Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Roepingenzondag 30 april

Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Onze pastoor Walter Broeders is rector van Vronesteyn!

Op Roepingenzondag 30 april a.s. wordt gevraagd om uw gebed en wordt gecollecteerd voor Vronesteyn. Uw gift is ook zeer welkom via: IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn.

Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”, zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). De eerste leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werk. “Roeping is een uitnodiging aan ons om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft uitgedacht”, zegt paus Franciscus.

Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom Rotterdam. Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is een proces van meerdere jaren, dat ook in de loop van de studie en vorming verder gestalte krijgt.

Neem contact op met rector Broeders van Vronesteyn: tel.: 070 3873804 / 06 27140117
e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl, en www.vronesteyn.nl

De Konferentie Nederlandse Religieuzen helpt als je een roeping tot het religieuze leven wil onderzoeken.
e-mail: roepen@knr.nl en www.knr.nl/roeping

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 26 april 2023 26-4-2023