Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

“heb het gewoon over je roeping”

25 april was het Roepingenzondag, maar we bidden natuurlijk het hele jaar door om roepingen!

Meer info van onze eigen pastoor en rector van Vronesteyn Walter Broeders:

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/video-rector-broeders-heb-het-gewoon-over-je-roeping

Gebed om roepingen

Vader in de hemel,
U bent dichtbij ons gekomen in Jezus Christus uw Zoon.
In kracht van de Heilige Geest klinkt de oproep om te geloven
in de blijde boodschap en Jezus te volgen.

Geef ons ook in deze tijd moed en vertrouwen om leerlingen te zijn van uw Zoon.
Geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van het evangelie.
Geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons om als leden van uw Kerk samen te getuigen van uw Rijk
in woord en daad.
Door Christus onze Heer. Amen.

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 28 april 2021 28-4-2021