Rondom de Kerk

Naar een bloeiende gemeenschap in Regio Zuid

Onder dit motto nodigde de kersverse Pastoraatgroep van Regio Zuid de parochianen van de Hartebrug, Lam Gods en Sint Petrus uit voor een bijeenkomst in de Antoniuskerk.

De opkomst was veel groter dan verwacht, zo’n 75 mensen! Ze gingen eerst ‘speeddaten’ om elkaar beter te leren kennen. Heel geanimeerde gesprekken. Daarna vertelde pastoraal werker Marlène Falke over onze HH. Petrus en Paulusparochie sinds de fusie in 2012: het is niet eenvoudig om samen te werken met alle acht parochiekernen. In regio’s is dat makkelijker: in Noord (H. Lodewijk en de Sint Joseph), Oost (H. Laurentius, De Goede Herder en de Sint Jan) en Zuid (Hartebrug, Lam Gods en Sint Petrus). Falke deed ook enkele samenwerkingsideeën aan de hand: “We kunnen samenwerken bij de voorbereiding van de Sacramenten en een gezamenlijk goed doelactie.” En ook het bij elkaar gaan kerken beval zij aan. “En we kunnen elkaar ook vieren versterken, zoals samenwerken met de koren.”
En er komen de Locatieraden om de lokale zaken te behartigen. 

Ook zorgen

Diverse parochianen uitten hun zorg over het behoud van de pastorale bediening. Ook waren er opmerkingen over het verschil in het aantal Eucharistievieringen in de kerken in Regio Zuid. Marlène Falke vroeg op dit punt ook begrip voor de verschillende kleuren van de kerken en het nijpende tekort aan priesters. Na de presentatie van Falke volgden groepssessies, waarin de aanwezigen de belangrijkste kenmerken van een bloeiende gemeenschap met elkaar deelden. Uit die sessies is duidelijk geworden dat men Saamhorigheid zoekt en dat communicatie een belangrijk aandachtspunt is.
De organisatie van de geslaagde middag was in handen van de nieuw gevormde Pastoraatgroep van de regio: Jan Akerboom (secr), Claar-els van Delft (voorz), Marlene Falke (PW), Els Grijmans, Irma Leune, Leny van Loon, Pernelle Severijnen en Victoria Twist.

(foto’s van J Versteegen)
Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 maart 2018 6-3-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.