Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Evangelielezing uit Lucas 6, 27-38 (zondag 24 februari 2019)

Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: ‘Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint wie u beminnen wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.

Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.’.

Korte overweging

Een pittige uitdaging om je vijanden te beminnen! Dat kan niet zonder God’s hulp. De wang toekeren is geen slappe slaafse onderwerping, maar juist een teken van standvastigheid en kracht, die de ander dwingt tot een nieuw moreel besef. Moeder Teresa liet dit zien toen ze met een arm kind naar een bakker ging en om een brood vroeg voor haar. Ze kreeg een klodder spuug in haar gezicht en bedankte de bakker ervoor en vroeg wat hij nu over had voor het kind… Er boven staan dus en niet meegaan in een spiraal van boosheid en woede. Niet eenvoudig geef ik toe, maar ook niet onmogelijk. Verder een belangrijke oproep om barmhartig te zijn, niet te oordelen en te veroordelen, maar te geven. Dat alles zal beloond worden. Welke kiest u voor de komende week om te doen?

Bas van Pampus (als u wilt reageren: pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 18 februari 2019 18-2-2019
Bekijk ook onze andere adverteerders.