Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Contact met en schenkingen aan de parochie

Verhuizingen graag doorgeven aan uw eigen parochiekern, die regelt namelijk de bezorging van het blad. Er is geen centraal adressenbestand.

Centraal secretariaat
Vragen aan de grote parochie HH. Petrus en Paulus (HHPP) kunt u stellen via petrusenpaulusleiden@gmail.com
Via een brief mag natuurlijk ook. Het adres is Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.
Telefoon 071-7370087 op maandag t/m donderdag 9u30 – 11u30.

Leden van het pastorale team zijn ook rechtstreeks bereikbaar. Van links naar rechts:

Pastoor W.P.L. Broeders
06 – 27140117 of w.p.l.broeders@gmail.com

Pastoor J.H. Smith, 071-5130700 of jhsmithpr@gmail.com

Pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh, 06-53249187 of m.dehoogh@hotmail.com 

Diaken G.J. Clavel, 06-53732362 of diakengjclavel@gmail.com

 

Bestuur
de twee pastoors zijn in gezamenlijkheid voorzitter van het parochiebestuur, maar laten de dagelijkse leiding over aan de vicevoorzitter Jan van Trigt, benoemd per 1-2-2022.
Secretaris is Machiel Kleemans en penningmeester is Sebastian Pouw.

Per april 2023 zijn Ingrid Zuure en Jose Miltenburg toegetreden tot het parochiebestuur.                            Vastgoed adviseurs zijn Wilbert Hettinga en Remco Rothkrantz.

Schenkingen en legaten
De parochie HH. Petrus en Paulus is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften door particulieren zijn daardoor volgens de regels van de belastingdienst aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Parochiekernen hebben GEEN eigen ANBI status en RSIN.

Het fiscale nummer (RSIN) van de ANBI registratie is 823765714. Dit nummer is vooral van belang als u een overeenkomst voor (minstens) 5 jaar afsluit met de parochie, waardoor uw gift zonder drempel aftrekbaar is. U kunt het formulier hiervoor downloaden van de site van de Belastingdienst en opsturen (per mail of post) naar de kern die u wilt steunen. Opsturen naar de Lorentzkade kan ook, maar vergeet dan niet te vermelden voor welke kern het is bestemd.

Bankrekeningnummer van de parochie is:
NL48 INGB 0006 2454 71. 

Aannamebeleid en gedragscode van de parochie
In het kader van het preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag is het aannamebeleid voor beroepskrachten en vrijwilligers aangescherpt conform de voorschriften van de RK bisschoppen.
Meer info vindt u op  preventie.
Een andere link is: RK Kerk voert Verklaring Omtrent Gedrag in

Privacy wetgeving per 27 mei 2018
Hierbij treft u de privacyverklaring aan die de parochie hanteert en naleeft: Privacyverklaring RK Parochie HHPP

Laatst aangepast op: dinsdag, 22 augustus 2023 22-8-2023