Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Joh 14,23-29 (zondag 26 mei 2019)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles Ieren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Vrede Iaat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Gij hebt Mij horen zeggen: ‘Ik ga heen maar Ik keer tot u terug’. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.”

 

Korte overweging

Is het niet fantastisch dat we mogen weten dat Jezus en de Vader verblijf bij ons nemen als we Jezus liefhebben en Zijn woord onderhouden, bijbel lezen en doen dus. Dat is niet altijd eenvoudig vandaar dat we weer goddelijke bijstand krijgen in de persoon van de Heilige Geest.

Jezus staat hier vlak voor zijn vertrek. Hij deelt nog iets uit wat van zeer grote waarde is: vrede. Deze innerlijke vrede helpt ons om stormen te doorstaan, zodat ons hart niet verontrust wordt. Dat kan de wereld om ons heen niet geven, alleen een aanbieding van Jezus.

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 20 mei 2019 20-5-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.