Rondom de Kerk

Leidse herdenking jodenvervolging

Op zondag 11 april vond de jaarlijkse herdenking van de vervolging van Leidse joden plaats; opdat wij nooit vergeten. Ook dit jaar is de herdenking weer digitaal, via www.herdenkingleiden.nl

Rabbijn Clary Rooda vertelt een Leidse geschiedenis. Haar moeder is tijdens de oorlog in de onderduik geboren in een huis aan de Oude Singel, dat de spil was van het Leidse artsenverzet. Haar verhaal wordt omlijst door prachtige joodse gezangen van chazaniet Anna de Voogt.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 12 april 2021 12-4-2021
Bekijk ook onze andere adverteerders.