Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Nieuws

verhalen gevraagd

Kunstenaar en fotograaf Krien Clevis legt sinds 2018, op uitnodiging van ons parochiebestuur, het veranderingsproces van een aantal van onze zes kerken in Leiden vast. Zij doet dit met foto’s en gesprekken met parochianen. Afgelopen zomer heeft zij al een zo’n dertig kerkbetrokkenen geïnterviewd. Daaruit zijn levendige gesprekken voortgekomen; prachtige en soms emotionele verhalen van parochianen, pastoors, pastoraal werkers en vrijwilligers over hun betrokkenheid met de kerk, persoonlijke herinneringen en toekomstverwachtingen.

 “De stemmen van de Kerk”

Ook in geluid legt Krien Clevis het proces vast: klokken, orgel, koorzang: de stemmen van de kerken wil zij opnemen als belangrijke ‘oral history’, om samen met de foto’s een compleet beeld weer te geven. Clevis: “Wilt u een verhaal vertellen of een gedicht voordragen, een lied zingen of een stuk spelen, laat het mij weten via krien.clevis@planet.nl. Uw bijdrage vormt voor mij een belangrijke basis voor de foto-opdracht en wordt in het document opgenomen.”

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 26 april 2021 26-4-2021
Lees verder

Catechese aanbod april – juni 2021

Klik hier voor het digitale aanbod in onze parochie:  CATECHESE HHPP 2e kwartaal 2021

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 april 2021 6-4-2021
Lees verder

vertrek PW Bas van Pampus

Vanaf de fusie, ruim acht jaar geleden, is Bas van Pampus in de parochie werkzaam geweest. Zijn bijdragen lagen vooral op het gebied van catechese (o.a. het Vormsel), persoonlijke begeleiding, gebedsbijeenkomsten en missionaire initiatieven.

Zeer onlangs zijn de werkzaamheden van Bas van Pampus gestopt. De verwachtingen van Parochiebestuur en die van Bas over de invulling van zijn taken verschilden te veel. Na een tijd van overleg en zoeken wat er wel en niet mogelijk was, is in goede harmonie besloten het dienstverband te beëindigen. Bas zal zelf van deze en gene afscheid nemen.

We danken Bas voor zijn betrokkenheid bij de parochie en wensen hem goede volgende stappen toe en Gods zegen over hem en zijn gezin.

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

Wilbert van Erp, vicevoorzitter

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 25 maart 2021 25-3-2021
Lees verder

criminelen doen zich voor als pastoor

Waarschuwing: internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken.
De afgelopen week is dit ook in onze eigen parochie gebeurd. Gebleken is dat criminelen gebruik maken van bijvoorbeeld Gmail om een nieuw e-mailadres aan te maken dat er geloofwaardig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor.
 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 3 maart 2021 3-3-2021
Lees verder

Boodschap van de Paus

Onze paus heeft een bemoedigend herderlijk schrijven laten uitgaan bij het begin van de Veertigdagentijd.

boodschap Paus 40 dagentijd

 

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 20 februari 2021 20-2-2021
Lees verder

Catechese aanbod veertigdagen tijd

Klik hier voor het digitale aanbod in onze parochie: 40-dagentijd 2021

De digitale catechese cyclus “De wereld genezen” op vier dinsdagavonden van 20 uur tot 21u30 is geïnspireerd door Paus Franciscus.
De cyclus wordt gegeven door pastoor Broeders en PW Marlène Falke, zie Flyer De wereld genezen.
Data: 23 februari en 2-9-16 maart. Graag aanmelden bij m.dehoogh@gmail.com  voor de link.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 20 februari 2021 20-2-2021
Lees verder

Laudato Si krant is uit

Vanuit de Regio Zuid is alweer de 16e editie verschenen met wat positief nieuws in deze donkere tijd.

Laudato Si Krant Nr 16

Kijk voor meer info op de Laudato Si link links op deze pagina.

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 19 februari 2021 19-2-2021
Lees verder

Kom, volg Mij

Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”

De campagne roept op: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”. Met die oproep van Jezus start Vronesteyn een campagne, voorafgaand aan de online Oriëntatiedag op zondag 14 maart. De campagne bestaat uit beeldmateriaal voor social media en een digitale nieuwsbrief die voortaan vijf keer per jaar zal verschijnen. Vronesteyn is het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. (meer…)

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 18 februari 2021 18-2-2021
Lees verder

Vieren tijdens verzwaarde lockdown

In de Regio Zuid (Antonius, Hartebrug, Maria Middelares en Petrus) zijn er voorlopig geen voor het publiek toegankelijke vieringen meer. Vanuit de Hartebrug worden de zondagsvieringen uitgezonden via livestream.

In de Regio Noord (Joseph en Lodewijk) zijn er wel vieringen met maximaal 30 personen waarvoor aanmelden verplicht is. Vanuit de Lodewijk is er ook een livestream.

In de Regio Oost (Goede Herder, Sint Jan en Laurentius) zijn er in de eerste twee kerken vieringen zonder kerkgangers uitgezonden via livestream. In de Laurentius wordt gevierd met maximaal 30 personen waarvoor aanmelden verplicht is

Meer details op de sites van de betreffende kernen.

Uiteraard worden overal de corona maatregelen strikt in acht genomen!! De bisschoppen adviseren dringend de zang door slechts één cantor te laten verzorgen.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 21 januari 2021 21-1-2021
Lees verder

boodschap van pastoor Broeders

“Beste parochianen,

De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet!

De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar afscheid.

Een tweede ziekenhuisopname de dag erna (22 december) bleek noodzakelijk.

Gelukkig mag ik vandaag (29 december) het ziekenhuis verlaten en hopelijk is de ontsteking verdwenen en gaan wij de goede kant op. Mijn klachten waren niet corona gerelateerd.

Ik heb ongelofelijk veel post ontvangen met hele mooie gedachten, wensen en gebeden. Dit heeft mij zeer gesterkt!

Heel veel dank hiervoor. Ik zal dit niet snel vergeten.

Een goede jaarwisseling en voor het nieuwe jaar veel heil, zegen en gezondheid.

pastoor Walter Broeders” (meer…)

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 29 december 2020 29-12-2020
Lees verder