Rondom de Kerk

Liturgie – Vieren

– voor de langere termijn kunt u kijken in de Digitale uitgave van Rondom de Kerk (zie Artikelen)
Uiteraard geldt hier het voorbehoud van de corona gerelateerde maatregelen

* De kerken zijn open, maar vanwege de 1,5 meter regel slechts voor een beperkt aantal kerkgangers. Het is daarom belangrijk dat u zich tevoren aanmeldt want zonder reservering kunnen we u daar helaas niet binnen laten. De aanmeldprocedure verschilt dus per kerk! Nadere info: op de kernpagina’s rechtsboven op de homepage.

Parochianen kunnen ook – via de link op de website van de Lodewijkkern – via livestream op zondag om 10.00 uur de H. Mis meevieren.

De H. Mis in de Hartebrugkerk kan ook via livestream meegevierd worden, via de link hiertoe op de website van de Hartebrug (rechtsboven op de homepage) op zondag om 11.15 uur.

Meedoen met de zondagsviering om 09.30 uur van De Goede Herder kan via kerkdienstgemist.nl; zoek onder Zoeterwoude.

 

Evangelielezing en overweging zondag 1 november 2020

Vieringen (vooravond) 31e zondag door het jaar, weekend 31 oktober/1 november 2020 (Allerheiligen) - * bij alle kerken is reserveren verplicht !!

Kerk (per regio)TijdstipVoorgangerType Viering
REGIO OOST
Sint Jan (Zoeterwoude Dorp)* 19 uur zaterdagpater Kortekaas osbEucharistie
De Goede Herder (Zoeterwoude Rijndijk)* 09u30 zondagpater Kortekaas osbEucharistie
H. Laurentius (Stompwijk)* 11 uur zondagWoord en Gebed
REGIO NOORD
H. Lodewijk* 10 uur zondag
* 17 uur zondag
pastoor Smith
father Lucas
Eucharistie Latijn
English Mass
OLV Hemelvaart en Sint Joseph* 11u30 zondagpastoor SmithEucharistie
REGIO ZUID
Sint Petrus* 19 uur zaterdagpastoor SmithEucharistie
H. Antonius van Padua* 09u30 uur zondagem. pastoor KuipersEucharistie
Maria Middelares van alle Genaden
Hartebrug / OLV Onbevlekt Ontvangen* 11u15 zondagpater Van Ulden ofmEucharistie
REGENBOOGzie bij onderwerp "Links":
De Regenboog

 

Evangelielezing Allerzielen maandag 2 november 2020

Vieringen maandag 2 november 2020 Allerzielen - * bij alle kerken is reserveren verplicht !!

Kerk (per regio)TijdstipVoorgangerType Viering
REGIO OOST
Sint Jan (Zoeterwoude Dorp)
De Goede Herder (Zoeterwoude Rijndijk)
H. Laurentius (Stompwijk)
REGIO NOORD
H. Lodewijk* 09 uur maandagpastoor SmithEucharistie
OLV Hemelvaart en Sint Joseph* 19 uur maandagpastoor SmithEucharistie
REGIO ZUID
Sint Petrus* 17 uur maandagpastoor SmithEucharistie
H. Antonius van Padua
Maria Middelares
Hartebrug* 19 uur maandagpater Van Ulden ofmEucharistie
REGENBOOGzie onder links bij
Regenboog

 

Evangelielezing en overweging zondag 8 november 2020

Vieringen (vooravond) 32e zondag door het jaar, weekend 7/8 november 2020 - * bij alle kerken is reserveren verplicht !!

Kerk (per regio)TijdstipVoorgangerType Viering
REGIO OOST
Sint Jan (Zoeterwoude Dorp)* 19 uur zaterdagpater Van den Eijnden scjEucharistie
De Goede Herder
(Zoeterwoude Rijndijk)
* 9u30 zondagWoord en Gebed
H. Laurentius (Stompwijk)* 11 uur zondagpastoor BroedersEucharistie
REGIO NOORD
H. Lodewijk* 10 uur zondag
* 17 uur zondag
pastoor Smith
father Lucas
Eucharistie (Lat/NL)
Eucharistie (English)
OLV Hemelvaart en St Joseph* 11u30 zondagpastoor SmithEucharistie
REGIO ZUID
Sint Petrus* 19 uur zaterdagMgr. Van den HendeHeilig Vormsel
met Eucharistie
H. Antonius van Padua
Maria Middelares* 9u30 uur zondagpastoor BroedersEucharistie
Hartebrug / OLV Onbevlekt Ontvangen* 11u15 zondagpater Van Ulden ofmEucharistie
REGENBOOGzie bij onderwerp "Links":
De Regenboog

 

Bovenstaande foto’s zijn beschikbaar gesteld door Jos Versteegen

Laatst aangepast op: dinsdag, 27 oktober 2020 27-10-2020