Rondom de Kerk

Naar een bloeiende gemeenschap in Regio Zuid

Onder dit motto nodigde de kersverse Pastoraatgroep van Regio Zuid de parochianen van de Hartebrug, Lam Gods en Sint Petrus uit voor een bijeenkomst in de Antoniuskerk.

De opkomst was veel groter dan verwacht, zo’n 75 mensen! Ze gingen eerst ‘speeddaten’ om elkaar beter te leren kennen. Heel geanimeerde gesprekken. Daarna vertelde pastoraal werker Marlène Falke over onze HH. Petrus en Paulusparochie sinds de fusie in 2012: het is niet eenvoudig om samen te werken met alle acht parochiekernen. In regio’s is dat makkelijker: in Noord (H. Lodewijk en de Sint Joseph), Oost (H. Laurentius, De Goede Herder en de Sint Jan) en Zuid (Hartebrug, Lam Gods en Sint Petrus). Falke deed ook enkele samenwerkingsideeën aan de hand: “We kunnen samenwerken bij de voorbereiding van de Sacramenten en een gezamenlijk goed doelactie.” En ook het bij elkaar gaan kerken beval zij aan. “En we kunnen elkaar ook vieren versterken, zoals samenwerken met de koren.”
En er komen de Locatieraden om de lokale zaken te behartigen. 

Ook zorgen

Diverse parochianen uitten hun zorg over het behoud van de pastorale bediening. Ook waren er opmerkingen over het verschil in het aantal Eucharistievieringen in de kerken in Regio Zuid. Marlène Falke vroeg op dit punt ook begrip voor de verschillende kleuren van de kerken en het nijpende tekort aan priesters. Na de presentatie van Falke volgden groepssessies, waarin de aanwezigen de belangrijkste kenmerken van een bloeiende gemeenschap met elkaar deelden. Uit die sessies is duidelijk geworden dat men Saamhorigheid zoekt en dat communicatie een belangrijk aandachtspunt is.
De organisatie van de geslaagde middag was in handen van de nieuw gevormde Pastoraatgroep van de regio: Jan Akerboom (secr), Claar-els van Delft (voorz), Marlene Falke (PW), Els Grijmans, Irma Leune, Leny van Loon, Pernelle Severijnen en Victoria Twist.

(foto’s van J Versteegen)
Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 maart 2018 6-3-2018

Expositie Moeder Teresa in de Josephkerk

Op zaterdag en zondag 3 en 4 maart, 10 en 11 maart en 17 en 18 maart van 13.00 tot 15.00 uur is in de Sint Josephkerk, Herensingel 3, een expositie over Moeder Teresa.

Op 80 panelen wordt het leven en de spiritualiteit zichtbaar van moeder Teresa. Velen kennen haar naam, maar hoevelen kennen haar echte levens- en geloofsweg? Foto’s en teksten nemen ons mee, en tonen ook het inmiddels wereldwijde werk van de Zusters van Naastenliefde.

Op zaterdag 3 maart om 13.00 uur is de officiële opening met de zusters van moeder Teresa.

Woensdag 7 maart wordt bij de serie Eucharistische heiligen veel aandacht gegeven aan moeder Teresa. Lezing met power point presentatie, Ridderzaal bij de Sint Jozefkerk, Alexanderstraat 1A, van 20.00 tot 21.30 uur. Toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom!

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 25 februari 2018 25-2-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.

pastoraal werker Bas van Pampus nog ziek

Sinds begin oktober is onze pastoraal werker Bas van Pampus met ziekteverlof. Hij kampt met burn-out verschijnselen en de verwachting is dat het herstelproces veel tijd zal vergen. Zijn activiteiten worden zoveel mogelijk overgenomen door andere teamleden, maar bijvoorbeeld veel van zijn catechese avonden gaan NIET door.
Graag goed opletten of even naar het secretariaat bellen of mailen in geval van twijfel.

Het parochiebestuur

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 23 februari 2018 23-2-2018

Start Actie Kerkbalans door de burgemeester

Zaterdagmiddag 20 januari om 12.45 uur sprak burgemeester Lenferink bij de start van de Actie Kerkbalans in de Hartebrugkerk in Leiden een kort woordje. Hij wees op het belang van de kerken in Leiden, de kerken als gebouwen maar ook als gemeenschappen. Die zijn van grote waarden in het maatschappelijk leven in de stad. De burgemeester hoopte dat veel mensen een bijdrage willen leveren om onze mooie maar wel in onderhoud dure, kerken, te behouden. De parels van de stad verdienen het. Om 13.00 uur markeerde klokgelui de start van de Actie Kerkbalans.

