Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag, 2e zondag door het jaar

Evangelie uit Joh 1,29-34 (zondag 19 januari 2020)

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 januari 2020 13-1-2020

Aanmelden voor Heilig Vormsel in 2020

Als een kind in groep 8 zit of in de brugklas, dan heeft hij/zij de leeftijd om het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is zogezegd de ‘derde’ stap na de Sacramenten van het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het H. Vormsel is altijd een belangrijke, krachtige en feestelijke gebeurtenis!
Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend op zaterdag 16 mei 2020 om 19.00 uur in de Petruskerk in Leiden door onze bisschop.

Het Leidse *) voorbereidingstraject is steeds op donderdagavonden van 19 uur – 20u30 en start op donderdag 16 januari in de parochiezaal van de Petruskerk aan de Lorentzkade 16a in Leiden. In het traject zijn wat extra uitstapjes voorzien. Zo gaan we naar de Vuurdoop en is er een bijzonder weekend gepland van 3-5 april voor alle vormelingen gezamenlijk. De tieners mogen gewoon thuis slapen.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie centrale ouderavonden: dinsdag 14 januari, dinsdag 10 maart en dinsdag 12 mei, telkens van 20.00-21.30 uur in de Petruszaal links naast de Petruskerk aan de Lammenschans.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 20 december 2019 20-12-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.

Naar Rome met pastoor Broeders 22-28 mei 2020

Onze parochie organiseert een inspiratiereis naar Rome ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Walter Broeders. Samen met hem bezoeken we vele hoogtepunten in Rome, belangrijke kerken, musea en toeristische trekpleisters. En gaan we op audiëntie bij de paus.

Het belooft een geweldig bezoek te worden met andere parochianen. Opgave is nu al mogelijk! Meer info: Romereis

 

 

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 14 december 2019 14-12-2019

Compassiesoep 2e kerstdag

Net als voorafgaande jaren staat er een soepbus op het plein voor Leiden CS.

Op tweede kerstdag  organiseert het Levensbeschouwelijk Platform Leiden voor de vijfde keer  de Compassiesoep. Namens alle geloofsovertuigingen in Leiden wordt op het Stationsplein rond lunchtijd  van 12.00 tot 14.30 uur  aan voorbijgangers soep en een kerstgroet aangeboden. Het is een prachtige gelegenheid om symbolisch uiting te geven aan compassie, een begrip dat in elke godsdienst en levensbeschouwing is geworteld.

De soep wordt elk jaar gemaakt en uitgedeeld door vrijwilligers. Ook voor deze editie zijn wij op zoek naar mensen die vegetarische pompoen- of linzensoep willen maken, en naar vrijwilligers om de soep op het Stationsplein aan te bieden.  Het recept voor de soep krijgt u van ons. Wij vinden het ook leuk als u op 2e kerstdag bij ons langskomt voor een kopje soep en een ontmoeting.

Voor meer informatie over dit initiatief, en het toezeggen van medewerking voor het maken van soep en/of het uitdelen hiervan kunt u contact opnemen met Lex Ras –lexras54@gmail.com of Chris Kleijweg cmkleijweg@gmail.com

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 13 december 2019 13-12-2019

Wereldlichtjesdag 8 december

Het is een traditie geworden op de 2e zondag van december de overleden kinderen te herdenken. Leiden doet daar weer aan mee: op zondagavond 8 december vqn 18u30-19u30 in de Burgerzaal van het Stadhuis aan de Breestraat.

Over de hele wereld steken ouders een kaarsje aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen.

Het maakt niet uit hoe oud het kind is geworden en hoe lang het geleden is. Ouders en grootouders zijn van harte welkom. Inloop vanaf 18u15.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 3 december 2019 3-12-2019

Leiden Compassiestad 2009-2019

Op 12-14 november staat Leiden uitgebreid stil bij het feit dat in november 2009 het Handvest van Compassie is getekend. Leiden deed dat als eerste stad van de wereld. Honderden zijn gevolgd. Door de RK geloofsgemeenschap van Leiden is uiteraard toen ook een handtekening onder het Handvest gezet, naast die van het College van B&W en anderen.

Iedereen is van harte uitgenodigd de activiteiten deze dagen bij te wonen! Zie voor details op de flyer hiernaast en op www.leidencompassiestad.nu 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 5 november 2019 5-11-2019

Kerk en Kunst op 1 november

We nodigen u van harte uit voor het startmoment van de manifestatie ‘Kerk en Kunst’ op vrijdagavond 1 november a.s. in de Sint Petruskerk te Leiden.
Tijdens dit moment zetten we samen deze kerk in het licht als symbool voor een nieuwe toekomst voor kerken.

De toekomst van kerkgebouwen staat onder druk. Willen we deze iconische gebouwen voor onze samenleving behouden, dan is het van belang dat we hun gelaagde betekenis telkens weer laten zien. Hedendaagse kunst biedt daartoe een bijzondere kans.
Op verschillende momenten in de maand november gaan kunstenaars van verschillende kunstdisciplines op zoek naar de vele betekenissen en verhalen van een kerkgebouw. In gesprek met gelovigen, gebruikers, bezoekers én, in gesprek met het gebouw zelf. Ze onderzoeken wat een kerk is, was en zou kunnen zijn. Het resultaat: zeven verrassende en voor het publiek toegankelijk kunstmanifestaties, dwars door Nederland. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 17 oktober 2019 17-10-2019

Vredeswake “Vrede verbindt over grenzen”

Anders dan in voorgaande jaren wordt er niet alleen stilgestaan bij de vrede, maar komen we ook in begweging. Aan de hand van een Vredeswandelkrant kan voorafgaande aan de wake iedereen op eigen gelegenheid een wandeling door de Leidse binnenstad maken.
Vanaf 12u30 is deze krant op te halen bij De Bakkerij, Oude Rijn 44b. De wandeling leidt ons langs allerlei plekken verbonden aan vrede en gerechtigheid naar het Stadhuisplein.
Om 14 uur begint daar de Vredeswake.
Iedereen is welkom te wandelen en/of te waken!

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 24 september 2019 24-9-2019