Rondom de Kerk

Roepingenzondag 12 mei

‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’

Op 31 januari, het feest van Don Bosco, verscheen de boodschap van Paus Franciscus voor Roepingenzondag 2019.  In dit document schrijft de Paus over roeping. Roeping houdt een belofte in, maar brengt ook een risico met zich mee. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

De Paus denkt op de eerste plaats aan de roeping tot christelijk leven, die wordt ontvangen bij het doopsel. Het leven is geen stom toeval, maar een geschenk. We zijn Gods geliefde kinderen, verzameld in de grote familie van de Kerk. Hier ontstaat en ontwikkelt zich het christelijk leven, dat zijn uitdrukking vindt in die beslissingen, die een specifieke richting geven aan onze persoonlijke weg en die tegelijkertijd bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk in onze wereld. De Paus noemt hierbij de beslissing om in Christus te huwen en een gezin te stichten, de roepingen die te maken hebben met het werkzame leven, de toewijding aan naastenliefde en solidariteit, met sociale en politieke verantwoordelijkheden. ‘Deze roepingen maken ons dragers van een belofte van goedheid, Liefde en rechtvaardigheid, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze samenlevingen en culturen, die nood hebben aan moedige christenen en aan authentieke getuigen van het koninkrijk van God.’

Over een roeping tot het gewijde leven of het priesterschap zegt de Paus, dat de ontdekking van een dergelijke roeping spannend kan zijn, tegelijkertijd angstig kan maken. Er kan veel innerlijke weerstand zijn bij de beslissing om jezelf totaal te geven, alles achter te laten en de Heer te volgen, je volledig aan Hem toe te wijden en te delen in Zijn werk, vooral als in de omgeving, waarin je leeft, niet langer plaats lijkt te zijn voor God en het Evangelie.

Maar, zegt de Paus, er kan geen groter geluk zijn dan je leven op het spel te zetten voor de Heer. En met name jongeren geeft hij d boodschap mee: ‘Wees niet doof voor de roepstem van de Heer. Als Hij je roept om zijn weg te volgen, trek dan niet de roeiriemen terug in de boot, maar vertrouw op Hem’

Voor gewijden en leken geldt op deze dag om na te denken over de vraag:
‘Welke belofte draag ik mee in mijn hart?’

Op Roepingenzondag wordt van de gehele kerkgemeenschap gevraagd om te bidden, opdat de geroepenen hun roeping kunnen onderscheiden en de goede koers in hun leven kiezen.

Er zal op zondag, 12 mei ook een kerkdeurcollecte worden gehouden ten bate van de Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn, om in de kosten van deze opleidingen te delen.

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 8 mei 2019 8-5-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.