Rondom de Kerk

secretariaat blijft wegens ziekte gesloten

Ook de HH Petrus en Pauls parochie ontkomt niet aan de griep epidemie. Omdat Corry Boumeester tijdelijk als enige het centrale secretariaat bemenst, zijn we extra kwetsbaar.

Daarom is het secretariaat aan de Lorentzkade 16a ook de komende dagen nog gesloten. De mail wordt intussen wel gelezen en telefonische boodschappen worden beluisterd.

Excuses voor het ongemak.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 18 februari 2018 18-2-2018

info middag over Regio Zuid

Op zaterdagmiddag 17 februari wordt in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan een informatie middag gehouden. De regio Zuid bestaat sinds 1-1-2018 en omvat de parochiekernen Hartebrug, Lam Gods en Sint-Petrus.

De organisatie van de middag is in handen van de nieuw gevormde Pastoraatgroep van de regio: Jan Akerboom, Hannie v/d Boog, Claar-els van Delft, Marlene Falke, Irma Leune, Leny van Loon, Pernelle Severijnen en Victoria Twist.

Iedereen die wil weten wat de nieuwe regio gaat doen en/of wil helpen de regio tot een succes te maken, is welkom!

Het duurt van 15 tot 17 uur en er is “afternoon tea met scones”. Vanwege de catering is opgave gewenst, maar niet verplicht. (hartebrugkerk@kpnmail.nl, secretariaat@lamgodsleiden.nl
of secretariaat@sintpetrusleiden.nl)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 12 februari 2018 12-2-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Start Actie Kerkbalans door de burgemeester

Zaterdagmiddag 20 januari om 12.45 uur sprak burgemeester Lenferink bij de start van de Actie Kerkbalans in de Hartebrugkerk in Leiden een kort woordje. Hij wees op het belang van de kerken in Leiden, de kerken als gebouwen maar ook als gemeenschappen. Die zijn van grote waarden in het maatschappelijk leven in de stad. De burgemeester hoopte dat veel mensen een bijdrage willen leveren om onze mooie maar wel in onderhoud dure, kerken, te behouden. De parels van de stad verdienen het. Om 13.00 uur markeerde klokgelui de start van de Actie Kerkbalans.

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 31 januari 2018 31-1-2018

pastoraal werker Bas van Pampus nog ziek

Sinds begin oktober is onze pastoraal werker Bas van Pampus met ziekteverlof. Hij kampt met burn-out verschijnselen en de verwachting is dat het herstelproces veel tijd zal vergen. Zijn activiteiten worden zoveel mogelijk overgenomen door andere teamleden, maar bijvoorbeeld veel catechese avonden gaan NIET door.
Graag goed opletten of even naar het secretariaat bellen of mailen in geval van twijfel.

Het parochiebestuur

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 27 november 2017 27-11-2017

compassiesoep op 2e kerstdag

Alweer voor het derde jaar verrassen vrijwilligers de reizigers bij Leiden CS met een dampende kop soep en een “Zalig Kerstfeest” of een goede wens vanuit een andere traditie (protestants, Bahai, joods, moslim). De reacties zijn altijd erg verrast en positief.

Wilt u meedoen door een vegetarische tomaten- of pompoensoep te maken of uit te delen? Stuur dan een mailtje naar compassiesoep@icloud.com met uw “aanbod”.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 26 november 2017 26-11-2017

“kaalslag”?

Afgelopen zaterdag (11-11-2017) stond er een artikel prominent in het Leidsch Dagblad, met de kop “Kaalslag op komst bij kerken”. Erbij een grote foto van de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk in Leiden met het onderschrift “een van de Leidse kerken die wellicht moet sluiten” .

Dat laatste is strikt genomen niet onjuist, want van ALLE ZES Leidse RK kerken wordt momenteel bekeken of ze behouden kunnen blijven of niet. Zes is duidelijk teveel gezien het aantal kerkgangers in Leiden dat terugloopt, net als in de rest van het land. Dat de teruggang per kerk varieert doet daar niets aan af.

De parochie, die behalve 6 kerken in Leiden er nog 5 (binnenkort 3) bezit in de dorpen aan de oostkant, studeert al enige tijd op “de toekomst”. Wat voor kerk willen en kunnen we zijn en wat is daarvoor nodig? Nodig in termen van mensen, geld en gebouwen. Het bestuur heeft daarvoor de Leidse parochiekernen (Hartebrug, Sint Joseph, Lam Gods, Heilige Lodewijk en Sint Petrus) gevraagd zichzelf te karakteriseren in vitaliteit, in sterke en zwakke punten. Dat geeft een beeld van heden en mogelijke toekomst, uitgaande van de mensen.

“Twee katholieke kerken mogelijk voldoende” Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 15 november 2017 15-11-2017

Kom 7 kijken – diaconale dag op 11 november

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele lading. Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens even komt kijken in De Bakkerij. Maar het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de Zeven Werken van Barmhartigheid waar we binnen de diaconieën van Leiden dagelijks heel concreet invulling aan geven in onze hulp aan kwetsbare groepen.

Goed leren kijken

Vanouds kent de diaconie een drieslag in haar werk: Zien-Oordelen-Handelen. Wie als kerkgemeenschap oog wil hebben voor zijn naaste moet eerst vooral goed leren kijken. Om onze blik wat te scherpen, is er in het afgelopen jaar door diverse groepen uit de Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven, de vreemdelingen opnemen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.

U komt ogen tekort

Op zaterdag 11 november worden de resultaten van dit unieke kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid getoond in een bijzondere tentoonstelling in De Bakkerij. Daarnaast nodigen de spelers van de theaterproductie “Onder anderen” u uit om eens te kijken naar uw eigen (voor)oordelen en verborgen angsten voor “anderen” en daarover met elkaar in gesprek te gaan. En tenslotte is er die dag ook nog een levensgroot bordspel met uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken.

Dus Kom 7 kijken op zaterdag 11 november tussen 13.00 en 17.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden. Om 13.15 uur wordt de expositie geopend.
U bent van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 31 oktober 2017 31-10-2017

Sint Jan op een kier op 5 november

Sinds de tijdelijke sluiting eind 2016 van de kerk aan de Zuidbuurtseweg is er veel werk verzet met betrekking tot de renovatie.
Er lag een tijdschema van een jaar op tafel maar door allerlei praktische oorzaken is de verbouwing uitgelopen. We hebben een nieuw doel gesteld voor de feestelijk heropening, te weten maart/april 2018. De beheercommissie begrijpt dat mensen nieuwsgierig zijn naar de vorderingen en wil dan ook de gelegenheid bieden een kijkje te nemen vanuit achterin de kerk. Helaas is rondlopen om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Omdat er op zondag 5 november  een Allerzielen gedenkmiddag wordt gehouden op de begraafplaats achter de kerk, lijkt het een goed moment om de kerk open te stellen voor belangstellenden. Er zullen leden van de beheercommissie aanwezig zijn om een en ander toe te lichten. Van 15u30 tot 17u30 bent u van harte welkom en zullen de grote deuren  geopend zijn.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 oktober 2017 30-10-2017