Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Laudato Si week

Deze week, 22-29 mei, is weer de jaarlijkse Laudato Si week.
Vandaag is deze plechtig door Paus Franciscus geopend.

Op woensdag 25 mei is om 16 uur in de Hartebrugkerk een vesperviering om hierbij stil te staan.
Iedereen is van harte welkom!

Laudato Si Krant Nr 30

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 22 mei 2022 22-5-2022

geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

De vrijwilligersbijeenkomst van de grote parochie vond plaats op zaterdag 14 mei in de Goede-Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk. In een goed gevulde kerkzaal gingen pastoors Broeders en Smith en diaken Clavel voor in de gezongen eucharistieviering, met medewerking van het plaatselijke dames- en herenkoor onder leiding van Ans Bulles. Aan het einde van de viering werd Wilbert van Erp toegesproken door pastoor Broeders, die in warme bewoordingen de oud-vicevoorzitter van het parochiebestuur dankte voor zijn langdurige betrokkenheid en grote inzet voor de parochie. Van Erp stond met anderen aan de wieg van de fusie van onze parochie, in 2012. Broeders roemde zijn kwaliteiten als bestuurder, zijn grote dossierkennis en ook zijn ‘diagnosticerende’ gaven: “goed voorbereid, bestuderend, net zo lang doorvragend, kritisch kijkend, alles overwegend, tot het probleem op tafel ligt, en daarbij werkend aan de oplossing. Dat is niet altijd leuk … maar het is wel doeltreffend en goed voor ons en onze gemeenschap.” Als blijk van grote waardering ontving Wilbert van Erp vervolgens een pauselijke onderscheiding: het ereteken van Pro Ecclesia en Pontifice. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 22 mei 2022 22-5-2022

Nacht van de Vluchteling

De ’Nacht van de Vluchteling is een jaarlijks terugkerend evenement om geld in te zamelen voor de Stichting Vluchteling. Zie Nacht van de Vluchteling Flyer

Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden.  Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen; 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht.

We willen deelnemen aan de Nacht van de Vluchteling met een team van onze parochie en kiezen voor de wandeling met start en finish in Den Haag; een wandeling van 40 kilometer, die start op zaterdagavond 18 juni om 24:00 uur.

We noemen ons team ‘Laudato Sí, naar de gelijknamige encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor de Schepping en de Schepselen. De Paus:  “Met hun leven op het spel, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen, gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen van herkomst, moeten vluchtelingen worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en geïntegreerd”.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 2 mei 2022 2-5-2022

Roepingenzondag 8 mei

“We bidden om priesters en diakens die met blijdschap het evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Helpt u mee door het materiaal van Roepingenzondag te verspreiden?” Die oproep doet rector Broeders van Vronesteyn aan parochies.

De poster voor Roepingenzondag 8 mei en het gebedsprentje zijn verzonden aan de secretariaten van parochies. Zij worden gevraagd het materiaal door te sturen aan de verschillende locaties. De kan worden ophangen op een goed zichtbare plek en de kunnen worden uitgereikt.

Het thema van Roepingenzondag 2022 op de vierde zondag van Pasen is ‘Vreugde verbindt’. “Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft een diepe vreugde”, aldus rector Broeders. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 1 mei 2022 1-5-2022

Lintjesregen 2022

Het heeft Zijne Majesteit behaagd de volgende parochianen te onderscheiden en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Ciska van Boheemen,
Carla Dirkse,
Jaap de Jong,
Ber Langezaal en
Jan vd Werf

Hein van Woerden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Proficiat!

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 26 april 2022 26-4-2022

Wake voor Oekraïne 21 april

Vrede en gebed voor Oekraïne.

Het nieuws uit Oekraïne laat niemand onberoerd. Om onze verbondenheid met het Oekraïense volk uit te spreken houden de kerken van Leiden aanstaande donderdag 21 april een wake voor vrede in Oekraïne.

Een ieder die zich verbonden voelt met Oekraïne nodigen wij daarvoor uit in de Lokhorstkerk (Pieterskerkstraat 1).

De wake is van 16:00 uur tot 19:30 uur, met om 17:00 uur een viering met zang, gebed en muziek. Om 19:30 uur sluiten wij de wake af met het prachtige lied ‘Dona nobis pacem’

Wij hopen velen te mogen ontmoeten bij deze wake voor VREDE.

(doorgestuurd bericht van de Raad van Kerken, Leiden).

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 16 april 2022 16-4-2022

Oekraïne en de Leidse kerken

Op 31 maart komen de LeIdse kerken bijeen in Diaconaal Centrum De Bakkerij om te zien hoe gezamenlijk hulp kan worden geboden aan de stroom vluchtelingen waarvan een deel ook naar Leiden zal komen. Leiden, van oudsher bekend als de Stad van de Vluchtelingen!

 

In de dagkapel van de Hartebrugkerk staat een afbeelding van de icoon Mary, Our Lady of Kiev. De afbeelding komt van museum Greccio, dat zich onder de Hartebrugkerk bevindt. Hier kunt u uw gebed voor de mensen in Oekraïne bij Maria brengen. Ook is er de mogelijkheid een donatie te doen op giro 555. Kinderen kunnen vredesduifjes kleuren en deze in een boompje hangen. U bent van harte welkom om mee te bidden voor kracht en bemoediging voor Oekraïne  en voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 19 maart 2022 19-3-2022

Gebed om de Schepping en Vrede 9-11-12 maart

Het is een oude traditie in de Kerk om de verstrijking van de seizoenen te markeren met de zogenoemde Quatertemperdagen. Op die dagen danken wij God voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven mogen omgaan en met elkaar delen. Gelet op de situatie in de wereld zullen we ook bidden om vrede.

De Quatertemperdagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) in dezelfde week. De eerstkomende  vallen in de tweede week van maart.

De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de Schepselen, met pastoraal werker Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart om 17.00 uur online via Zoom. Gebruik de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 8 maart 2022 8-3-2022