Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Pinksterbrief van de bisschoppen

In deze brief vragen de bisschoppen aandacht voor de Caritas en Diaconie.
Zeer lezenswaardig!
Brief bisschoppen Pinksteren 2023

 

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 27 mei 2023 27-5-2023

Hemelvaart en Pinksteren

Voor wie meer wil weten over beide Hoogfeesten, klik op www.vier.nu

Als u zoekt naar een kerk om mee te vieren, kijk dan onder Liturgie/Vieren hiernaast.

Hemelvaart valt op donderdag 18 mei, Pinksteren op 28-29 mei.

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 17 mei 2023 17-5-2023

Zilveren pastoor Smith op 10 juni

Op zaterdag 10 juni vieren we dat het 25 jaar geleden is dat pastoor Smith priester is gewijd.
Het feestelijke programma in en bij de Sint Josephkerk, Herensingel 3, ziet er als volgt uit:

  • 15.00 uur H. Mis met mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
  • 16.00 uur Inleiding van de bisschop over parochievernieuwing. Er is een apart programma voor de kinderen
  • 16.45 uur Korte Aanbidding
  • 17.30 uur Buffet

Info of wanneer u zich wilt aanmelden: jhsmithpr@gmail.com

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 16 mei 2023 16-5-2023

korendag met een ander zilveren randje

Op zaterdag 24 juni is er een bijzonder evenement in De Goede Herder: uit bijna alle koren van de HHPP parochie hebben 60 zangers en zangeressen zich aangemeld voor een korendag. Onder leiding van Ans Bulles, dirigent van het parochiekoor van de Goede Herder, worden er liederen ingestudeerd die dan in de afsluitende vesperviering ten gehore worden gebracht. We zingen liederen van Elgar, Rutter, Oosterhuis, Taizé.

Samen zingen verbindt maar daarnaast is dit ook een muzikaal cadeau voor Pastoor Broeders die zich ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum een viering met een dergelijk koor had gewenst, maar dat door corona in rook zag opgaan. Komt allen om de viering op 24 juni extra feestelijk te maken en mee te zingen bij de samenzangstukken. Na afloop is er gelegenheid om pastoor Broeders en elkaar bij een drankje te ontmoeten.

zaterdag 24 juni – De Goede Herder te Zoeterwoude Rijndijk – aanvang viering 16.00 uur

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 16 mei 2023 16-5-2023

vesperviering Laudato Si’ 24 mei

De Katholieke kerk staat wereldwijd van 21-28 mei stil bij het uitkomen in 2015 van de encycliek Laudato Si’ over het behoud van Gods schepping. De naam verwijst naar het Zonnelied van de Heilige Franciscus.

Woensdag 24 mei is er om 19 uur in de Hartebrugkerk een vesperviering over met als thema: “Hoop voor de aarde; hoop voor de mensheid”. Het Hartebrugkoor verleent medewerking en het duurt ongeveer een half uur. Iedereen is welkom! flyer Laudato Si 2023

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 14 mei 2023 14-5-2023

parochieblad mei-juni is uit!

Dit exemplaar van “Rondom Petrus en Paulus” is deze week van de persen gerold en zit weer boordevol informatie. RPP 2-6

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 12 mei 2023 12-5-2023

Roepingenzondag 30 april

Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Onze pastoor Walter Broeders is rector van Vronesteyn!

Op Roepingenzondag 30 april a.s. wordt gevraagd om uw gebed en wordt gecollecteerd voor Vronesteyn. Uw gift is ook zeer welkom via: IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 26 april 2023 26-4-2023

Lintjesregen

Ook dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om enkele parochianen eervol te onderscheiden.
Trees van Velzen-Knijnenburg (Sint-Laurentius) en Wil Witte (Sint-Petrus) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Gefeliciteerd!!

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 26 april 2023 26-4-2023