Rondom de Kerk

lezing komende zondag

 

22 okt 2017 evangelielezing uit  Matteüs 22,15-21

“In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien.” Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?” Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.”

Korte overweging:

De Farizeeën en Herodianen probeerden Jezus een uitspraak te ontlokken die Hem impopulair zullen maken bij het volk dan wel verdacht bij de overheid. Jezus zat ingeklemd tussen de progressief (liberale Herodianen) en conservatief (wetsgetrouwe Farizeeën). Jezus wordt gedwongen partij te kiezen. Belasting betalen aan de keizer is voor Jezus geen probleem. Maar aan de andere kant ook geen vergoddelijking van de staat, de keizer moet weten dat hij Iemand boven zich heeft. Zo ontglipt Jezus aan de huichelaars, die zich voordoen als gewetensbezwaarden, door het aardse te gehoorzamen en te relativeren en de hemelse op waarde te schatten. Hoe is bij mij de verhouding tussen aardse verlangens en hemelse verlangens? Kan ik genoeg afstand nemen van materiële zaken om ruimte te maken voor spirituele zaken?

Bas van Pampus (als u wilt reageren; pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017