Rondom de Kerk

Caritasfonds Leiden/Leiderdorp (vroeger IPCI)

Waar stond IPCI vroeger voor?

IPCI is de afkorting voor Inter-Parochiële Caritas Instelling. Het Caritasfonds Leiden/Leiderdorp is van de Leidse parochiekernen, de Merenwijk en Leiderdorp. Het heeft als opdracht om “zowel binnen als buiten de deelnemende geloofsgemeenschappen om te zien naar elkaar en hulp aan te bieden”. We noemen dit caritas of diaconie.

Wat kan het Caritasfonds voor U betekenen?

Als u in Leiden of Leiderdorp woont en in acute / tijdelijke geldzorgen zit waar de gewone instanties geen uitkomst kunnen bieden, kunt u een beroep op het Caritasfonds doen.

Wat kan U voor het Caritasfonds betekenen?

Het grootste kapitaal van het Caritasfonds is niet het geld dat in vroeger dagen is bijeengebracht via collectes en legaten, maar dat zijn de parochianen. In een geloofsgemeenschap staan de mensen klaar voor elkaar. Dat was 20 eeuwen terug zo en is nog steeds zo in de 21e eeuw. Een luisterend oor, een helpende hand is goud waard! Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen “vastlopen”, meldt u dat dan aan uw pastoor of pastoraal werker of het secretariaat. Deze neemt dan afhankelijk van de situatie contact op met het Caritasfonds.
Als u geld kunt missen om het aantal mensen dat geholpen wordt te vergroten, is uw gift welkom op:
bankrekening NL23 ABNA 0566.3151.49 t.n.v. IPCI Leiden. Veel dank!

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar ipcileiden@gmail.com.of een brief naar het Caritasfonds, Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden

Laatst aangepast op: donderdag, 15 april 2021 15-4-2021