Rondom de Kerk

Laudato Sí

Op 1 september 2019 is een bijzonder jaar in Regio Zuid van de parochie van start gegaan met als thema: ‘DE SCHEPPING ONS EEN ZORG’. Vanwege de corona pandemie is het Laudato Si jaar verlengd tot eind 2021.

Behalve deze website is er is ook een nieuwsbrief met de laatste informatie:
Laudato Si Krant Nr 1  
Laudato Si Krant Nr 2  Laudato Si Krant Nr 3 Laudato Si Krant Nr 4 Laudato Si Krant Nr 5 Laudato Si Krant Nr 6 Laudato Si Krant Nr 7 Laudato Si Krant Nr 8 Laudato Si Krant Nr 9 Laudato Si Krant Nr 10 Laudato Si Krant Nr 11
Laudato Si Krant Nr 12

De afgelopen jaren zijn we nogal naar binnen gekeerd geweest; we moesten immers de nieuwe parochie die we met elkaar vormden op orde krijgen.

Nu wordt het de hoogste tijd om weer naar buiten te keren en van ons te laten horen. Niet om onze kerken vol te krijgen maar om blijk te geven dat wij dragers zijn van een geweldige boodschap van hoop en toekomst en dat wij daar werk van willen maken. De handen uit de mouwen dus.

Dit jaar vieren we het eerste lustrum van het verschijnen van de encycliek ‘Laudato Si’. In dit bijzondere document spreekt paus Franciscus zijn zorg uit over hoe wij omgaan met de Schepping en haar schepselen.
Een goede aanleiding voor de geloofsgemeenschappen in Regio Zuid om hier een thema jaar aan te verbinden. Een jaar met vieringen, gebed, lezingen en activiteiten.

Op 3 april schreef het Katholiek Nieuwsblad over Laudato Si. KN groen 3-4-20 p14

 

 

Laatst aangepast op: zondag, 11 oktober 2020 11-10-2020