Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Johannes 2, 1-11 (20 januari 2018)

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”. Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”. Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water.”. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.”. Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem:

“Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”.

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Korte overweging

Het eerste publieke wonder van Jezus is bij een bruiloft. Hij verandert water in wijn, oftewel hij verandert onze menselijke liefde in goddelijke liefde. Daar waar Jezus en Maria ruimte krijgen om te handelen in ons leven, daar groeit onze liefde voor God.

En Jezus is bepaald niet zuinig, maar liefst 600 liter wijn schenkt Hij, waar ze wel een week feestvreugde van hebben gehad. Opmerkelijk is dat alleen de leerlingen Hem geloofden, en niet de tafelmeester, het bruidspaar en de genodigden. Voor ieder is kennelijk een tijd om tot geloof te komen… Ook voor ons wordt het beste voor het laatst bewaard: de hemel.

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 14 januari 2019 14-1-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.