Rondom de Kerk

“kaalslag”?

Afgelopen zaterdag (11-11-2017) stond er een artikel prominent in het Leidsch Dagblad, met de kop “Kaalslag op komst bij kerken”. Erbij een grote foto van de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk in Leiden met het onderschrift “een van de Leidse kerken die wellicht moet sluiten” .

Dat laatste is strikt genomen niet onjuist, want van ALLE ZES Leidse RK kerken wordt momenteel bekeken of ze behouden kunnen blijven of niet. Zes is duidelijk teveel gezien het aantal kerkgangers in Leiden dat terugloopt, net als in de rest van het land. Dat de teruggang per kerk varieert doet daar niets aan af.

De parochie, die behalve 6 kerken in Leiden er nog 5 (binnenkort 3) bezit in de dorpen aan de oostkant, studeert al enige tijd op “de toekomst”. Wat voor kerk willen en kunnen we zijn en wat is daarvoor nodig? Nodig in termen van mensen, geld en gebouwen. Het bestuur heeft daarvoor de Leidse parochiekernen (Hartebrug, Sint Joseph, Lam Gods, Heilige Lodewijk en Sint Petrus) gevraagd zichzelf te karakteriseren in vitaliteit, in sterke en zwakke punten. Dat geeft een beeld van heden en mogelijke toekomst, uitgaande van de mensen.

“Twee katholieke kerken mogelijk voldoende”

Recentelijk is een bouwtechnisch rapport aan het parochiebestuur aangeboden. Dit rapport beoordeelt de gebouwen en hun omgeving anno 2017 en doet suggesties wat er met de gebouwen kan gebeuren, mocht de parochie ze niet meer nodig hebben in de toekomst. De rapporteur haalt en passant een rekenmodel aan dat probeert in te schatten hoeveel kerkgebouwen er nodig zijn in de toekomst op basis van verwachtingen over kerkbetrokkenheid en kerkbezoek. Dat zou voor Leiden neerkomen op 2 kerkgebouwen, als niet gelet zou worden op de bestaande veelkleurigheid. Het bestuur heeft het rapport aan de Leidse kernen gestuurd en om commentaar gevraagd.

Helaas heeft het Leidsch Dagblad inzage in het vertrouwelijke rapport gehad en daar zijn eigen conclusies uit getrokken. In het krantenartikel wordt erop gespeculeerd dat de Hartebrug, Joseph en Lodewijk open zullen blijven. Het parochiebestuur zegt dan wel bij monde van gebouwenman Wilbert Hettinga dat er nog geen besluit is genomen, maar de journalist veronderstelt een geheime agenda. Dat maakt het verhaal natuurlijk wel veel spannender!

Feit blijft dat de parochie zich beraadt op het aantal kerkgebouwen en dat er binnen enkele jaren kerken zullen moeten sluiten, hoe spijtig dat ook is. Speculeren over de uitkomst is niet verboden, maar heeft weinig zin. Beter is het energie te steken in het maken van goede keuzes zodat het R.K. geloof ook in de toekomst een goede bedding heeft in Leiden.

Wilbert van Erp, Vicevoorzitter parochiebestuur

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 15 november 2017 15-11-2017
Bekijk ook onze andere adverteerders.