Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Lucas 3, 10-18 (16 december 2018)

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?”. Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, Iaat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, Iaat hij hetzelfde doen”.

Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?”.  Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld”. Ook soldaten ondervroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?”. Hij antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij”.

Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur”. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 27 november 2018 27-11-2018

Diaconaal weekend

Rond het feest van Sint Maarten (11-11) die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf, was er aandacht voor de diaconie in de kerken van onze parochie. In samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij waren flyers gemaakt en werd aan de kerkgangers een kalender overhandigd met tips om elke dag om te zien naar de medemens.

De kalender kunt u down loaden: diac kalender

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 14 november 2018 14-11-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Allerheiligen en Allerzielen

Op het Hoogfeest van Allerheiligen (donderdag 1 november) zijn er de volgende vieringen:

  • woensdag 19 uur in de Josephkerk
  • donderdag 12u30 in de Hartebrugkerk
  • donderdag 19 uur in de Lodewijkkerk

Bij Allerzielen (officieel vrijdag 2 november) wordt stilgestaan op

  • 2 nov om 16 uur op begraafplaats Zijlpoort
  • 2 nov om 19 uur in de Lodewijkkerk
  • 2 nov om 19 uur in de Laurentiuskerk (Stompwijk), aansluitend naar het kerkhof
  • 2 nov om 19u30 in de Goede Herder (Zoeterwoude Rijndijk), idem
  • 3 nov om 19 uur in de Sint Jan (Zoeterwoude Dorp), idem
  • 3-4 nov in de reguliere weekendvieringen in de overige kerken
Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 31 oktober 2018 31-10-2018

Nieuwe parochieblad is uit

Bij veel parochianen wordt “Rondom de Kerk” thuisbezorgd, in sommige kernen liggen ze achterin de kerk. Digitaal is het fraaie magazine in te zien onder de kop Artikelen uit RdK aan de linkerkant van deze website.

Voor de allerlaatste klik op RdK 14-2

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 28 oktober 2018 28-10-2018

Zaalvoetbal RK Tienergroep

Op zondag 7 oktober deed onze Leidse tienergroep voor het eerst mee aan het landelijke RKJ zaalvoetbaltoernooi. Er gingen 3 meiden en vijf jongens mee vanuit verschillende parochiekernen (en onze coach Peter van Lier). Eerst gingen we naar de gezamenlijk Mis in de Emmauskerk in Den Haag. Daarna naar de sporthal in Leidschendam. Tiener- en jongerengroepen uit allerlei regio’s deden mee, ook vanuit Amersfoort bijvoorbeeld. Tot onze verrassing wonnen we de eerste drie wedstrijden achter elkaar. Daarna moesten we een verlies incasseren en een gelijkspel (tegen het team dat uiteindelijk de winnaar was). Op één punt doelsaldo na stonden we net niet in de finale. Uiteindelijk zijn we dus derde geworden! Iedereen was heel enthousiast en er heerste een mooie teamspirit: volgende keer weer!

Voor een video-impressie zie onze pagina op Facebook (www.fb.me/RKTienersLeiden) of Instagram (www.instagram.com/rktienergroep). De volgende bijeenkomst van de tienergroep staat gepland voor vrijdag 9 november om 18.30 aan de Lorentzkade 16a (en daarna op 7 december).

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 20 oktober 2018 20-10-2018

Kerkmuziekdag 6 oktober

6 oktober 2018 is de Vierde Leidse kerkmuziekdag. Het thema voor deze dag is Longing for Light / Verlangen naar Licht. De deelnemers maken kennis met de enorme rijkdom en diversiteit van de Engelse kerkmuziek: van de unieke Engelse manier van psalmen zingen tot swingende gospelmuziek.

Net als de drie voorgaande edities is de Leidse kerkmuziekdag een interactieve dag waarbij de deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn. Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend programma leidt.

Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Evensong, die ook voor niet-deelnemers toegankelijk is.

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1 in Leiden. Meer informatie en aanmelden: www.leidsekerkmuziekdag.com

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 30 september 2018 30-9-2018

Vredeswake 21 september 16-17 uur

Ook dit jaar wordt op het Stadhuisplein midden in Leiden een uur lang stil gestaan bij de ons zo dierbare Vrede.

Het thema “Generaties voor vrede” roept verschillende associaties op. Voor sommigen roept het een bepaalde vermoeidheid op. We zijn al zo lang onder weg, we werken al zo lang aan vrede en waar heeft het ons gebracht? Voor anderen verwijst het naar een lang en hardnekkig volhouden. Maar: wat houdt ons op de been? Duidelijk is dat participatie essentieel is voor de overdracht van betrokkenheid op vrede en vrijheid tussen generaties. Het meemaken en meedoen met concrete vredesactiviteiten is essentieel voor de overdracht van betrokkenheid. Juist nu de polarisatie en verdeeldheid binnen Europese samenlevingen groeit, is die overdracht van vredesengagement van essentieel belang. Jong en oud: iederéén kan wat aan vrede doen!

 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 9 september 2018 9-9-2018

Kerkproeverij 15-16 september

Komend weekend vindt de landelijke actie Kerkproeverij plaats. Het is de bedoeling dat parochianen iemand uitnodigen mee te gaan naar de kerk om eens te proeven wat daar gebeurt. Het kan een buur zijn, een vriend of familielid.

Alle kerken in het Leidse doen mee met deze ‘Kerkproeverij’. Ook zonder uitnodiging van een kerkganger is iedereen op deze zaterdag en zondag – en in andere weekenden – van harte welkom in onze vieringen. Voor aanvangstijden zie onder “Liturgie”.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 8 september 2018 8-9-2018