Rondom de Kerk

Vieren tijdens verzwaarde lockdown

In de Regio Zuid (Antonius, Hartebrug, Maria Middelares en Petrus) zijn er voorlopig geen voor het publiek toegankelijke vieringen meer. Vanuit de Hartebrug worden de zondagsvieringen uitgezonden via livestream.

In de Regio Noord (Joseph en Lodewijk) zijn er wel vieringen met maximaal 30 personen waarvoor aanmelden verplicht is. Vanuit de Lodewijk is er ook een livestream.

In de Regio Oost (Goede Herder, Sint Jan en Laurentius) zijn er in de eerste twee kerken vieringen zonder kerkgangers uitgezonden via livestream. In de Laurentius wordt gevierd met maximaal 30 personen waarvoor aanmelden verplicht is

Meer details op de sites van de betreffende kernen.

Uiteraard worden overal de corona maatregelen strikt in acht genomen!! De bisschoppen adviseren dringend de zang door slechts één cantor te laten verzorgen.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 21 januari 2021 21-1-2021

Laudato Si krant is uit

Vanuit de Regio Zuid is alweer de 15e editie verschenen met wat positief nieuws in deze donkere tijd.

Laudato Si Krant Nr 15

Kijk voor meer info op de Laudato Si link links op deze pagina.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 21 januari 2021 21-1-2021
Bekijk ook onze andere adverteerders.

boodschap van pastoor Broeders

“Beste parochianen,

De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet!

De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar afscheid.

Een tweede ziekenhuisopname de dag erna (22 december) bleek noodzakelijk.

Gelukkig mag ik vandaag (29 december) het ziekenhuis verlaten en hopelijk is de ontsteking verdwenen en gaan wij de goede kant op. Mijn klachten waren niet corona gerelateerd.

Ik heb ongelofelijk veel post ontvangen met hele mooie gedachten, wensen en gebeden. Dit heeft mij zeer gesterkt!

Heel veel dank hiervoor. Ik zal dit niet snel vergeten.

Een goede jaarwisseling en voor het nieuwe jaar veel heil, zegen en gezondheid.

pastoor Walter Broeders” Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 29 december 2020 29-12-2020

kerstboodschap pastoraal team


Klik op  https://youtu.be/-tQgRevWLi8  voor een mooie boodschap van ons pastoraal team voor het Kerstfeest en het nieuwe jaar.

Een Zalig Kerstfeest!!

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 24 december 2020 24-12-2020

bijbel expo te zien en kerstnummer te lezen

Gedurende de Advent staat de rondreizende tentoonstelling van het bisdom “De Bijbel rond” in de Hartebrugkerk.

Meer hierover in deze link: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/de-bijbel-expo-in-leiden-een-verrassend-mooie-tentoonstelling

Het mooie kerstnummer van Rondom de Kerk is uit RdK 16-3. Veel van het vieringenrooster is helaas achterhaald. Kijk vooral op de sites van de kernen.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 13 december 2020 13-12-2020

500 seconden stilstaan in de Advent

In een landelijke actie, gesteund door de Leidse Raad van Kerken, wordt de regering opnieuw opgeroepen 500 kinderen/jongeren zonder ouders toe te laten uit de Griekse vluchtelingenkampen. De Gemeente Leiden was al in maart bereid daarvan 25 op te nemen. Daarna werd het heel stil.

Zondag 13 december is er om 13 uur in de Hooglandse Kerk een korte bijeenkomst om stil te staan bij deze stilte.
Aanmelden kan bij info@ekklesialeiden.nl 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 8 december 2020 8-12-2020

Diaconaal weekend: Laat ze niet vallen!

het weekend vlak voor Sint Maarten is traditiegetrouw het Diaconale Weekend van Leiden.

Omzien naar onze naasten is een belangrijk gebod voor alle christenen. Dit is een manier er uiting aan te geven. Zeer aanbevolen!

Meer info in de documenten om aan te klikken
Flyer Diac Weekend 2020 en Krant zonder Papieren 2020
.

 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 1 november 2020 1-11-2020

Vanwege de coronadreiging terug naar dertig kerkgangers

We leven in roerige tijden. Na enkele maanden de Mis via livestream te hebben gevolgd, konden onze medegelovigen vanaf juni weer naar de kerk komen. De aantallen waren fors ingeperkt in verband met de 1,5 meter-regel; tot 1/8 of zelfs 1/10 van wat onder normale omstandigheden mogelijk is, bijvoorbeeld 100 in een kerk voor meer dan 850 mensen. Er was dus geen sprake van een ‘uitzonderingspositie’ vergeleken met de rest van de samenleving.

Met veel zorg waren de kerken corona-proof gemaakt en iedereen werkte goed mee. Samenzang werd beslist niet gedaan, des te opbeurender klonken de stemmen van enkele zangers en natuurlijk het orgel. Nu de afgelopen weken het aantal besmettingen weer snel oploopt gelden overal extra maatregelen en ook wij schalen af! Iedereen moet inleveren, zo ook de kerken. We gaan dus nog verder terug dan wat we al deden.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 10 oktober 2020 10-10-2020