Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Benoeming Pastoor Broeders in Delft en Midden-Delfland

Belangrijk bericht aan alle parochianen,

Namens de bisschop van Rotterdam hebben wij van de vicaris-generaal een belangrijke brief ontvangen.

In de parochies Delft en Midden-Delfland zijn de afgelopen tijd twee priesters weggevallen. Deze parochies verkeren daardoor in pastorale nood.

Daarom heeft onze bisschop aan pastoor Broeders verzocht of hij een benoeming in deze parochies wil aanvaarden. Hij heeft hierin de bisschop tegemoet willen komen, indachtig de gelofte van gehoorzaamheid aan de bisschop die hij gedaan heeft bij de priesterwijding.

Dat betekent dat pastoor Broeders onze parochie gaat verlaten.

Als parochiebestuur begrijpen we de nood van parochies die geen pastoor hebben. Tegelijkertijd betreuren wij zijn vertrek. We kunnen ons goed voorstellen dat het bericht onze parochianen overvalt en raakt, zoals dat bij ons het geval was.

Wat we fijn vinden is dat we de Advent en Kerstmis nog samen kunnen vieren met Pastoor Broeders.

Pastoor Broeders zal 1 februari op zijn nieuwe werkplek starten. In januari zullen wij afscheid van hem nemen. Waar en wanneer verneemt u nog.

Misschien komt de vraag al bij u op of er een opvolger komt. De bisschop is in gesprek met een nieuwe opvolger voor onze parochie per 1 februari. Zodra deze gesprekken zijn afgerond zal de bisschop dit bekend maken. De nieuwe priester zal net als pastoor Broeders een parttime benoeming krijgen, maar niet als pastoor. Pastoor Smith zal vanaf 1 februari de enige pastoor zijn voor de hele HH Petrus en Paulus parochie.

Brief Bisdom Rotterdam benoeming pastoor Broeders in Delft en Midden – Delfland

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 21 november 2023 21-11-2023