Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Roepingenzondag 8 mei

“We bidden om priesters en diakens die met blijdschap het evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Helpt u mee door het materiaal van Roepingenzondag te verspreiden?” Die oproep doet rector Broeders van Vronesteyn aan parochies.

De poster voor Roepingenzondag 8 mei en het gebedsprentje zijn verzonden aan de secretariaten van parochies. Zij worden gevraagd het materiaal door te sturen aan de verschillende locaties. De kan worden ophangen op een goed zichtbare plek en de kunnen worden uitgereikt.

Het thema van Roepingenzondag 2022 op de vierde zondag van Pasen is ‘Vreugde verbindt’. “Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft een diepe vreugde”, aldus rector Broeders.

Op Roepingenzondag komen de mediaviering op NPO2 en het Geloofsgesprek uit het bisdom Rotterdam. In het Geloofsgesprek vertelt is Broeders te gast. Hij vertelt hoe belangrijk het is om met elkaar te spreken in de parochie over roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. De mediaviering wordt verzorgd door pastoor Wim Bakker vanuit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk (R.-K. parochiefederatie Vlietstreek). Het Geloofsgesprek op NPO2 begint om 9.45 uur. De mediaviering is aansluitend om 10.00 uur.

Meer info: info Roepingenzondag 2022 en https://youtu.be/pJGo8n5RE9Q 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 1 mei 2022 1-5-2022