Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Film op zondag 19 maart

Film en spiritualiteit “Risen”

Het jaarthema van 2023 is Missionair Pastoraat, de gekozen films raken aan onderwerpen als roeping, zending in de wereld, medemenselijkheid en geloof.

Deze film gaat over de eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse officier. Van Pontius Pilatus krijgt hij de opdracht onderzoek te doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam zien te vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te voorkomen. De opdracht krijgt een andere wending als deze officier niet alleen Jezus maar ook zichzelf vindt.

De film vangt om 13.00 uur aan. Na de film is er een kort gesprek over de film, wat hebben we gezien ? Over de betekenis van de film en waar hij ons raakt of tegenstaat. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Vanaf half 1 is er soep, koffie en thee beschikbaar. Het is de bedoeling om zelf lunch mee te brengen.

Plaats: de Romanuszaal aan de Lange Mare 79. Opgave i.v.m. soep bij pw Marlène Falke-de Hoogh  m.dehoogh@hotmail.com

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 16 maart 2023 16-3-2023