Rondom de Kerk

Lezing komende zondag

 

Zondag 10 december Tweede zondag van de advent Mattheüs 1: 1 -8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

Korte overweging

Wie af en toe eens een concert meemaakt van één of ander popidool, weet dat het heel normaal is dat er ook een voorprogramma is. Wel, vandaag maken we in het evangelie kennis met het voorprogramma van Jezus. In het evangelie is het niet één of ander management die Johannes gevraagd heeft. Johannes heeft de stem gevolgd die hem opriep om een eind te maken met bepaalde tempelpraktijken. Hij riep daarom de mensen op zich te bekeren, zich te keren, anders te leven. Dat noemt Marcus het begin van de goede boodschap. De goede boodschap kan dus beginnen na bekering. Als je alleen nog iets doet voor je godsdienst omdat het nu eenmaal moet, zonder dat je weet waarom je het doet, dan ben je niet goed bezig. Erger nog, je dreigt het belangrijkste uit het oog te verliezen: God zelf. Het gaat om een relatie van hart tot hart, tussen mens en God. Johannes was iemand die dat begrepen had. Johannes roept op om weer op een andere manier God op het spoor te komen. Om die zoektocht goed te kunnen beginnen, moet alles wat we gezegd en gedaan hebben waarmee we ons van God en medemens afzonderden, weg. De goede boodschap kan aarden in ons hart als de harde laag van onverschilligheid, haat, verslaving is verdwenen. Heeft die oproep van Johannes nog iets te maken met ons leven vandaag? Hebben wij oog voor de mens aan de kant waarin God vandaag mens wil worden? God die ook vandaag nog probeert mens te worden in de mens aan de kant. Om die mens te vinden moeten we de andere kant opkijken, moeten we ons hart bekeren en openen voor de mens die het moeilijk heeft.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 16 november 2017 16-11-2017
Bekijk ook onze andere adverteerders.