Rondom de Kerk

Compassiesoep 2e kerstdag

Net als voorafgaande jaren staat er een soepbus op het plein voor Leiden CS.

Op tweede kerstdag  organiseert het Levensbeschouwelijk Platform Leiden voor de vijfde keer  de Compassiesoep. Namens alle geloofsovertuigingen in Leiden wordt op het Stationsplein rond lunchtijd  van 12.00 tot 14.30 uur  aan voorbijgangers soep en een kerstgroet aangeboden. Het is een prachtige gelegenheid om symbolisch uiting te geven aan compassie, een begrip dat in elke godsdienst en levensbeschouwing is geworteld.

De soep wordt elk jaar gemaakt en uitgedeeld door vrijwilligers. Ook voor deze editie zijn wij op zoek naar mensen die vegetarische pompoen- of linzensoep willen maken, en naar vrijwilligers om de soep op het Stationsplein aan te bieden.  Het recept voor de soep krijgt u van ons. Wij vinden het ook leuk als u op 2e kerstdag bij ons langskomt voor een kopje soep en een ontmoeting.

Voor meer informatie over dit initiatief, en het toezeggen van medewerking voor het maken van soep en/of het uitdelen hiervan kunt u contact opnemen met Lex Ras –lexras54@gmail.com of Chris Kleijweg cmkleijweg@gmail.com

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 10 december 2019 10-12-2019

Evangelielezing komende zondag, derde zondag van de Advent

Evangelielezing uit Mt 11, 2-11 (15 december 2019)

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: “Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus antwoordde hun: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: “Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg U: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 9 december 2019 9-12-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Wereldlichtjesdag 8 december

Het is een traditie geworden op de 2e zondag van december de overleden kinderen te herdenken. Leiden doet daar weer aan mee: op zondagavond 8 december vqn 18u30-19u30 in de Burgerzaal van het Stadhuis aan de Breestraat.

Over de hele wereld steken ouders een kaarsje aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen.

Het maakt niet uit hoe oud het kind is geworden en hoe lang het geleden is. Ouders en grootouders zijn van harte welkom. Inloop vanaf 18u15.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 3 december 2019 3-12-2019

Naar Rome met pastoor Broeders

Op donderdag 21 november is er om 20 uur in de pastorie van de Antoniuskerk een informatieavond over de Rome reis van 22-28 mei 2020. Romereis

Onze parochie organiseert deze inspiratiereis naar Rome ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Walter Broeders. Samen met hem bezoeken we vele hoogtepunten in Rome, belangrijke kerken, musea en toeristische trekpleisters. En gaan we op audiëntie bij de paus. Bent u geboeid geraakt door het interessante programma, zoals u dat in Rondom de kerk hebt kunnen lezen? Kom dan op 21 november luisteren en kijken en vraag alles wat je nog meer weten wilt over deze bijzondere reis. Op deze avond hoort u ook hoe en tot wanneer u zich kunt aanmelden.

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 19 november 2019 19-11-2019

Leiden Compassiestad 2009-2019

Op 12-14 november staat Leiden uitgebreid stil bij het feit dat in november 2009 het Handvest van Compassie is getekend. Leiden deed dat als eerste stad van de wereld. Honderden zijn gevolgd. Door de RK geloofsgemeenschap van Leiden is uiteraard toen ook een handtekening onder het Handvest gezet, naast die van het College van B&W en anderen.

Iedereen is van harte uitgenodigd de activiteiten deze dagen bij te wonen! Zie voor details op de flyer hiernaast en op www.leidencompassiestad.nu 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 5 november 2019 5-11-2019

jubileumnummer parochieblad is uit

Bij veel parochianen wordt “Rondom de Kerk” thuisbezorgd, in sommige kernen liggen ze achterin de kerk. Digitaal is het fraaie magazine in te zien onder de kop Artikelen uit RdK aan de linkerkant van deze website.

Voor de allerlaatste klik op RdK 15-2

In dit 100-ste nummer staat ook de speciale uitgave vermeld over het vertrek van de franciscanen uit Leiden ofm weg uit Leiden

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 24 oktober 2019 24-10-2019

Kerk en Kunst op 1 november

We nodigen u van harte uit voor het startmoment van de manifestatie ‘Kerk en Kunst’ op vrijdagavond 1 november a.s. in de Sint Petruskerk te Leiden.
Tijdens dit moment zetten we samen deze kerk in het licht als symbool voor een nieuwe toekomst voor kerken.

De toekomst van kerkgebouwen staat onder druk. Willen we deze iconische gebouwen voor onze samenleving behouden, dan is het van belang dat we hun gelaagde betekenis telkens weer laten zien. Hedendaagse kunst biedt daartoe een bijzondere kans.
Op verschillende momenten in de maand november gaan kunstenaars van verschillende kunstdisciplines op zoek naar de vele betekenissen en verhalen van een kerkgebouw. In gesprek met gelovigen, gebruikers, bezoekers én, in gesprek met het gebouw zelf. Ze onderzoeken wat een kerk is, was en zou kunnen zijn. Het resultaat: zeven verrassende en voor het publiek toegankelijk kunstmanifestaties, dwars door Nederland. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 17 oktober 2019 17-10-2019

Vredeswake “Vrede verbindt over grenzen”

Anders dan in voorgaande jaren wordt er niet alleen stilgestaan bij de vrede, maar komen we ook in begweging. Aan de hand van een Vredeswandelkrant kan voorafgaande aan de wake iedereen op eigen gelegenheid een wandeling door de Leidse binnenstad maken.
Vanaf 12u30 is deze krant op te halen bij De Bakkerij, Oude Rijn 44b. De wandeling leidt ons langs allerlei plekken verbonden aan vrede en gerechtigheid naar het Stadhuisplein.
Om 14 uur begint daar de Vredeswake.
Iedereen is welkom te wandelen en/of te waken!

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 24 september 2019 24-9-2019