Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

bijdrage gevraagd voor fotografie project Leidse kerken

“Leidse kerken in transitie”

Een fotografisch onderzoek naar het proces van behoud, gebruik en herbestemming.

In Leiden staan de RK geloofsgemeenschappen met zes kerken aan de vooravond van een belangrijk transformatieproces. De meer wijkgebonden geloofsgemeenschappen hebben last van de landelijke trend van krimp en vergrijzing, de keuzekerken hebben dat minder, maar merken dat minder gemakkelijk vrijwilligers te vinden zijn voor allerlei taken en verantwoordelijkheden. Dat heeft gevolgen voor de kerkgebouwen.

Deze zijn onderhevig aan restauraties, groot onderhoud, een andere inrichting of aanvulling op een meer functioneel gebruik, en als alles is bekeken, zou een noodzakelijke sluiting van een gebouw aan de orde kunnen komen. Dit impliceert niet alleen een bouwkundige verandering, maar is een wezenlijk, fundamenteel, sociaalmaatschappelijk en emotioneel proces, die de kerken, maar vooral de gemeenschappen rondom doorlopen.

Met het vastleggen van dit proces probeert de gerenommeerde fotografe Krien Clevis een bijdrage te leveren aan het ceremoniële verwerkingstraject van de kerken en parochies in Leiden. In die zin hoopt het bestuur dat het fotoproject een belangrijk ‘blijvend’ document voor de veranderende toekomst kan betekenen, met de zes kerken in Leiden als pilot. Het fotografisch onderzoek loopt tenminste tot en met 2024, en is door het Mondriaan Fonds en aanvullende subsidies zoals Fonds 1818 en de Gemeente Leiden voor een groot deel mogelijk gemaakt.

Belangrijk, zo niet het belangrijkste, zijn de mensen rondom de kerk, niet alleen het parochiebestuur en pastoraal team, maar ook beheercommissies, kosters, andere vrijwilligers en parochianen. Dit in verband met de uitwisseling van kennis en ervaring over de geschiedenis en het proces, waarin de kerk zich op dat moment bevindt.
“Daarom zou ik (Krien Clevis) graag met jullie als betrokkenen van de kerken in gesprek gaan. De uitwisseling, jullie verhalen, herinneringen en gevoelens vormen voor mij, naast het archiefonderzoek (Erfgoed Leiden en Omstreken), een belangrijke basis voor de totstandkoming van mijn artistieke concept.
Ik wil jullie derhalve graag uitnodigen die persoonlijke verhalen en herinneringen met mij te delen. Dat kan op verschillende manieren en met verschillend materiaal. Zo ben ik benieuwd naar uw persoonlijke herinneringen aan (
één) van de kerken, specifieke plekken in en rondom de kerk, waar u graag komt, of uw (groot) ouders al kwamen, of oude foto’s van de kerk en de directe omgeving, eventueel met familieleden of mensen uit de buurt. Ook kunt u mij reacties sturen over uw gedachten rondom de huidige en veranderende situatie, of mij eenvoudig mailen.
Kortom: elke bijdrage is welkom!
Met jullie materiaal en mijn foto’s wil ik een gezamenlijke plek creëren op deze website, waar zo de mogelijkheid ontstaat het proces te volgen, maar u en anderen ook worden uitgenodigd eraan deel te nemen, door verhalen en herinneringen te posten. Zo dragen we met z’n allen bij aan dit ‘tijdsdocument voor de toekomst’.”

“De fotografie van Krien Clevis gaat ons een beeld geven van kerken in beweging die te vaak niet wordt vastgelegd, wat achteraf velen betreuren. Dat is van grote waarde en kan ons als parochie helpen – zo hopen we – het veranderingsproces een plaats te geven in de hoofden en harten van de mensen.” (Wilbert van Erp).

Wij hopen van harte op uw medewerking.

Parochiebestuur en Krien Clevis

Reacties en bijdragen graag naar Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com en Krien Clevis: krien.clevis@planet.nl

Klik hier voor meer informatie over het project: http://krienclevis.com/opdrachten-commissions/

Download hier een artikel over Krien Clevis, geschreven door Joost de Wal, gepubliceerd bij: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/artikelen/kerk-en-kunst-fotokunstenaar-krien-clevis

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 12 juni 2020 12-6-2020