Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Luc 10,38-42 (zondag 21 juli 2019)

Op hun tocht kwam Hij in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.’

Korte overweging

Een zeer bekend verhaal dat ook heel herkenbaar is. We mogen niet vervallen tot activisme, van alles doen zonder de kracht en leiding van God, zonder een gebedsverankering. Het is ora et labora, bid en werk. Hoe meer werk je doet, hoe meer je ook zou moeten bidden. Moeten is niet geheel het goede woord, want het zijn in de aanwezigheid van God herschept je en doet je meer dan goed. Moeder Teresa, ook een bezige bij, bad elke morgen voordat het werk begon ca. 2 uur. Onze huidige paus heeft ook elke morgen en avond een uur of meer van gebed. Dat maakt(e) hun werk ook zo krachtig, effectief en heilig. Het is vaak makkelijker om druk te gaan zijn dan om stil te zitten bij de Heer. Dat kan confronterend zijn, moeilijk zijn als de ervaring minder is en vraagt meer volharding. Maar het werpt zeker zijn vruchten af.

Begint u elke dag met een tijd van gebed?

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 16 juli 2019 16-7-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.