Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Regio Zuid

algemene info

hier komt binnenkort meer informatie over Regio Zuid, bestaande uit de parochiekernen Hartebrug, Lam Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus. Elk hebben momenteel nog een eigen website.

Alvast het laatste nummer van Het Geluid van Zuid: HHPP – Het Geluid van Zuid 2022-01

en de allerlaatste Laudato Si Krant Nr 25 vanuit Zuid maar voor de héle parochie!!

Het programma van de Vriendjes van Franciscus voor de komende maanden: Programma VVF 21-22

De weekendvieringen zijn vanwege de aangescherpte corona maatregelen tijdelijk aangepast:

de zaterdagviering van 17u00 in de Petrus aan de Lammenschansweg, nummer 40A is vervallen tot het einde van de lockdown, In plaats daarvan is er een extra viering op zaterdag om 16 uur in de H. Lodewijk..

voorlopig onveranderd zijn:
zondag   09u30: viering*)  in de Antonius op de 1e en 3e zondag van de maand,
en in de Maria Middelares op de 2e en 4e zondag van de maand

zondag   11u15: Eucharistieviering in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat, nummer 110

De Antoniuskerk staat op de hoek Vijf Meilaan en Churchilllaan
De Maria Middelareskerk staat aan de Rijndijk (Stevenshof) nr 283

*) De viering om 9u30 is vaak een Eucharistie viering, maar soms een Gebedsviering.

Geplaatst in: Regio Zuid
zondag, 19 september 2021 19-9-2021
Lees verder