Rondom de Kerk

Catechese aanbod van dit seizoen

Catechese voorjaar 2019

Er zijn weer veel interessante bijeenkomsten over geloofsverkenning en geloofsverdieping in onze parochie. En daarnaast ook andere activiteiten in en vanuit onze kerken. Hieronder vindt u een overzicht voor het voorjaar 2019, voor zover de bijeenkomsten nog niet zijn geweest. Elke avond is afzonderlijk te volgen.

2. Adrienne von Speyr: het leven en werk van deze mystica blijven boeien. We horen over haar visioenen, stigmata, charismata, en lezen uit haar werk “Het Gelaat van de Vader” (tekst aanwezig)

Data: elke 1e donderdag van de maand: 2 mei en 6 juni 2019

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 te Leiden

Door: pastoor Smith

3. Filmavonden: het jaarthema van Rondom de Kerk: ‘Waar leeft de Kerk’, laat zich niet eenvoudig vertalen naar films. Wel zou je kunnen zeggen dat iets van de Kerk ook zichtbaar wordt, daar waar mensen werk maken van hun inspiratie door ‘deugdelijk’ te leven. In deze filmreeks staan de deugden centraal

Data: vrijdagen 24 mei (A New Spirit), 21 juni (The Lady In The Van) tevens slotavond met maaltijd

Tijd: 19.00 uur – ongeveer 22.00 uur

Plaats: Romanuszaal (achter de Hartebrugkerk), ingang via de fietsenstalling, Lange Mare te Leiden

Door: pastoraal werker Marlène Falke-De Hoogh

4. Houd het eenvoudig: het katholieke geloof verkennen aan de hand van tien thema’s met uitleg en gesprek. Er is altijd een korte excursie bij naar het kerkgebouw.

Data overdag (tijd: 14.00 uur – 15.30 uur): elke 2e maandag van de maand: 13 mei, 3 juni, 1 juli, 9 september, 14 oktober en 11 november 2019.

Data avond (tijd: 19.30 – 21.00 uur): maandagen  13 en 27 mei en 3 juni 2019.

Plaats: Pastorie St. Josephkerk, Herensingel 3 te Leiden

Onderwerpen: 1. De kerk, het gebouw – 2. Maria en de Rozenkrans – 3. De H. Mis deel 1 met bezoek aan de sacristie – 4. De H. Mis deel 2 – 5. De Drie-eenheid en het kruisteken – 6. Als christen leven en met Christus leven – 7. De Heiligen in de kerk – 8. De Sacramenten – 9. Thuis bidden en lezen van de Bijbel – 10. Eeuwig leven (bezoek aan Zijlpoort)

Door: diaken Clavel en Annelies Cremers

8. De Kerk in crisis – toen en nu

Het is niet de eerste crisis die de Kerk nu doormaakt. We gaan na welke er al geweest zijn (heiden- en joden-christenen; staatskerk worden; Avignon; meerdere pausen tegelijk; onedele pausen protestantisme; Vaticaan belegerd; geloofsafval na 1968). Hoe kunnen we leren van het verleden om nu met deze crisis om te gaan? Wat verwacht God van ons? Wat verwachten wij van God? Moet de Kerk veranderen om verder te kunnen gaan?

Data: Woensdagen 8 en 22 mei en 2 juni 2019

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

Plaats: Pastorie St. Josephkerk, Herensingel 3 te Leiden

Door: pastoor Smith

 

Laatst aangepast op: donderdag, 2 mei 2019 2-5-2019