Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Regio Zuid

algemene info

hier komt binnenkort meer informatie over Regio Zuid, bestaande uit de parochiekernen Hartebrug, Lam Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus. Elk hebben momenteel nog een eigen website.

Alvast het laatste nummer van Het Geluid van Zuid:   Geluid van Zuid juli-aug 22

en de allerlaatste  Laudato Si Krant Nr 32 vanuit Zuid maar voor de héle parochie!!

Gewone weekendvieringen
zaterdag 17 uur Eucharistieviering in de Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40A

zondag   09u30: viering*)  in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 (op de hoek Vijf Meilaan en Churchilllaan)

zondag   11u15: Eucharistieviering in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat, nummer 110

*) De viering om 9u30 is vaak een Eucharistie viering, maar soms een Gebedsviering.

Geplaatst in: Regio Zuid
maandag, 20 juni 2022 20-6-2022
Lees verder