Rondom de Kerk

Catechese aanbod van dit seizoen

Catechese HHPP najaar 2018

Er zijn weer veel interessante bijeenkomsten over geloofsverkenning en geloofsverdieping in onze parochie. En daarnaast ook andere activiteiten in en vanuit onze kerken. Hieronder vindt u een overzicht voor het najaar 2018. Elke avond is afzonderlijk te volgen.

1. Alpha: Vrijblijvend het geloof verkennen op 10 maandagavonden.

Start: 24 september 2018 tot en met 26 november 2018; “instappen” is mogelijk tot de laatste avond, na opgave bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com of 071 513 07 00

Programma: 18.45 uur warme maaltijd – inleiding – koffie – gespreksgroep tot 21.30 uur

Thema’s: Wie is Jezus eigenlijk? Hoe lees ik de Bijbel? Kunnen we God ervaren? Hoe zit het met het lijden in de wereld?

Kosten: deelname is gratis

2. Gaudete et Exsultate: Verheugt u en juicht

Paus Franciscus verraste in maart 2018 met een rondzendbrief over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld, één van de  hoofdthema’s van het Tweede Vaticaan Concilie. Dit is er ook “voor jou”, schrijft hij. Met zijn bekende concrete taal en voorbeelden helpt de Paus ons op weg.

In 5 avonden gaan we samen deze apostolische exhortatie doorlezen. Een uitgave van de tekst zal dan ook te verkrijgen zijn (5 Euro).

Data: dinsdagavonden 16 en 23 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2018

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

Plaats: Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 te Leiden

Door: pastoor Smith

3. Adrienne von Speyr, leven en werk

Steeds wordt een stukje van haar leven verteld met de wonderlijke mystieke fenomenen en haar moedige trouw. We lezen samen het boekje “Het Gelaat van de Vader”. Op de avonden te verkrijgen voor 5 Euro.

Data: elke 1e donderdag van de maand: 4 oktober, 1 november, 6 december 2018 (wordt in 2019 vervolgd)

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 te Leiden

Door: pastoor Smith

4. Wat is er na de dood?

Eeuwig leven? Hemel – hel – vagevuur? Reïncarnatie? Niets? Twee avonden op weg naar Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november 2018)

Data: woensdagavonden 17 en 31 oktober 2018

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Pastorie Sint-Joseph, Herensingel 3 te Leiden

Door: pastoor Smith

5. Dat moet je gelezen hebben!

Lezen we de klassieke geestelijke werken uit de RK Traditie nog wel? Welke zijn die werken? Zijn ze nog wel actueel? Hoe lezen we die? Kennismaking met ‘klassiekers’, de Apostolische Vaders, martelaars, akten, heiligenvita’s, is de opzet van deze serie bijeenkomsten. Vanaf de Belijdenissen van Augustinus, Fioretti, Navolging, Devote Leven, Bestijging van de Berg Carmel, Geschiedenis van een ziel, De Weg, en vele andere, tot en met het drieluik over Jezus van paus Benedictus XVI. Tijdens de bijeenkomsten is een korte introductie op deze werken, met leessuggesties.

Data: Donderdagavonden 27 september (Vroege Kerk), 25 oktober (Middeleeuwen), 22 november 2018 (Katholieke reformatie). Wordt in 2019 vervolgd met Renaissance, 19e en 20e eeuw..

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

Plaats: Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 te Leiden

Door: pastoor Smith

Laatst aangepast op: maandag, 22 oktober 2018 22-10-2018