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 31 januari 2018 31-1-2018

compassiesoep op 2e kerstdag

Alweer voor het derde jaar verrassen vrijwilligers de reizigers bij Leiden CS met een dampende kop soep en een “Zalig Kerstfeest” of een goede wens vanuit een andere traditie (protestants, Bahai, joods, moslim). De reacties zijn altijd erg verrast en positief.

Wilt u meedoen door een vegetarische tomaten- of pompoensoep te maken of uit te delen? Stuur dan een mailtje naar compassiesoep@icloud.com met uw “aanbod”.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 26 november 2017 26-11-2017

“kaalslag”?

Afgelopen zaterdag (11-11-2017) stond er een artikel prominent in het Leidsch Dagblad, met de kop “Kaalslag op komst bij kerken”. Erbij een grote foto van de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk in Leiden met het onderschrift “een van de Leidse kerken die wellicht moet sluiten” .

Dat laatste is strikt genomen niet onjuist, want van ALLE ZES Leidse RK kerken wordt momenteel bekeken of ze behouden kunnen blijven of niet. Zes is duidelijk teveel gezien het aantal kerkgangers in Leiden dat terugloopt, net als in de rest van het land. Dat de teruggang per kerk varieert doet daar niets aan af.

De parochie, die behalve 6 kerken in Leiden er nog 5 (binnenkort 3) bezit in de dorpen aan de oostkant, studeert al enige tijd op “de toekomst”. Wat voor kerk willen en kunnen we zijn en wat is daarvoor nodig? Nodig in termen van mensen, geld en gebouwen. Het bestuur heeft daarvoor de Leidse parochiekernen (Hartebrug, Sint Joseph, Lam Gods, Heilige Lodewijk en Sint Petrus) gevraagd zichzelf te karakteriseren in vitaliteit, in sterke en zwakke punten. Dat geeft een beeld van heden en mogelijke toekomst, uitgaande van de mensen.

“Twee katholieke kerken mogelijk voldoende” Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 15 november 2017 15-11-2017

Kom 7 kijken – diaconale dag op 11 november

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele lading. Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens even komt kijken in De Bakkerij. Maar het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de Zeven Werken van Barmhartigheid waar we binnen de diaconieën van Leiden dagelijks heel concreet invulling aan geven in onze hulp aan kwetsbare groepen.

Goed leren kijken

Vanouds kent de diaconie een drieslag in haar werk: Zien-Oordelen-Handelen. Wie als kerkgemeenschap oog wil hebben voor zijn naaste moet eerst vooral goed leren kijken. Om onze blik wat te scherpen, is er in het afgelopen jaar door diverse groepen uit de Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven, de vreemdelingen opnemen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.

U komt ogen tekort

Op zaterdag 11 november worden de resultaten van dit unieke kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid getoond in een bijzondere tentoonstelling in De Bakkerij. Daarnaast nodigen de spelers van de theaterproductie “Onder anderen” u uit om eens te kijken naar uw eigen (voor)oordelen en verborgen angsten voor “anderen” en daarover met elkaar in gesprek te gaan. En tenslotte is er die dag ook nog een levensgroot bordspel met uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken.

Dus Kom 7 kijken op zaterdag 11 november tussen 13.00 en 17.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden. Om 13.15 uur wordt de expositie geopend.
U bent van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 31 oktober 2017 31-10-2017

Sint Jan op een kier op 5 november

Sinds de tijdelijke sluiting eind 2016 van de kerk aan de Zuidbuurtseweg is er veel werk verzet met betrekking tot de renovatie.
Er lag een tijdschema van een jaar op tafel maar door allerlei praktische oorzaken is de verbouwing uitgelopen. We hebben een nieuw doel gesteld voor de feestelijk heropening, te weten maart/april 2018. De beheercommissie begrijpt dat mensen nieuwsgierig zijn naar de vorderingen en wil dan ook de gelegenheid bieden een kijkje te nemen vanuit achterin de kerk. Helaas is rondlopen om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Omdat er op zondag 5 november  een Allerzielen gedenkmiddag wordt gehouden op de begraafplaats achter de kerk, lijkt het een goed moment om de kerk open te stellen voor belangstellenden. Er zullen leden van de beheercommissie aanwezig zijn om een en ander toe te lichten. Van 15u30 tot 17u30 bent u van harte welkom en zullen de grote deuren  geopend zijn.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 oktober 2017 30-10-2017