Rondom de Kerk

Bijbeluitleg door Marieke Maes

Elke maand komt een groep “gewone gelovigen” bijeen om onder leiding van Marieke Maes, volwassenen katechete in het voormalige Dekenaat Leiduinen, te praten over bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De keuze van de teksten wordt bepaald door het zondagsrooster omdat enkele van de aanwezigen de verworven inzichten gebruiken bij het verzorgen van woord- en gebedsvieringen. De meesten zijn er gewoon, omdat het zo verrijkt!

Data zijn: 3 januari, 7 februari, 23 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2019, allemaal donderdagen. Aanvang om 20 uur in de pastorie van de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11-13; voor koffie of thee wordt gezorgd. Iedereen is welkom!

Voor vragen kunt u terecht bij Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com

Laatst aangepast op: zaterdag, 22 december 2018 22-12-2018