Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Regio Zuid

algemene info


Op deze pagina komt binnenkort meer informatie over Regio Zuid, bestaande uit de parochiekernen Hartebrug, Lam Gods (Maria Middelares) en Sint Petrus. Elk hebben momenteel nog een eigen website – zie bovenaan.

Op zondag 1 oktober 2023 zegende pater Rob Hoogenboom ofm vanwege het Franciscusfeest voor de Hartebrugkerk twee coupletten van het Zonnelied op de voorgevel en vele huisdieren. Wim Barning ofs kijkt toe.

 

Alvast het laatste nummer van Het Geluid van Zuid: Geluid van Zuid februari 2024

Gewone weekendvieringen
zaterdag 17u00: Eucharistieviering in de Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40A

zondag   09u30: viering*)  in de Maria Middelareskerk, Rijndijk 283 (Stevenshof)

zondag   11u15: Eucharistieviering in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat, nummer 110

*) De viering om 9u30 is vaak een Eucharistie viering, maar af en toe een (soms oecumenische) Gebedsviering.

Geplaatst in: Regio Zuid
vrijdag, 2 februari 2024 2-2-2024
Lees verder