Rondom de Kerk

Diaconaal weekend: Laat ze niet vallen!

het weekend vlak voor Sint Maarten is traditiegetrouw het Diaconale Weekend van Leiden.

Omzien naar onze naasten is een belangrijk gebod voor alle christenen. Dit is een manier er uiting aan te geven. Zeer aanbevolen!

Meer info in de documenten om aan te klikken
Flyer Diac Weekend 2020 en Krant zonder Papieren 2020
.

 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 1 november 2020 1-11-2020

Parochie en bisdom magazines zijn uit———–Herderlijk schrijven met Allerzielen

het parochieblad van november/december RdK 16-2  

het bisdomblad van oktober tussenbeide-oktober-2020-pdf

de brief van onze bisschop Allerzielen bisschop

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 21 oktober 2020 21-10-2020
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Vanwege de coronadreiging terug naar dertig kerkgangers

We leven in roerige tijden. Na enkele maanden de Mis via livestream te hebben gevolgd, konden onze medegelovigen vanaf juni weer naar de kerk komen. De aantallen waren fors ingeperkt in verband met de 1,5 meter-regel; tot 1/8 of zelfs 1/10 van wat onder normale omstandigheden mogelijk is, bijvoorbeeld 100 in een kerk voor meer dan 850 mensen. Er was dus geen sprake van een ‘uitzonderingspositie’ vergeleken met de rest van de samenleving.

Met veel zorg waren de kerken corona-proof gemaakt en iedereen werkte goed mee. Samenzang werd beslist niet gedaan, des te opbeurender klonken de stemmen van enkele zangers en natuurlijk het orgel. Nu de afgelopen weken het aantal besmettingen weer snel oploopt gelden overal extra maatregelen en ook wij schalen af! Iedereen moet inleveren, zo ook de kerken. We gaan dus nog verder terug dan wat we al deden.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 10 oktober 2020 10-10-2020

bemoedigende brief bisschop

hieronder een herderlijk schrijven van onze bisschop, mgr vd Hende, ter bemoediging in deze corona tijd.
brief bisschop

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 3 oktober 2020 3-10-2020

catechese aanbod dit najaar

Vanwege de corona beperkingen zijn maar enkele bijeenkomsten in een goed geventileerde ruimte met inachtneming van de 1,5 meter regel, de rest verloopt digitaal.

Het aanbod is ruimer dan in de laatste “Rondom de Kerk” staat, zoals ‘Adrienne von Speyr en het Johannesevangelie’, ‘Gebedsvorming – al doende’. U vindt bij deze activiteiten vast iets van uw gading!

Voor het volledige catecheseaanbod klik hier: catechese najaar 2020

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 22 september 2020 22-9-2020

Zusters aan de Herensingel

Op 11 augustus stond prominent in het Leidsch Dagblad dat de kerk aan de Herensingel volgend jaar grondig wordt opgeknapt en dat er “nonnen komen wonen”. Hoog tijd om meelevende parochianen bij te praten.

Het is een oude wens van onze bisschop om ook in Leiden een orde van religieuzen een plek te geven. In het bisdom is die wens al eerder in vervulling gegaan in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De bisschop wil daarmee een impuls geven aan het kerkelijk leven met een duidelijk gezicht naar de maatschappij. Dus niet alleen bidden, maar ook werken: “Ora et labora”. Het gaat om zusters uit Indonesië van Jezus, Maria en Jozef (JMJ), die daar vooral in scholen en ziekenhuizen actief zijn. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 21 augustus 2020 21-8-2020

bijdrage gevraagd voor fotografie project Leidse kerken

“Leidse kerken in transitie”

Een fotografisch onderzoek naar het proces van behoud, gebruik en herbestemming.

In Leiden staan de RK geloofsgemeenschappen met zes kerken aan de vooravond van een belangrijk transformatieproces. De meer wijkgebonden geloofsgemeenschappen hebben last van de landelijke trend van krimp en vergrijzing, de keuzekerken hebben dat minder, maar merken dat minder gemakkelijk vrijwilligers te vinden zijn voor allerlei taken en verantwoordelijkheden. Dat heeft gevolgen voor de kerkgebouwen.

Deze zijn onderhevig aan restauraties, groot onderhoud, een andere inrichting of aanvulling op een meer functioneel gebruik, en als alles is bekeken, zou een noodzakelijke sluiting van een gebouw aan de orde kunnen komen. Dit impliceert niet alleen een bouwkundige verandering, maar is een wezenlijk, fundamenteel, sociaalmaatschappelijk en emotioneel proces, die de kerken, maar vooral de gemeenschappen rondom doorlopen. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 12 juni 2020 12-6-2020

Wij kunnen racisme niet tolereren

Het ligt aan de basis van het katholieke geloof dat God de mensen, alle mensen, geschapen heeft naar Zijn evenbeeld. Wij zijn allen gelijkwaardige kinderen van God. Het is mooi dat deze kernuitspraak van de joods-christelijke traditie zich de afgelopen millennia over de wereld heeft kunnen waarmaken. Het is betreurenswaardig dat dit besef toch nog steeds niet overal is doorgedrongen.

Paus Franciscus liet vorige week weten dat wij racisme op geen enkele manier kunnen tolereren en hij riep dan ook op “de heiligheid van het menselijk leven te verdedigen”. Ook veroordeelde hij geweld en riep hij op te bidden voor verzoening, vrede en gerechtigheid.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 11 juni 2020 11-6-2020