Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Nieuws

Nacht van de Vluchteling

De ’Nacht van de Vluchteling is een jaarlijks terugkerend evenement om geld in te zamelen voor de Stichting Vluchteling. Zie Nacht van de Vluchteling Flyer

Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden.  Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen; 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht.

We willen deelnemen aan de Nacht van de Vluchteling met een team van onze parochie en kiezen voor de wandeling met start en finish in Den Haag; een wandeling van 40 kilometer, die start op zaterdagavond 18 juni om 24:00 uur.

We noemen ons team ‘Laudato Sí, naar de gelijknamige encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor de Schepping en de Schepselen. De Paus:  “Met hun leven op het spel, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen, gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen van herkomst, moeten vluchtelingen worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en geïntegreerd”.

(meer…)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 2 mei 2022 2-5-2022
Lees verder

Roepingenzondag 8 mei

“We bidden om priesters en diakens die met blijdschap het evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Helpt u mee door het materiaal van Roepingenzondag te verspreiden?” Die oproep doet rector Broeders van Vronesteyn aan parochies.

De poster voor Roepingenzondag 8 mei en het gebedsprentje zijn verzonden aan de secretariaten van parochies. Zij worden gevraagd het materiaal door te sturen aan de verschillende locaties. De kan worden ophangen op een goed zichtbare plek en de kunnen worden uitgereikt.

Het thema van Roepingenzondag 2022 op de vierde zondag van Pasen is ‘Vreugde verbindt’. “Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft een diepe vreugde”, aldus rector Broeders. (meer…)

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 1 mei 2022 1-5-2022
Lees verder

Lintjesregen 2022

Het heeft Zijne Majesteit behaagd de volgende parochianen te onderscheiden en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Ciska van Boheemen,
Carla Dirkse,
Jaap de Jong,
Ber Langezaal en
Jan vd Werf

Hein van Woerden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Proficiat!

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 26 april 2022 26-4-2022
Lees verder

Wake voor Oekraïne 21 april

Vrede en gebed voor Oekraïne.

Het nieuws uit Oekraïne laat niemand onberoerd. Om onze verbondenheid met het Oekraïense volk uit te spreken houden de kerken van Leiden aanstaande donderdag 21 april een wake voor vrede in Oekraïne.

Een ieder die zich verbonden voelt met Oekraïne nodigen wij daarvoor uit in de Lokhorstkerk (Pieterskerkstraat 1).

De wake is van 16:00 uur tot 19:30 uur, met om 17:00 uur een viering met zang, gebed en muziek. Om 19:30 uur sluiten wij de wake af met het prachtige lied ‘Dona nobis pacem’

Wij hopen velen te mogen ontmoeten bij deze wake voor VREDE.

(doorgestuurd bericht van de Raad van Kerken, Leiden).

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 16 april 2022 16-4-2022
Lees verder

Oekraïne en de Leidse kerken

Op 31 maart komen de LeIdse kerken bijeen in Diaconaal Centrum De Bakkerij om te zien hoe gezamenlijk hulp kan worden geboden aan de stroom vluchtelingen waarvan een deel ook naar Leiden zal komen. Leiden, van oudsher bekend als de Stad van de Vluchtelingen!

 

In de dagkapel van de Hartebrugkerk staat een afbeelding van de icoon Mary, Our Lady of Kiev. De afbeelding komt van museum Greccio, dat zich onder de Hartebrugkerk bevindt. Hier kunt u uw gebed voor de mensen in Oekraïne bij Maria brengen. Ook is er de mogelijkheid een donatie te doen op giro 555. Kinderen kunnen vredesduifjes kleuren en deze in een boompje hangen. U bent van harte welkom om mee te bidden voor kracht en bemoediging voor Oekraïne  en voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 19 maart 2022 19-3-2022
Lees verder

Gebed om de Schepping en Vrede 9-11-12 maart

Het is een oude traditie in de Kerk om de verstrijking van de seizoenen te markeren met de zogenoemde Quatertemperdagen. Op die dagen danken wij God voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven mogen omgaan en met elkaar delen. Gelet op de situatie in de wereld zullen we ook bidden om vrede.

De Quatertemperdagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) in dezelfde week. De eerstkomende  vallen in de tweede week van maart.

De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de Schepselen, met pastoraal werker Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart om 17.00 uur online via Zoom. Gebruik de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 8 maart 2022 8-3-2022
Lees verder

pater Leo van Ulden ofm is overleden

Op 24 januari is op 79-jarige leeftijd overleden pater Leo van Ulden. Hij heeft de strijd tegen de slopende ziekte niet kunnen winnen.
Wij verliezen in hem een aimabele franciscaan, welbespraakt, met gevoel voor humor en zeer geïnteresseerd in de medemens. Hij was tegendraads en eigenwijs, maar ook realistisch en nooit vervelend.

Geboren naast de Petruskerk in Leiden heeft hij vele jaren doorgebracht in het bisdom Groningen-Leeuwarden, als vicaris-generaal maar daarnaast zeker ook als pastoor, tot aan zijn pensionering in Sneek.

Daarna kwam hij terug naar het Leidse en is veel voorgegaan in de kerken van de grote Petrus en Paulus parochie, de laatste jaren wonend naast de Hartebrugkerk.

Pater Leo zal zeer gemist worden. Wij zijn bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij heeft betekend!

De uitvaart op dinsdag 1 februari is nog te volgen via livestream (zie website Hartebrug)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 24 januari 2022 24-1-2022
Lees verder

Diaconaal weekend 13-14 november

Op 11 november vieren we Sint Maarten en komend weekend is het traditiegetrouw het Diaconale Weekend van Leiden, georganiseerd door Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Dit jaar onder het motto: “Even buurten en er gaat een wereld voor je open”. Even op het motto klikken voor meer info! Het is een uitnodiging  voor meer contact en gesprek met de mensen in je omgeving.

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 10 november 2021 10-11-2021
Lees verder

secretariaat vrijdag gesloten

Met ingang van 1 november is het centrale secretariaat open van maandag t/m donderdag van 9u30-11u30.
Telefoon 071-7370087. Mailadres petrusenpaulusleiden@gmail.com

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 29 oktober 2021 29-10-2021
Lees verder

Tussenbeide en Leiden

Het nieuwe magazine van het bisdom is uit, waarin veel aandacht voor Leiden.
Tussenbeide najaar 2021

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 15 oktober 2021 15-10-2021
Lees verder