Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Bijbeluitleg door Marieke Maes

Elke maand komt een groep “gewone gelovigen” bijeen om onder leiding van Marieke Maes, volwassenen catechete in het voormalige Dekenaat Leiduinen, te praten over bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De keuze van de teksten wordt bepaald door het zondagsrooster omdat enkele van de aanwezigen de verworven inzichten gebruiken bij het verzorgen van woord- en gebedsvieringen. De meesten komen gewoon omdat het zo verrijkt!

Bijeenkomsten zijn op  7 december, 18 januari 2024, 15 februari, 7 maart, 11 april, 16 mei en 13 juni 2024. De donderdagavonden zijn in de pastorie van de Maria Middelareskerk en duren van 20-22 uur. Aanmelden is niet nodig.

Voor nadere info kunt u terecht bij Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com

Laatst aangepast op: woensdag, 29 november 2023 29-11-2023