Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag, 2e zondag door het jaar

Evangelie uit Joh 1,29-34 (zondag 19 januari 2020)

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

Korte overweging

Johannes ziet niet alleen dat Jezus de Messias is maar ook hoe Hij zijn volk zal bevrijden. Namelijk als Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat is een verwijzing naar het lied van de lijdende dienaar van de Heer; “wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op Hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft Hij zijn mond niet geopend” (Jes. 53,6-7).

Hoe neemt Jezus de zonden weg? Door ze zelf te dragen, als Lam van God. Zoals het bloed van het offerlam de Joden behoedde voor het strafgericht tegen Egypte’s eerstgeborenen, zo worden wij behoed tegen Gods gerechtvaardigde wraak op onze zonden door het vrijwillige zoenoffer van Jezus.

En nu komt het meest belangrijke; er staat dus niet: Lam Gods dat wegnam de zonden, maar dat WEGNEEMT de zonden. In de tegenwoordige tijd dus, Jezus doet het nog, hier en nu, wow!

Bas van Pampus, pastoraal werker (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 januari 2020 13-1-2020
Bekijk ook onze andere adverteerders.