Rondom de Kerk

Zusters aan de Herensingel

Op 11 augustus stond prominent in het Leidsch Dagblad dat de kerk aan de Herensingel volgend jaar grondig wordt opgeknapt en dat er “nonnen komen wonen”. Hoog tijd om meelevende parochianen bij te praten.

Het is een oude wens van onze bisschop om ook in Leiden een orde van religieuzen een plek te geven. In het bisdom is die wens al eerder in vervulling gegaan in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De bisschop wil daarmee een impuls geven aan het kerkelijk leven met een duidelijk gezicht naar de maatschappij. Dus niet alleen bidden, maar ook werken: “Ora et labora”. Het gaat om zusters uit Indonesië van Jezus, Maria en Jozef (JMJ), die daar vooral in scholen en ziekenhuizen actief zijn.Het werk zal diaconaal van aard zijn, maar dat moet allemaal nog verder besproken worden. Hun werkterrein wordt de hele parochie, en niet alleen de omgeving van de Herensingel waar de diaconale nood overigens hoog is. Al met al een ontwikkeling om erg trots op en blij mee te zijn!

Ze gaan wonen in de pastorie van de Josephkerk die tot voor kort werd verhuurd aan studenten en in slechte staat verkeert. Opknappen van dit rijksmonumentale pand moet dus sowieso gebeuren en gaat tonnen kosten. Het kerkgebouw zelf (ook rijksmonument) is een paar jaar geleden grondig aan de buitenzijde gerestaureerd en vooral wind en waterdicht gemaakt. De rest moest nog gebeuren en het parochiebestuur heeft in nauwe samenwerking met het bisdom een enorme subsidie binnengesleept van 2,6 miljoen euro voor het opknappen en verduurzamen van zowel kerk als pastorie en parochieruimtes. Wonderen gebeuren dus nog steeds en de komst van de zusters was een factor van belang!

We hebben het maximale subsidiepercentage van 80% gekregen maar dat betekent dat er nog 20% ontbreekt. Daarvoor is een fondsenwerving gestart en de eerste tonnen zijn al toegezegd. Ook het bisdom draagt financieel bij want het ziet immers een wens in vervulling gaan. De rest wordt betaald uit de reserves van onze grote parochie die nu voor een schappelijk bedrag zowel de kerk als de pastorie ziet worden opgeknapt.

In het krantenartikel werd gesuggereerd dat het parochiebestuur de afgelopen jaren knopen heeft moeten doorhakken over welke kerken in Leiden openblijven en welke een andere bestemming krijgen of worden gesloopt. Er zijn nog géén besluiten genomen, los van het feit dat niet het bestuur zoiets besluit maar de bisschop op advies van het bestuur (en andere partijen). Natuurlijk heeft de journalist een punt dat je niet zomaar een kerk sluit waaraan net voor miljoenen is vertimmerd, maar er zijn momenteel zes RK kerken in Leiden met elk een eigen verhaal. Daarop studeert het bestuur al jaren – met oog voor wat er in de stad gebeurt en waar er krimp zit en waar groei in de geloofsgemeenschappen. Het bisdom denkt hierin actief mee zodat er straks geen verrassingen zijn. Tot slot: ook de gemeente Leiden gaat een Kerkenvisie ontwikkelen voor de 27 kerken in de stad, zo stond 21 juli in het Leidsch Dagblad en ook daar is het parochiebestuur bij betrokken.

Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH Petrus en Paulusparochie

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 21 augustus 2020 21-8-2020
Bekijk ook onze andere adverteerders.