Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

parochieblad april-mei is uit!

Dit exemplaar van “Rondom Petrus en Paulus” rolt deze week van de persen en zit weer boordevol informatie. RPP 2-5

Er is een storende fout ingeslopen: de viering op Witte Donderdag in de Regio Zuid is NIET in de Hartebrugkerk, maar in de Antoniuskerk

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 21 maart 2023 21-3-2023

dialoogtafel Slavernij op zondag 26 maart

dialoogtafel 14-16 uur Hooglandse Kerk Leiden – VOORBIJ DE KOMMA, … Slavernij toen en nu

De minister-president bood vorig jaar december excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Die excuses eindigden met een komma, zoals hij zelf zei. Met “Voorbij de komma” willen we op 26 maart in de Hooglandse Kerk met elkaar onderzoeken hoe het verder moet. We nodigen U van harte uit om mee te denken. Na een inleiding door interessante sprekers volgt een dialoogtafel waaraan we met elkaar in gesprek gaan. We hopen dat de bijeenkomst inzichten “Voorbij de komma” zal opleveren die we de premier t.z.t. kunnen aanbieden.

Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis zal de visie van het instituut toelichten en welke rol het NiNsee zal nemen op landelijk niveau in het traject van “Voorbij de komma”. Abdelhaq Jermoumi, Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs van Leiden zal spreker over de rol van de gemeente daarin. Martijn Stoutjesdijk van de Protestantse Theologische Universiteit zal vertellen over het historisch onderzoek naar de rol van de Protestantste Kerk ten tijde van de slavernij. De brochure, die de PThU heeft uitgegeven, maakt al duidelijk dat de toenmalige staatskerk de morele rechtvaardiging leverde voor de handel en wandel in de voormalige koloniën. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 19 maart 2023 19-3-2023

Oriëntatiedag Vronesteyn 19 maart

Op weg naar roepingenzondag heeft Vronesteyn aandacht voor roepingen voor het priesterschap en het diaconaat.

Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus  Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke werkelijkheid. Vronesteyn wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies.

Bekijk de video
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/orientatiedag-vronesteyn-2023 

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 18 maart 2023 18-3-2023

Film op zondag 19 maart

Film en spiritualiteit “Risen”

Het jaarthema van 2023 is Missionair Pastoraat, de gekozen films raken aan onderwerpen als roeping, zending in de wereld, medemenselijkheid en geloof.

Deze film gaat over de eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse officier. Van Pontius Pilatus krijgt hij de opdracht onderzoek te doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam zien te vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te voorkomen. De opdracht krijgt een andere wending als deze officier niet alleen Jezus maar ook zichzelf vindt. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 16 maart 2023 16-3-2023

oud-pastoor Ton Peters ofm overleden

Ton Peters heeft in zijn 81-jarige leven twee Leidse periodes gekend. Geboren op 29 oktober 1941 in Den Haag in een gezin van drie jongens, volgde hij het gymnasium aan het Bonaventura College in Leiden. Zijn vader overleed door een auto-ongeluk toen Ton 15 was.

Hij verliet Leiden, trad in 1961 in bij de franciscanen, studeerde filosofie en theologie en werd in 1968 door Kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Daarna specialiseerde hij zich in de “liturgie en liturgische pastoraal” aan de KU Nijmegen waar hij in 1972 afstudeerde. Op dit terrein was hij 10 jaar actief in Gelderland en Amsterdam. De periode 84-92 was hij werkzaam binnen de orde en daarna 7 jaar voor de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij was zeer precies, wat meestal goed van pas kwam…. In 1999 pakte hij zijn specialisatie weer op in het aartsbisdom, met aandacht voor kerkelijk kunstbezit en koormuziek.

Dat zette hij voort in ons bisdom na zijn benoeming tot pastoor van de Hartebrugparochie in 2002. Hij ging wonen in het Franciscaner klooster aan de Haagweg, naast de net gesloten Leonarduskerk. In 2006 werd hij ook nog waarnemend pastoor (“administrator”) van de Lam Gods parochie. Als liturg nam hij de inrichting van het priesterkoor van de Hartebrug onderhanden; invloed krijgen op de koormuziek bleek ingewikkelder. In 2006 werd door bisschop Van Luyn het nieuwe altaar en de nieuwe lezenaar ingewijd. Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 3 maart 2023 3-3-2023

waarschuwing: nep mails

Met enige regelmaat worden er mails naar vrijwilligers en parochianen gestuurd vanuit een mailbox of naam die veel lijkt op die van één van de pastoors.  Het kan daarbij gaan om zogenoemde dringende berichten of om snel te bellen of geld over te maken.  Hierbij een voorbeeld:

Heb je even? Ik heb je nodig om een ​​taak voor me te doen. Ik kan niet praten aan de telefoon, ik heb een paar vergaderingen, dus schrijf gewoon terug hier.”

U weet ook wel: zo werken onze pastoors niet. De afzender kan overigens bedrieglijk veel lijken op die van het reguliere mailadres.  Wees attent op dit soort mails en beantwoordt ze nooit. Bij twijfel meldt het bij het secretariaat  071 737 0087, maandag- tot en met donderdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur.

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 20 januari 2023 20-1-2023

Emeritus-paus overleden

Het rijke en verrijkende leven van emeritus paus Benedictus XVI

Het leven van Joseph Ratzinger omvat bijna een eeuw (1927 – 2022). En het is een heel rijk leven geworden. Enerzijds heeft hij de ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw in wereld en Kerk meegemaakt, anderzijds was zijn leven geworteld in de eeuwen Traditie van de Kerk. Twee dikke biografieën ( van Guerriero – 650 blz. – en Seewald – 1150 blz. -) geven een prachtig tijdsbeeld en gedetailleerd portret van dit bijzondere leven.

Ratzinger was een uiterst nobel mens, fijnzinnig, geleerd, bescheiden, intellectueel zeer begaafd, onvermoeibaar werkend, aandachtig voor degene tegenover hem … Hij was allereerst gelovige en priester. Hij stelde zijn vele talenten in dienst van de Heer, de Kerk en de waarheid. Talloze ambten en taken werden hem toevertrouwd. Men heeft weinig idee hoe overvraagd het bisschopsambt en later het pausambt kon zijn. Toch ging er een sereniteit van hem uit. Hij leefde en werkte op het ritme van de Heer.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 31 december 2022 31-12-2022

kerstwens van het pastorale team

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 24 december 2022 24-12-2022