Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Conferentie Missionaire Parochie 2024

Op zaterdag 6 april 2024 wordt in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema “Volg Mij”. Na twee succesvolle en bemoedigende conferenties, is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire geloofsgemeenschap in te slaan, op die weg verder te gaan, of die gewoon nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 14 maart 2024 14-3-2024

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart

Viering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg, aanvang vrijdag 1 maart om 20 uur

De liturgie is dit jaar geschreven door christelijke vrouwen uit Palestina. Ze kozen als Bijbellezing en thema “Verdraag elkaar in liefde” uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Wat een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed!

Tijdens de dienst luisteren wij naar de levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen onze gebeden voor vrede voor God neerleggen. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee:  “Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is.”
De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

Iedereen is van harte welkom! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie en Palestijnse lekkernijen.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 12 februari 2024 12-2-2024

De Fioretti van Franciscus – voorgelezen en omklankt

Zaterdag 24 februari van 15.00-17.00 uur komen Frans Moussault en Rob Hoogenboom ofm in de Goede Herder kerk Zoeterwoude -Rijndijk. verhalen vertellen uit ‘De Fioretti’ (bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi). Die gaan o.a. over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed. Bekende verhalen zijn o.a de prediking tot de vogels en het ontvangen van de wondetekenen van de gekruisigde Christus. De klanken van de basklarinet van Frans Moussault raken de ziel.

Georganiseerd door Portiuncula, de Franciscaanse broederschap voor de regio Leiden.

Informatie: 06-34129462 of e-mail naar: leokoot.1950@gmail.com

Iedereen is van harte welkom.

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 11 februari 2024 11-2-2024

Aswoensdag vieringen – 14 februari

 

 

 

 

 

 

09.00 uur     EV        H. Lodewijk

10.00 uur     EV        Goede Herder

10.30 uur     EV        Maria Middelares

17.00 uur     EV        Sint Petrus

19.00 uur     EV        Sint Joseph

19.00 uur     EV        Hartebrug

19.00 uur     W/G      H. Lauremtius

19.30 uur     EV        Sint Jan

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 5 februari 2024 5-2-2024

Donderdag 1 februari Eucharistieviering ter verwelkoming van kapelaan Daan Huntjens

Kapelaan Huntjens wordt op donderdag 1 februari tijdens een Eucharistieviering om 19:30 uur in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 42 te Leiden, door vicaris-generaal Van Deelen voorgesteld. Na de viering kunt u de nieuwe kapelaan begroeten en welkom heten.

We hopen dat velen van u bij deze gebeurtenis aanwezig zullen zijn.

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 23 januari 2024 23-1-2024

Zondag 28 januari Vesperviering ter afscheid van Pastoor Broeders

Pastoor Walter Broeders neemt op zondag 28 januari afscheid, om de week erna als pastoor in Delft en Midden-Delfland te beginnen.

Er is om 15.30 uur een Vesperviering geleid door pastoor Broeders. Na afloop is er alle gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken.

U bent van harte welkom In de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude – Rijndijk

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 22 januari 2024 22-1-2024

De Bakkerij – Nieuwjaarsontmoeting 19 januari

Op vrijdagmiddag 19 januari houden we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting.

U bent van harte welkom om met ons het glas te heffen en te proosten op het nieuwe jaar.

Vanuit netwerk DAK zal directeur Veerle Rooze een korte inleiding houden en natuurlijk worden er ook weer de Broodpenningen uitgereikt.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief.

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 16 januari 2024 16-1-2024

Afscheid Pastoor Broeders  en bekendmaking naam van opvolgende priester  

Pastoor Broeders wordt per 1 februari a.s. pastoor van Delft en Midden-Delfland.  We willen graag als parochie afscheid nemen van pastoor Broeders in een vespers op zondag 28 januari om half vier in de Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk. Aansluitend is er een receptie.

Vicaris Generaal Van Deelen heeft afgelopen vrijdag bericht gegeven over de opvolger. Hij schrijft onder andere:

“Ik kan u thans met vreugde melden dat de bisschop per 1 februari 2024 de eerwaarde heer D.S. Huntjens als parochie-vicaris in uw pastoraal team zal benoemen. Naast deze benoeming zal hij op verzoek van de bisschop een studieopdracht gaan vervullen. De omvang hiervan zat halftijds zijn, zodat zijn benoeming in uw parochie, net zoals pastoor Broeders, een half fte zal bedragen. […]” Tot zover een gedeelte uit zijn brief die als pdf bij dit bericht gevoegd is.   

Parochie-vicaris Huntjens heeft inmiddels kennis gemaakt met het parochiebestuur en het pastoraal team.”  In januari verneemt u meer over zijn ‘entree’ in de parochie. We zijn heel blij dat er een jonge priester komt om het pastoraal team te versterken, waarmee de voortgang o.a. van de pastorale zorg en de viering van de Sacramenten in onze parochie gewaarborgd zijn. 

Daan Huntjens voltooide zijn priesteropleiding aan Vronesteyn en werd priester gewijd in 2018.  Pastoor Broeders wordt dus opgevolgd door één van de studenten die hij op Vronesteyn begeleid heeft.
Meer over kapelaan Daan Huntjens:   Bisdom Rotterdam

2023 Bisdom Rotterdam – Mededeling aan parochianen over benoeming Kapelaan Huntjens

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 2 december 2023 2-12-2023