Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Lc.16,1-13 (22 september 2019)

Verder sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijk man die een rentmeester had, die bij hem werd aangeklaagd, dat hij zijn bezit verkwistte. Hij riep hem dus en vroeg: “Wat hoor ik daar van u? Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven.”

Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf: “Wat zal ik doen, nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik ga doen, opdat zij mij na mijn ontslag als rentmeester in hun huis opnemen.”

Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer één voor één , en zei tot de eerste: “Hoeveel ben je mijn meester schuldig?” Die antwoordde: “Honderd vaten olie.” Maar hij zei: “Hier hebt ge uw schuldbekentenis, ga gauw zitten en schrijf: vijftig.”

Daarop vroeg hij nog aan een tweede: “En hoeveel ben jij schuldig?” Die antwoordde: “Honderd maten tarwe.” De rentmeester zei tegen hem: “Hier heb je je schuldbekentenis, schrijf tachtig.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 16 september 2019 16-9-2019

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Lc.15,1-32 (15 september 2019)

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren.

De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”.

Hij hield hun deze gelijkenis voor: ‘Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt?

En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 10 september 2019 10-9-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.

TV interview met pastoor Broeders

Deze zondag, 8 september, was het geloofsgesprek voorafgaande aan de Eucharistieviering op NPO 1 met onze pastoor Broeders, in zijn rol als rector van priesteropleiding Vronesteyn. Zeer de moeite waard!
Klik op www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek

 

 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 8 september 2019 8-9-2019

herfstnummer parochieblad is uit

Bij veel parochianen wordt “Rondom de Kerk” thuisbezorgd, in sommige kernen liggen ze achterin de kerk. Digitaal is het fraaie magazine in te zien onder de kop Artikelen uit RdK aan de linkerkant van deze website.

Voor de allerlaatste klik op RdK 15-1

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 6 september 2019 6-9-2019

Laudato Sí jaar is begonnen in Regio Zuid

Zie aan de linkerkant van deze pagina voor meer informatie

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 28 augustus 2019 28-8-2019

Ontmoetingsmaaltijd op 25 juni

Op deze dinsdagavond wordt in de Marekerk (Lange Mare 48 midden in Leiden) een maaltijd georganiseerd voor oud- en nieuwkomers in onze mooie stad! Iedereen is van harte welkom tussen 17 en 20 uur.

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 14 juni 2019 14-6-2019

Avond over Paus Franciscus op 4 juni

Omdat er zoveel te vertellen was, hebben pastoor Broeders en PW van Pampus besloten een derde avond te beleggen over onze Paus. Ook zeer de moeite waard als u de andere avonden niet hebt meegemaakt.

Dinsdag 4 juni om 20 uur in de Petruspastorie, ingang Lorentzkade 16A te Leiden.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 3 juni 2019 3-6-2019

Roepingenzondag 12 mei

‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’

Op 31 januari, het feest van Don Bosco, verscheen de boodschap van Paus Franciscus voor Roepingenzondag 2019.  In dit document schrijft de Paus over roeping. Roeping houdt een belofte in, maar brengt ook een risico met zich mee. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

De Paus denkt op de eerste plaats aan de roeping tot christelijk leven, die wordt ontvangen bij het doopsel. Het leven is geen stom toeval, maar een geschenk. We zijn Gods geliefde kinderen, verzameld in de grote familie van de Kerk. Hier ontstaat en ontwikkelt zich het christelijk leven, dat zijn uitdrukking vindt in die beslissingen, die een specifieke richting geven aan onze persoonlijke weg en die tegelijkertijd bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk in onze wereld. De Paus noemt hierbij de beslissing om in Christus te huwen en een gezin te stichten, de roepingen die te maken hebben met het werkzame leven, de toewijding aan naastenliefde en solidariteit, met sociale en politieke verantwoordelijkheden. ‘Deze roepingen maken ons dragers van een belofte van goedheid, Liefde en rechtvaardigheid, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze samenlevingen en culturen, die nood hebben aan moedige christenen en aan authentieke getuigen van het koninkrijk van God.’

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 8 mei 2019 8-5-2019