Rondom de Kerk

Laudato Sí

Op 1 september is bij de start van een Laudato Si jaar twee wedstrijden aangekondigd. Zie onder wedstrijden!

Er is ook een Laudato Si Krant Nr 1

Waarom is er op 1 september een bijzonder jaar in Regio Zuid van de parochie van start gegaan met als thema: ‘DE SCHEPPING ONS EEN ZORG’?

De afgelopen jaren zijn we nogal naar binnen gekeerd geweest; we moesten immers de nieuwe parochie die we met elkaar vormden op orde krijgen.

Nu wordt het de hoogste tijd om weer naar buiten te keren en van ons te laten horen. Niet om onze kerken vol te krijgen maar om blijk te geven dat wij dragers zijn van een geweldige boodschap van hoop en toekomst en dat wij daar werk van willen maken. De handen uit de mouwen dus.

Dit jaar vieren we het eerste lustrum van het verschijnen van de encycliek ‘Laudato Si’. In dit bijzondere document spreekt paus Franciscus zijn zorg uit over hoe wij omgaan met de Schepping en haar schepselen.
Een goede aanleiding voor de geloofsgemeenschappen in Regio Zuid om hier een thema jaar aan te verbinden. Een jaar met vieringen, gebed, lezingen en activiteiten.

Op 1 september viert de wereldkerk de Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Met deze gebedsdag wilden wij ons themajaar inluiden. In de drie kernen van Regio Zuid is in de vieringen van het weekend aandacht besteed aan deze gebedsdag. Maar daar bleef het niet bij. In de middag was er een uitgebreid programma.

Voor wie zich uitgedaagd voelde, was er de mogelijkheid om in actie te komen! De nieuwste manier om de stad schoon te maken heet “ploggen” een combinatie tussen joggen en papier-rapen. Al wandelend is heel veel zwerfvuil geraapt vanaf de Hartebrugkerk (na de koffie) via de Sint Petruskerk naar de Antoniuskerk. Jong en oud deden enthousiast mee!

Anderen keken in dezelfde tijd in de Antoniuspastorie naar een documentaire “De Terugkeer van de Natuur”. Het  is een film die laat zien hoe door de inzet van vrijwilligers het natuurlijk evenwicht wordt hersteld.

Tegen 14u30 was iedereen ter plekke en werd het themajaar feestelijk voor de Antoniuskerk geopend met een openingstoespraak 1 sep door Roeland van Velzen. De  groene-kerk-plaquette werd onthuld en daarna klonk startsein voor een lekkere biologische High Tea. In de kerk waren allerlei kraampjes waar men informatie kon vinden en ideeën opdoen. Te denken valt aan: groene energie, milieuvriendelijk leven maar ook hoe het staat met de armoede in Leiden. Uiteraard was de tekst van de encycliek hier ook te vinden.

De kinderen dei nog energie hadden na het vuil rapen konden lekker spelen in de pastorietuin.
Om 16 uur was het afgelopen en konden we terugkijken op een geslaagde dag.

 

Laatst aangepast op: zondag, 15 september 2019 15-9-2019