Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Nieuws

Roepingenzondag 21 april

Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. Pastoor Broeders is weg uit Leiden maar blijft hier rector! In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Dit alles met het oog op hun dienstwerk als priesters en diakens in de parochies van het bisdom, ten dienste van de voortgang van het geloofsleven. Uw gift is zeer welkom via: IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 18 april 2024 18-4-2024
Lees verder

Herdenking Jodenvervolging Leiden

 

 

Namens het bestuur van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en omstreken ‘Blijvend Gedenken’ op zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden

Voor meer informatie klik hier

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 9 april 2024 9-4-2024
Lees verder

Rondom Petrus en Paulus maart – mei 2024

Het nieuwe parochieblad is uit

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 14 maart 2024 14-3-2024
Lees verder

Conferentie Missionaire Parochie 2024

Op zaterdag 6 april 2024 wordt in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema “Volg Mij”. Na twee succesvolle en bemoedigende conferenties, is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire geloofsgemeenschap in te slaan, op die weg verder te gaan, of die gewoon nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 14 maart 2024 14-3-2024
Lees verder

Voorbereiding Heilig Vormsel 2024

Bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft onder voorbehoud toegezegd om op zaterdag 9 november 2024 in onze parochie van de HH. Petrus en Paulus het H. Vormsel te komen toedienen. Wij willen weer graag gaan beginnen met de voorbereidingen voor het H. Vormsel.

Zie voor meer informatie onderstaande link naar de brief en het aanmeldformulier:

Brief over het H. Vormsel voor de kernen Joseph, Lodewijk, Hartebrug, Lam Gods en Petrus

Brief over het H. Vormsel voor de kernen De Goede Herder, Sint Jan en de H. Laurentius

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 12 maart 2024 12-3-2024
Lees verder

Thomas van Aquino – serie lezingen

 

Dominicanenbroeder Stefan Ansinger geeft vier lezingen over de relatie met God aan de hand van Thomas van Aquino. Na elke lezing (45 min) is er gelegenheid tot interactie en ontmoeting. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De lezingen vinden plaats in de zaal, Steenschuur 17, rechts van de Lodewijkkerk en beginnen om 20.00 uur.

Dinsdag 13 februari: De vriendschap
Dinsdag 19 Maart: Leven met de Heilige Schrift
Dinsdag 9 april: Het traktaat over de hartstochten (emoties en passies)
Dinsdag 21 mei: Het gebed

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 14 februari 2024 14-2-2024
Lees verder

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart

Viering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg, aanvang vrijdag 1 maart om 20 uur

De liturgie is dit jaar geschreven door christelijke vrouwen uit Palestina. Ze kozen als Bijbellezing en thema “Verdraag elkaar in liefde” uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Wat een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed!

Tijdens de dienst luisteren wij naar de levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen onze gebeden voor vrede voor God neerleggen. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee:  “Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is.”
De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

Iedereen is van harte welkom! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie en Palestijnse lekkernijen.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 12 februari 2024 12-2-2024
Lees verder

De Fioretti van Franciscus – voorgelezen en omklankt

Zaterdag 24 februari van 15.00-17.00 uur komen Frans Moussault en Rob Hoogenboom ofm in de Goede Herder kerk Zoeterwoude -Rijndijk. verhalen vertellen uit ‘De Fioretti’ (bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi). Die gaan o.a. over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed. Bekende verhalen zijn o.a de prediking tot de vogels en het ontvangen van de wondetekenen van de gekruisigde Christus. De klanken van de basklarinet van Frans Moussault raken de ziel.

Georganiseerd door Portiuncula, de Franciscaanse broederschap voor de regio Leiden.

Informatie: 06-34129462 of e-mail naar: leokoot.1950@gmail.com

Iedereen is van harte welkom.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 11 februari 2024 11-2-2024
Lees verder

Rondom Petrus en Paulus februari – maart 2024

Het nieuwe parochieblad is uit RPP 3-4

dinsdag, 6 februari 2024 6-2-2024
Lees verder

Aswoensdag vieringen – 14 februari

 

 

 

 

 

 

09.00 uur     EV        H. Lodewijk

10.00 uur     EV        Goede Herder

10.30 uur     EV        Maria Middelares

17.00 uur     EV        Sint Petrus

19.00 uur     EV        Sint Joseph

19.00 uur     EV        Hartebrug

19.00 uur     W/G      H. Lauremtius

19.30 uur     EV        Sint Jan

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 5 februari 2024 5-2-2024
Lees verder