Rondom de Kerk

Contact met parochie HHPP (HH Petrus en Paulus)

Aannamebeleid parochie
In het kader van het preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag is het aannamebeleid voor beroepskrachten en vrijwilligers aangescherpt conform de voorschriften van de RK bisschoppen.
Meer info vindt u op  preventie.
Een andere link is: RK Kerk voert Verklaring Omtrent Gedrag in

Privacy wetgeving per 27 mei 2018
Hierbij treft u de privacyverklaring aan die de parochie hanteert en naleeft: Privacyverklaring RK Parochie HHPP

Verhuizingen graag doorgeven aan uw eigen parochiekern, die regelt namelijk de bezorging van het blad. Er is geen centraal adressenbestand.

Centraal secretariaat
Vragen aan de grote parochie HH. Petrus en Paulus (HHPP) kunt u stellen via petrusenpaulusleiden@gmail.com
Via een brief mag natuurlijk ook. Het adres is Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.
Telefoon 071-7370087 op maandag t/m vrijdag 9u30 – 11u30.
Corry Boumeester en Sophie van der Steur staan u graag te woord.

Leden van het pastorale team zijn ook rechtstreeks bereikbaar.

V.l.n.r. op de groepsfoto gemaakt bij de fusie in oktober 2012:
Pastoor J.A. van der Bie, per 1-1-2016 vertrokken naar Zoetermeer
Pastoraal werker Bas van Pampus, 06-52246826 of pwbasleiden@gmail.com
Pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh, 06-53249187 of m.dehoogh@hotmail.com 
Diaken G.J. Clavel, 06-53732362 of diakengjclavel@gmail.com
Pastoor J.H. Smith, 5130700 of jhsmithpr@gmail.com

Pastoor sinds najaar 2015 en dus niet op de groepsfoto maar links op een aparte foto:
pastoor W.P.L. Broeders 06-27140117 of w.p.l.broeders@gmail.com

Bestuur
de twee pastoors zijn in gezamenlijkheid voorzitter van het parochiebestuur, maar laten de dagelijkse leiding over aan de vicevoorzitter Wilbert van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com.

Secretaris is Machiel Kleemans en penningmeesters zijn Saskia van Grieken en Stefan Tax.
Er is nog geen bestuurder gevonden voor bouwzaken; Wilbert Hettinga is adviseur geworden.
Overige leden zijn: Maurice Jongmans (Regio Zuid), Ruud Stuurman (Regio Noord) en
vacature (Regio Oost).

Schenkingen en legaten
De parochie HH. Petrus en Paulus is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften door particulieren zijn daardoor volgens de regels van de belastingdienst aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het fiscale nummer (RSIN) van de ANBI registratie is 823765714. Dit nummer is vooral van belang als u een overeenkomst voor (minstens) 5 jaar afsluit met de parochie, waardoor uw gift zonder drempel aftrekbaar is.

Bankrekeningnummer van de parochie is:
NL48 INGB 0006 2454 71. 

Laatst aangepast op: zaterdag, 11 januari 2020 11-1-2020