Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Oekraïne en de Leidse kerken

Op 31 maart komen de LeIdse kerken bijeen in Diaconaal Centrum De Bakkerij om te zien hoe gezamenlijk hulp kan worden geboden aan de stroom vluchtelingen waarvan een deel ook naar Leiden zal komen. Leiden, van oudsher bekend als de Stad van de Vluchtelingen!

 

In de dagkapel van de Hartebrugkerk staat een afbeelding van de icoon Mary, Our Lady of Kiev. De afbeelding komt van museum Greccio, dat zich onder de Hartebrugkerk bevindt. Hier kunt u uw gebed voor de mensen in Oekraïne bij Maria brengen. Ook is er de mogelijkheid een donatie te doen op giro 555. Kinderen kunnen vredesduifjes kleuren en deze in een boompje hangen. U bent van harte welkom om mee te bidden voor kracht en bemoediging voor Oekraïne  en voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 19 maart 2022 19-3-2022

Gebed om de Schepping en Vrede 9-11-12 maart

Het is een oude traditie in de Kerk om de verstrijking van de seizoenen te markeren met de zogenoemde Quatertemperdagen. Op die dagen danken wij God voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven mogen omgaan en met elkaar delen. Gelet op de situatie in de wereld zullen we ook bidden om vrede.

De Quatertemperdagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) in dezelfde week. De eerstkomende  vallen in de tweede week van maart.

De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de Schepselen, met pastoraal werker Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart om 17.00 uur online via Zoom. Gebruik de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 8 maart 2022 8-3-2022

pater Leo van Ulden ofm is overleden

Op 24 januari is op 79-jarige leeftijd overleden pater Leo van Ulden. Hij heeft de strijd tegen de slopende ziekte niet kunnen winnen.
Wij verliezen in hem een aimabele franciscaan, welbespraakt, met gevoel voor humor en zeer geïnteresseerd in de medemens. Hij was tegendraads en eigenwijs, maar ook realistisch en nooit vervelend.

Geboren naast de Petruskerk in Leiden heeft hij vele jaren doorgebracht in het bisdom Groningen-Leeuwarden, als vicaris-generaal maar daarnaast zeker ook als pastoor, tot aan zijn pensionering in Sneek.

Daarna kwam hij terug naar het Leidse en is veel voorgegaan in de kerken van de grote Petrus en Paulus parochie, de laatste jaren wonend naast de Hartebrugkerk.

Pater Leo zal zeer gemist worden. Wij zijn bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij heeft betekend!

De uitvaart op dinsdag 1 februari is nog te volgen via livestream (zie website Hartebrug)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 24 januari 2022 24-1-2022

Diaconaal weekend 13-14 november

Op 11 november vieren we Sint Maarten en komend weekend is het traditiegetrouw het Diaconale Weekend van Leiden, georganiseerd door Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Dit jaar onder het motto: “Even buurten en er gaat een wereld voor je open”. Even op het motto klikken voor meer info! Het is een uitnodiging  voor meer contact en gesprek met de mensen in je omgeving.

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 10 november 2021 10-11-2021

secretariaat vrijdag gesloten

Met ingang van 1 november is het centrale secretariaat open van maandag t/m donderdag van 9u30-11u30.
Telefoon 071-7370087. Mailadres petrusenpaulusleiden@gmail.com

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 29 oktober 2021 29-10-2021

Tussenbeide en Leiden

Het nieuwe magazine van het bisdom is uit, waarin veel aandacht voor Leiden.
Tussenbeide najaar 2021

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 15 oktober 2021 15-10-2021

Vredesontmoeting 21 september

Op dinsdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties om 16:00 uur weer een Vredes Ontmoeting op de Hooglandse Kerkgracht. Dit jaar staan we stil bij het thema “Wat doe jij in Vredesnaam?” 

Vrede sluit niemand uit en kan ook alleen bestaan bij de gratie van de aandacht en inzet van ons allemaal. Vrede maak je samen, vier je samen, koester je met elkaar. Daarom staan wij jaarlijks een uur stil bij vrede en delen wij wat ons zorgen baart. Ver weg en dichter bij huis.

Inspiratie te over, dus komt u ook? Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 11 september 2021 11-9-2021

het bidden van de Rozenkrans

Van de zalige pater Titus Brandsma is een Rozenkrans bewaard gebleven.

Hij is gemaakt in het concentratiekamp van Dachau. De kralen zijn van houtsplinters en de knopen van kampkleding. Het touwtje dat het geheel tot een snoer moet maken is van matige kwaliteit. Een Rozenkrans van niks eigenlijk. Als je er hard aan zou trekken valt het uit elkaar. Maar in die kwetsbaarheid schuilt zijn waarde. Het is een doorleefd gebedssnoer, een stevig houvast voor de bidder in donkere tijden. Een bron van hoop en troost voor degene met wie pater Titus de Rozenkrans bad. Uit de overlevering weten we dat hij dat veel en vaak deed. Hij zocht zijn medegevangenen, die het moeilijk hadden, op. Hij sprak ze moed in en bad voor hen of met hen de Rozenkrans. In menig nachtelijk uur wist hij de eenzaamheid en verlatenheid te doorbreken, ze te verbinden met elkaar en op voorspraak van Maria met God.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 8 september 2021 8-9-2021