Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Lc 21,5-19 (17 november 2019)

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken.
Toen zei Jezus: “Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.”
Zij vroegen Hem nu: “Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei: “Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.”


Toen sprak Hij tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog vóór dit alles geschiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

Korte overweging

Een pittige tekst die nog steeds actueel is in landen waar christenen systematisch vervolgd en uitgeroeid worden. Maar ook in ons bescheiden Europa komt de vervolging steeds dichterbij. Toen ik in het Europese deel van Istanboel was moest ik mijn kruis afdoen om problemen te voorkomen met moslims. In veel landen worden we gedwongen meegenomen in een cultuur van de dood als het gaat om legalisering van abortus en zelfdoding in geval van zogenaamd voltooid leven, nu ook al wenselijk in sommige landen voor tieners! En als je dan als christen je stem verheft moet je oppassen voor zero-tolerantie.

Voor Jezus is het positief als dit gebeurt, wel omwille van Zijn Naam. Hij zal ons bijstaan in de moeilijke momenten en geen haar op ons hoofd zal verloren gaan (in het hiernamaals wel te verstaan). Onvoorstelbaar dat zelfs familieleden en vrienden elkaar gaan bestrijden, hoewel dit nu ook al wel geschiedt, al is het minder fel wellicht. Een ieder zal aan het eind der tijden dus kleur bekennen, en voor oprecht gelovige christenen zal de zichtbare ellende om hen heen in het niet vallen bij de indrukwekkende tekenen aan de hemel. Bent u bang voor de eindtijd? Durft u christelijke kleur te bekennen?

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 11 november 2019 11-11-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.