Rondom de Kerk

Klokluiden voor Aktie Kerkbalans op 19 januari

Het is een traditie geworden de landelijke Aktie Kerkbalans ook in Leiden feestelijk in te luiden. Ditmaal in de Oudkatholieke Kerk aan de Zoeterwoudsesingel, hoek Cronesteinkade . Ook de PKN neemt hier aan deel. Iedereen is welkom!

12.30 uur – Inloop
12.45 uur – Welkomstwoord, gevolgd door een speech door klokkenluider Jeroen Windmeijer (bekende Leidse schrijver)
12.55 uur – Zegen
13.00 uur – De klok wordt geluid
13.05 uur – Koffie / thee / limonade

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 14 januari 2019 14-1-2019

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Johannes 2, 1-11 (20 januari 2018)

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”. Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”. Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water.”. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.”. Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem:

“Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”.

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 14 januari 2019 14-1-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Nieuwjaarsreceptie

Traditiegetrouw zijn ook dit jaar weer ALLE vrijwilligers van de grote parochie uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Een goede gelegenheid om elkaar het beste te wensen, achterom te kijken en vooruit te blikken naar wat komen gaat. De bijeenkomst is in het atrium van de Goede Herderkerk, aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het begint op zaterdag 12 januari om 15 uur en duurt tot 16u30.

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 4 januari 2019 4-1-2019

Compassiesoep uitdelen op tweede kerstdag

het is inmiddels een traditie geworden dat het Levensbeschouwelijk Platform van Leiden, waarin christenen, moslims en andere religies en overtuigingen samenwerken, soep uitdeelt op het Stationsplein.

Onder het banier van “Compassiesoep” worden passanten op 26 december tussen 12 en 14 uur getrakteerd op een kopje warme soep en een goede wens. Zo verspreiden we de kerstgedachte!

De organisatie kan nog soep en uitdelers gebruiken. Wilt u soep brengen en/of een uurtje helpen uitdelen, meldt u dan bij Bert Sluis, 06-54720280 of sluis19@gmail.com. Hartelijk dank!!

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 14 december 2018 14-12-2018

Nieuwe parochieblad is uit

Bij veel parochianen wordt “Rondom de Kerk” thuisbezorgd, in sommige kernen liggen ze achterin de kerk. Digitaal is het fraaie magazine in te zien onder de kop Artikelen uit RdK aan de linkerkant van deze website.

Voor de allerlaatste klik op RdK 14-3

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 13 december 2018 13-12-2018

Diaconaal weekend

Rond het feest van Sint Maarten (11-11) die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf, was er aandacht voor de diaconie in de kerken van onze parochie. In samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij waren flyers gemaakt en werd aan de kerkgangers een kalender overhandigd met tips om elke dag om te zien naar de medemens.

De kalender kunt u down loaden: diac kalender

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 14 november 2018 14-11-2018

Zaalvoetbal RK Tienergroep

Op zondag 7 oktober deed onze Leidse tienergroep voor het eerst mee aan het landelijke RKJ zaalvoetbaltoernooi. Er gingen 3 meiden en vijf jongens mee vanuit verschillende parochiekernen (en onze coach Peter van Lier). Eerst gingen we naar de gezamenlijk Mis in de Emmauskerk in Den Haag. Daarna naar de sporthal in Leidschendam. Tiener- en jongerengroepen uit allerlei regio’s deden mee, ook vanuit Amersfoort bijvoorbeeld. Tot onze verrassing wonnen we de eerste drie wedstrijden achter elkaar. Daarna moesten we een verlies incasseren en een gelijkspel (tegen het team dat uiteindelijk de winnaar was). Op één punt doelsaldo na stonden we net niet in de finale. Uiteindelijk zijn we dus derde geworden! Iedereen was heel enthousiast en er heerste een mooie teamspirit: volgende keer weer!

Voor een video-impressie zie onze pagina op Facebook (www.fb.me/RKTienersLeiden) of Instagram (www.instagram.com/rktienergroep). De volgende bijeenkomst van de tienergroep staat gepland voor vrijdag 9 november om 18.30 aan de Lorentzkade 16a (en daarna op 7 december).

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 20 oktober 2018 20-10-2018

Kerkmuziekdag 6 oktober

6 oktober 2018 is de Vierde Leidse kerkmuziekdag. Het thema voor deze dag is Longing for Light / Verlangen naar Licht. De deelnemers maken kennis met de enorme rijkdom en diversiteit van de Engelse kerkmuziek: van de unieke Engelse manier van psalmen zingen tot swingende gospelmuziek.

Net als de drie voorgaande edities is de Leidse kerkmuziekdag een interactieve dag waarbij de deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn. Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend programma leidt.

Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Evensong, die ook voor niet-deelnemers toegankelijk is.

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1 in Leiden. Meer informatie en aanmelden: www.leidsekerkmuziekdag.com

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 30 september 2018 30-9-2018