Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Geroepen (2) echtpaar Martin

Deze jaargang staat in Rondom de Kerk ‘Jongeren en roeping’ centraal, vooruitlopend op de bisschoppensynode over dit onderwerp in oktober 2018. Ook de roepingsverhalen kunnen ons inspireren. Deze keer het verhaal van Louis en Zélie Martin, de ouders van Thérèse van Lisieux.

In voor en tegenspoed

Louis en Zélie vulden elkaar goed aan. Hij was horlogemaker en zij kantwerkster met een eigen bedrijfje. Louis was meer op zichzelf en ‘ontvluchtte’ het huis wel om te gaan vissen of naar zijn eigen torenkamertje om te lezen en te bidden. Zélie onderhield vooral de contacten. Beiden gingen elke morgen voor dag en dauw naar de Heilige Mis en waren lid van de groep voor altijddurende aanbidding. Ze deelden een groot vertrouwen in Gods goedheid, zodat ze de vele tegenslagen konden dragen. Één van kinderen was een zorgenkindje, eczeem, driftig, tegendraads …. Laat nu dit kind Léonie binnenkort zaligverklaard worden! In haar leven als zuster van de Visitatie heeft zij al haar tekortkomingen overwonnen door een innig leven met de Heer.

Ziek naar lichaam, ziek naar geest

Zélie is 45 als ze borstkanker krijgt. Een jaar later overlijdt ze. Vader verhuist met de vijf dochters naar Lisieux. Vier van hen zullen daar in de Carmel intreden en Leónie wordt, zoals gezegd, Visitadinne in Caen. Elk intrede betekent voor vader een offer, ondanks zijn grote liefde voor God. De laatste jaren waren moeilijk, hij wordt vergeetachtig en is soms de weg kwijt. In de kliniek is hij het echter, die anderen helpt en troost en met hen bidt. Louis overlijdt in 1894, hij is dan 71.

Heilig in het gewone

Het leven van dit echtpaar is indrukwekkend. Laten we ons niet misleiden door het idee dat het een onnavolgbaar modelgezin was, met 5 kloosterzusters …. Ze maakten mee, wat overal voorkomt, maar zochten in de liefde van Christus hun steun. Dankzij de vele brieven van Zélie, de autobiografie van dochter Thérèse en inmiddels heel wat publicaties, weten we veel van dit gezin. Voor het begrip roeping is van belang, dat zowel Louis als Zélie voordat zij elkaar leerden kennen, bereid waren Gods Wil te volgen. Dat is altijd het startpunt om Gods Stem te kunnen horen. Eigenwilligheid maakt geestelijk doof. Toen Louis niet het klooster in kon omdat hij geen goede opleiding had o.a. in Latijn, en Zélie niet werd toegelaten wegens een te zwakke gezondheid, richtten zij zich weer tot God. Als de ene roepingsdeur dichtgaat, gaat de andere open. En toen ze elkaar voor het eerst zagen op de burg Saint-Léonard in Alençon was het vooral Zélie die wist: Dat is de man die God mij schenkt.

Pastoor Smith

Biografie H. Mongin, Louis en Zélie Martin. Heiligheid in het dagelijkse leven, Betsaida 2017, www.Betsaida.org.
Speelfilm Thérèse, Katholiek Alpha Centrum 2017, 90 min Nl. ondertiteld. Verkrijgbaar bij Lodewijkpastorie, 12.50 euro

 

 

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 29 oktober 2017 29-10-2017