Rondom de Kerk

IPCI

flyer-ipci klik voor een pdf (helaas met verouderd adres, dat is nu Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden)

Waar staat IPCI voor?

IPCI is de afkorting voor Inter-Parochiële Caritas Instelling. Het is een instelling van de Leidse parochiekernen en de Merenwijk. De IPCI heeft als opdracht om “zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap van de deelnemende parochies om te zien naar elkaar en hulp aan te bieden”. We noemen dit caritas of diaconie.

Wat kan de IPCI voor U betekenen?

Als u in Leiden of Leiderdorp woont en in acute / tijdelijke geldzorgen zit waar de gewone instanties geen uitkomst kunnen bieden, kunt u via de pastoor of pastoraal werker een beroep op de IPCI doen.

Wat kan U voor de IPCI betekenen?

Het grootste kapitaal van de IPCI is niet het geld dat in vroeger dagen is bijeengebracht via collectes en legaten, maar dat zijn de parochianen. In een geloofsgemeenschap staan de mensen klaar voor elkaar. Dat was 20 eeuwen terug zo en is nog steeds zo in de 21e eeuw. Een luisterend oor, een helpende hand is goud waard! Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen “vastlopen”, meldt u dat dan aan uw pastoor of pastoraal werker. Deze neemt dan afhankelijk van de situatie contact op met de IPCI.
Als u geld kunt missen om het aantal mensen dat geholpen wordt te vergroten: bankrekening NL23 ABNA 0566.3151.49 tnv IPCI Leiden. Veel dank!

Heeft u vragen aan of over de IPCI? Stuur dan een mail naar ipcileiden@gmail.com.of een brief naar IPCI, Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden

Laatst aangepast op: woensdag, 20 september 2017 20-9-2017