Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Contact met en schenkingen aan de parochie

Verhuizingen graag doorgeven aan uw eigen parochiekern, die regelt namelijk de bezorging van het blad. Er is geen centraal adressenbestand.

Centraal secretariaat
Vragen aan de grote parochie HH. Petrus en Paulus (HHPP) kunt u stellen via secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Via een brief mag natuurlijk ook. Het adres is Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.
Telefoon 071-7370087 op maandag t/m donderdag 10u – 12u30.

 

Leden van het pastorale team:

 

Pastoor J.H. Smith,                                                                                                                    071-5130700                                                                                                          jhsmithpr@gmail.com

 

 

 

Kapelaan D.S. Huntjens,                                                                  kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl                                                                                        (benoemd per 1 februari 2024)

 

 

 

Diaken G.J. Clavel,                                                                                                                      06-53732362                                                                                                                diakengjclavel@gmail.com

 

 

 

 

Pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh,                                                                                06-53249187                                                                                                                m.dehoogh@hotmail.com 

 

 

 

Parochiebestuur:

Pastoor J.H. Smith
Voorzitter

J.M. (Jan) van Trigt
Vicevoorzitter

M.R. (Machiel) Kleemans
Secretaris

S.A.N.M. (Bas) van Berkel
Penningmeester

S.D.M. (Sebastian) Pouw
Penningmeester

I.P. (Ingrid) Zuure-Yang
Lid

J.A.W.M. (José) Miltenburg-Smits
Lid

Vastgoed adviseurs:

W. (Wilbert) Hettinga
R. (Remco) Rothkrantz

De pastoor is de voorzitter van het parochiebestuur. Krachtens delegatie heeft de pastoor aan de vice-voorzitter alle bevoegdheden gedelegeerd die aan de pastoor op grond van kerkelijk recht toekomen voorzover betrekking hebbende op vermogensrechtelijke handelingen van de parochie. Overigens kan de vicevoorzitter alleen tezamen met de secretaris verplichtingen namens de parochie aangaan.

Schenkingen en legaten
De parochie HH. Petrus en Paulus is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften door particulieren zijn daardoor volgens de regels van de belastingdienst aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Het fiscale nummer (RSIN) van de ANBI registratie is 823765714. Dit nummer is vooral van belang als u een overeenkomst voor (minstens) 5 jaar afsluit met de parochie, waardoor uw gift zonder drempel aftrekbaar is. U kunt het formulier hiervoor downloaden van de site van de Belastingdienst en opsturen (per mail of post) naar de kern die u wilt steunen. Opsturen naar de Lorentzkade kan ook, maar vergeet dan niet te vermelden voor welke kern het is bestemd.

Bankrekeningnummer van de parochie is:
NL48 INGB 0006 2454 71. 

KvK: 74913611

Aannamebeleid en gedragscode van de parochie
In het kader van het preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag is het aannamebeleid voor beroepskrachten en vrijwilligers aangescherpt conform de voorschriften van de RK bisschoppen.

Heeft u een vraag, signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dan kunt u bij het Meldpunt terecht. meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Meer info vindt u op  preventie.
Een andere link is: RK Kerk voert Verklaring Omtrent Gedrag in

Privacy wetgeving per 27 mei 2018
Hierbij treft u de privacyverklaring aan die de parochie hanteert en naleeft: Privacyverklaring RK Parochie HHPP

Laatst aangepast op: dinsdag, 2 juli 2024 2-7-2024