kan hij betekenen voor de hedendaagse wereldburger, zo’n 800 jaar nadat hij zijn beroemdste werk, het zogenaamde Zonnelied, schreef?

Daaraan wijdt de opleiding Italiaans een symposium op 6 september 2023 , ter opening van het academisch jaar. Drie experts uit literaire, theologische en filosofische hoek belichten Sint Franciscus vanuit verschillende en complementaire perspectieven. De lezingen zijn in het Nederlands en zijn bestemd voor een breed publiek. De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. Deelname is kosteloos.

Inloop: 13.00 uur , Lipsius, Cleveringaplaats 1 Leiden. Aanvang eerste lezing: 13.30 uur.
De lezingen duren 45 minuten, inclusief discussie. Een gedetailleerd programma is binnenkort te vinden op (https://italianistica.weblog.leidenuniv.nl/). Aanmelden kan bij l.migliori@hum.leidenuniv.nl met omschrijving: “aanmelding symposium Franciscus”.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 21 augustus 2023 21-8-2023
Lees verder

Sfeerimpressies van de WJD 2023

De Wereldjongerendagen (WJD) 2023  in Lissabon zijn  weer voorbij. Vanuit het bisdom Rotterdam namen ruim tachtig jongeren deel en vanuit Nederland reisden in totaal bijna duizend jongeren naar Portugal af. Bij de slotviering op het veld waren in totaal naar schatting 1,5 miljoen jongeren aanwezig.

Om een indruk krijgen van wat er tijdens de WJD 2023 is voorgevallen kunt u naar de WJD-podcasts van het bisdom Rotterdam luisteren.

Ook kunt u naar sfeerimpressies van de WJD 2023 kijken.

Foto: (c) Ramon Mangold -Katholiekleven.nl
Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 16 augustus 2023 16-8-2023
Lees verder