Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Laudato Sí

Op 1 september 2019 is een bijzonder jaar in Regio Zuid van de parochie van start gegaan met als thema: ‘DE SCHEPPING ONS EEN ZORG’. Vanwege de corona pandemie is het Laudato Si jaar verlengd tot eind 2021.

Behalve deze website is er is ook een nieuwsbrief met de laatste informatie:
Laudato Si Krant Nr 21

Eerdere kranten staan onderaan.

 

Op een frisse zaterdagmiddag 20 maart 2021 is vanuit de kerken van Regio Zuid weer geplogd oftewel vuil geraapt. Er is veel opgehaald in de omgeving van de Hartebrugkerk, de Petruskerk en de Maria Middelareskerk. Het leverde leuke reacties op van omwonenden en passanten. Het ploggen is herhaald op zaterdag 15 mei vanuit de Maria Middelareskerk, en op 5 september nog een keer, ditmaal met kano’s erbij!

Waarom een Laudato Si jaar? De afgelopen jaren zijn we nogal naar binnen gekeerd geweest; we moesten immers de nieuwe parochie die we met elkaar vormden op orde krijgen.

Nu wordt het de hoogste tijd om weer naar buiten te keren en van ons te laten horen. Niet om onze kerken vol te krijgen maar om blijk te geven dat wij dragers zijn van een geweldige boodschap van hoop en toekomst en dat wij daar werk van willen maken. De handen uit de mouwen dus.

In 2020 vierden we het eerste lustrum van het verschijnen van de encycliek ‘Laudato Si’. In dit bijzondere document spreekt paus Franciscus zijn zorg uit over hoe wij omgaan met de Schepping en haar schepselen.
Een goede aanleiding voor de geloofsgemeenschappen in Regio Zuid om hier een thema jaar aan te verbinden. Een jaar met vieringen, gebed, lezingen en activiteiten.

Op 3 april 2020 schreef het Katholiek Nieuwsblad over Laudato Si. KN groen 3-4-20 p14

Op 29 januari 2021 is een boeiende bijeenkomst gehouden over de verwante encycliek Fratelli Tutti  https://www.vastenactie.nl/terugblik-webinar-fratelli-tutti

Laudato Si Krant Nr 1  
Laudato Si Krant Nr 2
Laudato Si Krant Nr 3
Laudato Si Krant Nr 4
Laudato Si Krant Nr 5 
Laudato Si Krant Nr 6 
Laudato Si Krant Nr 7 
Laudato Si Krant Nr 8
Laudato Si Krant Nr 9 
Laudato Si Krant Nr 10 
Laudato Si Krant Nr 11 
Laudato Si Krant Nr 12 
Laudato Si Krant Nr 13  
Laudato Si Krant Nr 14
Laudato Si Krant Nr 15.
Laudato Si Krant Nr 16
Laudato Si Krant Nr 17
Laudato Si Krant Nr 18
Laudato Si Krant Nr 19
Laudato Si Krant Nr 20

Laatst aangepast op: woensdag, 8 september 2021 8-9-2021