Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Regio Zuid

algemene info

hier komt binnenkort meer informatie over Regio Zuid, bestaande uit de parochiekernen Hartebrug, Lam Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus. Elk hebben momenteel nog een eigen website.

Alvast het laatste nummer van Het Geluid van Zuid:   Geluid van Zuid juni22

en de allerlaatste  Laudato Si Krant Nr 31 vanuit Zuid maar voor de héle parochie!!

OP ZATERDAG 2 JULI IS ER OM 17 UUR EEN REGIONALE VIERING VAN HET PATROONSFEEST VAN DE HH PETRUS EN PAULUS IN DE PETRUSKERK. NA AFLOOP IS ER EEN BROODJESMAALTIJD.

Gewone weekendvieringen
zaterdag 17 uur Eucharistieviering in de Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40A

zondag   09u30: viering*)  in de Antonius op de 1e en 3e zondag van de maand,
en in de Maria Middelares op de 2e en 4e zondag van de maand

zondag   11u15: Eucharistieviering in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat, nummer 110

De Antoniuskerk staat op de hoek Vijf Meilaan en Churchilllaan
De Maria Middelareskerk staat aan de Rijndijk (Stevenshof) nr 283

*) De viering om 9u30 is vaak een Eucharistie viering, maar soms een Gebedsviering.

Geplaatst in: Regio Zuid
maandag, 20 juni 2022 20-6-2022
Lees verder