Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Laudato Sí

Op 1 september 2019 is een bijzonder jaar in Regio Zuid van de parochie van start gegaan met als thema: ‘DE SCHEPPING ONS EEN ZORG’. Vanwege de corona pandemie is het Laudato Si jaar verlengd tot medio 2023.

Behalve deze website is er is ook een nieuwsbrief die maandelijks verschijnt met de laatste informatie: LS Krant Nr 35

Eerdere kranten staan op de tweede pagina.

Waarom aandacht voor Laudato Si? De afgelopen jaren waren we nogal naar binnen gekeerd geweest; we moesten immers de nieuwe parochie die we met elkaar vormden op orde krijgen.

In 2019 werd het de hoogste tijd om weer naar buiten te keren en van ons te laten horen. Niet om onze kerken vol te krijgen maar om blijk te geven dat wij dragers zijn van een geweldige boodschap van hoop en toekomst en dat wij daar werk van willen maken. De handen uit de mouwen dus.

In 2020 vierden we het eerste lustrum van het verschijnen van de encycliek ‘Laudato Si’. In dit bijzondere document spreekt paus Franciscus zijn zorg uit over hoe wij omgaan met de Schepping en haar schepselen.

Voorbeeld van wat sindsdien  is gebeurd: op een frisse zaterdagmiddag in maart 2021 is vanuit de kerken van Regio Zuid weer geplogd oftewel vuil geraapt. Er is veel opgehaald in de omgeving van de Hartebrugkerk, de Petruskerk en de Maria Middelareskerk. Het leverde leuke reacties op van omwonenden en passanten. Het ploggen is herhaald op zaterdag 15 mei 2021 vanuit de Maria Middelareskerk, en op 5 september nog een keer, ditmaal met kano’s erbij!

 

 

Lezenswaardig zijn (nog meer artikelen op de tweede pagina):
een rede van onze paus: Paus Franciscus 55e wereldag voor vrede 2022
een artikel van de topman van Unilever: Geef meer dan je neemt

 

Laatst aangepast op: donderdag, 22 december 2022 22-12-2022