Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

M25

WAT IS M25 ?

Een jongerenproject vanuit het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden, dat jongeren tussen 12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren in de stad Leiden en omgeving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat we doen ?

M25 Leiden neemt contact op met organisaties als de voedselbank, het opvanghuis voor dak- en thuislozen, een ziekenhuis, verzorgingshuis, of de jeugdgevangenis. En we vragen hen of jongeren een bijdrage kunnen leveren aan hun werk. Samen met mensen van die organisaties word je dan voorbereid op het vrijwilligerswerk dat je voor hen kunt doen. En vervolgens ga je samen met andere jongeren ook echt aan de slag.

Wie kan er meedoen ?

M25 Leiden kent behalve de leeftijd (van 12-17 jaar) geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, rooms-katholiek, protestants, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen is immers niet aan geloof of levensbeschouwing gebonden.

Meer weten?

Kijk op www.m25leiden.nl

Laatst aangepast op: woensdag, 20 september 2017 20-9-2017