Rondom de Kerk

Aanmelden voor Heilig Vormsel in 2020

Als een kind in groep 8 zit of in de brugklas, dan heeft hij/zij de leeftijd om het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is zogezegd de ‘derde’ stap na de Sacramenten van het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het H. Vormsel is altijd een belangrijke, krachtige en feestelijke gebeurtenis!
Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend op zaterdag 16 mei 2020 om 19.00 uur in de Petruskerk in Leiden door onze bisschop.

Het Leidse *) voorbereidingstraject is steeds op donderdagavonden van 19 uur – 20u30 en start op donderdag 16 januari in de parochiezaal van de Petruskerk aan de Lorentzkade 16a in Leiden. In het traject zijn wat extra uitstapjes voorzien. Zo gaan we naar de Vuurdoop en is er een bijzonder weekend gepland van 3-5 april voor alle vormelingen gezamenlijk. De tieners mogen gewoon thuis slapen.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie centrale ouderavonden: dinsdag 14 januari, dinsdag 10 maart en dinsdag 12 mei, telkens van 20.00-21.30 uur in de Petruszaal links naast de Petruskerk aan de Lammenschans.

We gaan er van uit dat de vormelingen aan alle bijeenkomsten deelnemen. Indien ze meer dan 3 keer afwezig zijn, kunnen ze helaas niet meedoen.

Als bijdrage in de kosten wordt € 50 gevraagd, waarvoor u een rekening krijgt per email. Voor het geval dit bedrag een probleem oplevert zoeken wij naar een oplossing.

Inschrijfformulier HV – 2020

Wij verzoeken u het bovenstaande inschrijfformulier in te vullen en liefst vóór 30 december in te leveren bij het centrale parochiesecretariaat aan de Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden t.a.v. Bas van Pampus. U mag het natuurlijk ook printen, scannen en mailen naar onderstaand mailadres.

Bas van Pampus, pastoraal werker pwbasleiden@gmail.com of 06-52246826

*) voor Zoeterwoude Dorp en Stompwijk gelden afwijkende avonden

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 20 december 2019 20-12-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.