Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Oekraïne en de Leidse kerken

Op 31 maart komen de LeIdse kerken bijeen in Diaconaal Centrum De Bakkerij om te zien hoe gezamenlijk hulp kan worden geboden aan de stroom vluchtelingen waarvan een deel ook naar Leiden zal komen. Leiden, van oudsher bekend als de Stad van de Vluchtelingen!

 

In de dagkapel van de Hartebrugkerk staat een afbeelding van de icoon Mary, Our Lady of Kiev. De afbeelding komt van museum Greccio, dat zich onder de Hartebrugkerk bevindt. Hier kunt u uw gebed voor de mensen in Oekraïne bij Maria brengen. Ook is er de mogelijkheid een donatie te doen op giro 555. Kinderen kunnen vredesduifjes kleuren en deze in een boompje hangen. U bent van harte welkom om mee te bidden voor kracht en bemoediging voor Oekraïne  en voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 19 maart 2022 19-3-2022