Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Voor Elkaar Leiden

Aanvullende vrijwillige hulp voor kwetsbare burgers. Dat is wat Stichting Voor Elkaar Leiden sinds 2010 organiseert met allerlei kerken in Leiden. Zodat kerkleden en parochianen op een praktische manier handen en voeten kunnen geven aan naastenliefde, naast alles wat in/vanuit ons eigen diaconaal centrum De Bakkerij gebeurt.

Waarom?

Burgers kunnen vrijwel overal terecht met hulpvragen, maar niet iedereen komt bij het juiste loket. Een deel van de burgers die wél bij het juiste loket komen, kunnen de adviezen die ze meekrijgen thuis niet zelf voor elkaar krijgen. Aanvullende (maatjes)hulp is voor velen een uitkomst; een begin van een weg naar herstel.

Omdat naastenliefde nauw aansluit bij de missie van de kerk, organiseert Stichting Voor Elkaar Leiden een aantal concrete activiteiten waar kerkleden en parochianen gemakkelijk aan mee kunnen doen.

Wat is er zoals te doen

Er zijn met name “individuele hulp” activiteiten, heel divers, dus misschien zit er wel iets bij wat aansluit bij uw/jouw talenten en mogelijkheden, bijvoorbeeld:

–  Als SchuldHulpMaatje burgers uit de financiële problemen helpen

– Als JobHulpMaatje werkzoekenden ondersteunen om dié baan te kunnen bemachtigen die past bij zijn/haar kwaliteiten, talenten en ervaring

– Als HiP vrijwilliger praktische of sociale ‘Hulp in Praktijk’ bieden aan mensen die eenzaam zijn

–  Op donderdagavond in de Fietskliniek kleine reparaties doen voor mensen die geen fietsenmaker kunnen betalen

– In september t/m november meehelpen met de Serve the City Sinterklaasactie voor kinderen die geen cadeautjes van hun ouders kunnen krijgen, zodat ze tóch thuis een gezellig Sinterklaasfeest kunnen vieren

– In het voor- of najaar meehelpen met de Pre Marriage Course of Marriage Course

Meer info of aanmelding?

Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.VoorElkaarLeiden.nl, of bel via 071–20 321 20.

Laatst aangepast op: woensdag, 29 november 2023 29-11-2023