Rondom de Kerk

Gesprek over vergeving op 26 sept

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 24 september 2017 24-9-2017

lezing komende zondag

1 okt 2017 evangelielezing uit Matteüs 21,28-32

“In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: “Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: ‘Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard’. ‘Goed vader’ antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: ‘Neen, ik wil niet’, maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” Zij antwoordden: “De laatste.” Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017

Roepingsweg van H Franciscus

De drie-ene God benutte alle wegen om Franciscus (1181/2 – 1226), deze rijkeluiszoon, tot een antwoord te bewegen. Kennelijk stond hij niet als jongeman te springen om monnik te worden! Alle registers heeft God nodig gehad.

Omstandigheden zoals zijn rijke afkomst, zijn maanden gevangenschap in een lokale oorlog en een lange ziekte. Jezus gebruikte ook medemensen, zoals zijn ouders, maar ook de melaatse onderweg, de bisschop die hem letterlijk mantelzorg verleent en de priester die hem een evangeliestekst uitlegt. En dan waren er zijn innerlijke bewegingen van zoeken naar een ridderlijk bestaan, de zwaarmoedigheid van het niet vinden waarvoor of voor wie eigenlijk te leven, de gewetensstrijd om de melaatse tegemoet te gaan en bezittingen weg te geven, de leegte die hem doet zoeken naar God. Tenslotte is er de stem van Jezus doorheen de kruisicoon in San Damiano: “Herstel Mijn Kerk”; het conflict met zijn vader en dan de radicale keuze voor de Hemelse Vader, bevestigd door het vernemen van het Evangeliewoord: “Neem niets mee onderweg … “ Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017

RK tienerbijeenkomsten

Voortaan komen de RK tieners steeds op de derde zondag van de maand samen, elke keer in een andere kerk. Na deelname aan de viering is er dan nog een activiteit. In de viering is natuurlijk het hele gezin welkom. Ook tieners die nog niet aan de activiteiten hebben deelgenomen zijn van harte welkom!

De eerste bijeenkomst heeft een afwijkende opzet en is in/bij de H. Lodewijk aan de Steenschuur. De happening begint al op zaterdag avond, dus 16 september. De jongens kamperen in de binnentuin van de kerk, en de meiden overnachten in een meidenstudentenhuis in Leiden.

Meer info voor de jongens: Paul van der Lee ppvanderlee@gmail.com, voor de meisjes: Pauline Buirma pauline.buirma@gmail.com.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017

Kerkproeverij 9-10 september

In dit weekend wordt een landelijke Kerkproeverij gehouden. Parochianen kunnen familie, buren of kennissen speciaal uitnodigen een keertje een zondagsviering mee te maken. Door zo vrijblijvend te proeven wat er gebeurt in de kerk tijdens de viering en daarna bij een kopje koffie, hopen we dat het naar meer smaakt!

Achterin de kerken liggen foldertjes om in te vullen en te geven aan mogelijk geïnteresseerden. Gewoon iemand vragen mag natuurlijk ook!

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 30 augustus 2017 30-8-2017

Open Monumentendag: H. Laurentius open

Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, is in Stompwijk gelegenheid de H. Laurentiuskerk te bezichtigen. Er zijn rondleidingen van 10.00 tot 17.00 uur. Ook is er een uitgebreide tentoonstelling over de Zouaven. In de 19e eeuw vormden die een leger om Paus Pius IX te helpen het pauselijk gebied te verdedigen. In dit leger vochten 13 Stompwijkers. Een interessante tentoonstelling!

Ook is er een boekenmarkt waarvan de opbrengst is voor kerk en orgel. Deze wordt georganiseerd door oud-medewerkers van Kringloopwinkel De Stal.

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 30 augustus 2017 30-8-2017

500 jaar Reformatie zaterdag 10 juni

13.00 – 16.00 uur in de Marekerk

Naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van de Reformatie in 2017 vindt een ontmoetingsdag voor alle kerken en christelijke gemeenschappen van Leiden plaats. Onder het motto ‘Alle christenen van Leiden op één dag onder één dak’ is er op 10 juni ruimte voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Er is een ‘kerkenmarkt’ waar alle aanwezige kerken en gemeenschappen zich met een kerkkraampje en een kerk-pitch zullen presenteren. Dit aan de hand van drie vragen:

  • Wat kenmerkt de kerk/geloofsgemeenschap?
  • Hoe draagt de kerk/geloofsgemeenschap bij aan het sociale en maatschappelijke leven?
  • Blijvend vernieuwen: hoe gaat de kerk/geloofsgemeenschap om met de ontwikkelingen in wereld en maatschappij?

Verder zijn korte lezingen, videopresentaties, muziek en een gezamenlijke afsluiting gepland.
Verdere informatie op www.raadvankerkenleiden.nl
I
edereen mag gewoon binnen lopen!

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 8 juni 2017 8-6-2017

Franciscaanse wandeling door Leiden

Dinsdag 13 juni vanaf 10.30 organiseert de Franciscaanse lekenorde (OFS) in Leiden een wandeling van ongeveer een uur langs plaatsen waar volgelingen van St. Franciscus actief zijn geweest in de stad Leiden. Hilde Günther  van de orde heeft met Sjoerd Loozen, stagiair van de parochie St. Petrus en Paulus, en andere betrokkenen een informatieve tocht van ongeveer een uur uitgezet met veel momenten van verdieping en bezinning over spiritualiteit, vrede  en sociale betrokkenheid .  Na afloop is er een gezamenlijke lunch, je eten delen met anderen wordt aangemoedigd.  De deelname is gratis.  We vertrekken vanaf de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk om 10.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 juni 2017 6-6-2017