Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Parochiële Caritas Instelling Petrus & Paulus Leiden e.o.

De Parochiële Caritas Instelling Petrus & Paulus Leiden e.o., of kortweg PCI,  is een caritasfonds dat de opdracht heeft om zowel binnen als buiten de deelnemende geloofsgemeenschappen om te zien naar elkaar en hulp aan te bieden. We noemen dit caritas of diaconie.

De PCI is actief in Stompwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden.  Als u in acute / tijdelijke geldzorgen zit waar de gewone instanties geen uitkomst kunnen bieden, kunt u een beroep op de PCI  doen.  De PCI kent een eigen bestuur en is een eigen kerkrechtelijke rechtspersoon.

Wat kunt U voor het Caritasfonds betekenen?

Het grootste kapitaal van het Caritasfonds is niet het geld dat in vroeger dagen is bijeengebracht via collectes en legaten, maar dat zijn de parochianen. In een geloofsgemeenschap staan de mensen klaar voor elkaar. Dat was 20 eeuwen terug zo en is nog steeds zo in de 21e eeuw. Een luisterend oor, een helpende hand is goud waard! Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen “vastlopen”, meldt u dat dan aan uw pastoor of pastoraal werker of het secretariaat. Deze neemt dan afhankelijk van de situatie contact op met het Caritasfonds.

Als u geld kunt missen om het aantal mensen dat geholpen wordt te vergroten, is uw gift welkom op:
bankrekening NL97 TRIO 0320 4316 81 t.n.v. PCI Petrus & Paulus Leiden. Veel dank!

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar petrusenpauluspci@gmail.com of een brief naar het PCI Petrus en Paulus Leiden e.o., Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden

Laatst aangepast op: maandag, 22 mei 2023 22-5-2023