Rondom de Kerk

Bijbeluitleg door Marieke Maes

Elke maand komt een groep “gewone gelovigen” bijeen om onder leiding van Marieke Maes, volwassenen katechete in het voormalige Dekenaat Leiduinen, te praten over bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De keuze van de teksten wordt bepaald door het zondagsrooster omdat enkele van de aanwezigen de verworven inzichten gebruiken bij het verzorgen van woord- en gebedsvieringen. De meesten komen gewoon omdat het zo verrijkt!

Bijeenkomsten zijn op 15 april, 6 mei en 3 juni 2021 – helaas alleen digitaal. De avonden duren van 20-22 uur.

Voor aanmelden (vanwege de link) kunt u terecht bij Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com

Laatst aangepast op: donderdag, 15 april 2021 15-4-2021