Rondom de Kerk

Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 40.000 vrijwilligers geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers ruim een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Vaak wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder

We organiseren ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een voetbalwedstrijd. Verder organiseert de Zonnebloem ieder jaar een Theater Tournee. De Zonnebloem is daarnaast ook de grootste aanbieder van aangepaste vakanties

Er zijn drie afdelingen nog actief in Leiden: (tel nrs van Zonnebloem-site www.zonnebloem.nl)

Leiden-Noord: bestrijkt het gebied van de Joseph (Herensingel) en de Regenboog (Merenwijk): 071-5210321

Leiden-Centrum: bestrijkt het gebied van de Hartebrug en Lodewijk,
contactpersoon mw van Loon, lenyvanloon@casema.nl of tel 071-5140381

Leiden-ZuidWest: bestrijkt het gebied van de Antonius:
contactpersoon mw van der Steen, 071-5763612

 

Laatst aangepast op: vrijdag, 20 maart 2020 20-3-2020