Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Joh 20, 1-9 (Paaszondag 21 april 2019)

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen -het was nog donker- bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd!’ Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.

Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.

Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf aan en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden móést opstaan.

Korte overweging

Maria Magdalena, uitgerekend zij, een voormalige grote zondares, is de eerste die wil rouwen bij het graf van Jezus. Ze licht Petrus en Johannes in over het lege graf, en die gaan meteen ook kijken. Dat wil zeggen, Petrus durft naar binnen te gaan, Johannes is aarzelend aanvankelijk. Maar hij is wel de eerste die werkelijk begrijpt wat er aan de hand is. Jezus is opgestaan uit de dood! Deze geliefde leerling van Jezus zal ook de langst levende getuige zijn van de apostelen. Waar de rest allemaal de martelaarsdood ondergaan, overlijdt Johannes op natuurlijke wijze en bereikt de leeftijd van 90+. De traditie geeft aan dat hij voor Maria, de moeder van Jezus zorgt.

Ik weet niet of u de lijkwade van Turijn wel eens bestudeerd hebt, maar dit is beslist de moeite waard. Het is het doek waarin Jezus dode lichaam was gewikkeld in het graf. Mocht u meer willen weten, neem even contact met me op.

Alvast een zalig en vredig Pasen!

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 16 april 2019 16-4-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.