Rondom de Kerk

Geroepen (4) Matt Talbot

In deze jaargang staat in Rondom de Kerk het thema ‘Jongeren en Roeping’ centraal, vooruitlopend op de bisschoppensynode over dit onderwerp in oktober 2018. Ook roepingsverhalen van heiligen kunnen ons inspireren. Deze keer het verhaal van Matt Talbot.

Van drankverslaafde tot man van gebed

Twaalf jaar was Matt Talbot (1856-1925) toen hij voor het eerst dronken door de straten van Dublin waggelde. De pubs waren blij met hem. Als hij geen geld meer had, verkocht hij zijn schoenen, dronk ‘op krediet’ of ging stelen. Matt was alcoholist. Niet de enige in de familie en in Dublin honderd jaar geleden. Tot zijn achtentwintigste zou hij blijven drinken! Later zal hij spreken over “verloren jaren”. Wat bracht de ommekeer? Een Kerk die met eindeloos geduld opriep om het drinken af te zweren. Op een avond gaf Matt daaraan gehoor. Hij ging naar een priester. “Begin maar met drie maanden”, zei de priester verstandig. Matt biechtte en de dag erna ontving hij de H. Communie. Dat was het begin van een nieuwe weg! Elke ochtend ging hij weer ter Communie en bleef zo drie maanden van de drank af! Op eigen kracht had hij dat nooit gered. Evenmin zijn verdere leven dat bestond uit bidden en daden van naastenliefde.

Gewetenswroeging

Matt Talbot (1856 – 1925) was de tweede van twaalf kinderen. Het gezin redde het net dankzij de baan van pa in de havens van Dublin. Naar school gingen de kinderen nauwelijks en Matt kon op zijn twaalfde nog niet lezen en schrijven. Uiteindelijk kreeg hij een baantje bij een drank-importeur. Zo begon het. Vader en al zijn broeders – één uitgezonderd- dronken en dronken te veel. Ook Matt. Zaterdag kreeg hij zijn loon en zaterdagavond was het opgedronken. Moeder Elisabeth was degene die de familie bij elkaar hield. Elf keer verhuisden ze. Matt was overigens niet de slechtste. Hij hield aan de Zondagsmis en was altijd royaal in het geven van rondjes. Zo ging het jaar na jaar.

Zijn voornemen om in te gaan op de uitnodiging van de Kerk om het drinken af te zweren kwam niet door een bepaalde crisis. Het groeide langzaam in hem, vanwege gewetenswroeging en het besef dat dit niet het leven kon zijn. De priester raadde aan drie maanden niet te drinken. Het zijn de zwaarste van zijn leven geworden. Matt realiseerde zich dat hij een ‘alternatief’ moest vinden. Dat werd voor hem de Mis en het gebed! Om vijf uur ’s ochtends ging hij naar de Mis vooraf aan zijn werk. Zaterdagmiddag en zondag was hij in een van de vele kerken te vinden. Op een dag liep hij langs een pub en voelde geld in zijn zak. Hij ging naar binnen … maar er kwam niemand om zijn bestelling op te nemen en hij herpakte zich en vluchtte naar de dichtstbijzijnde kerk om bij het Tabernakel te bidden. De drie maanden waren voor bij, zonder een druppel. Matt zou nooit meer drinken.

Van verslaving afkomen, de Matt Talbot Way

Hij ontdekte dat de dorst van zijn ziel dieper was en gelest werd door de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. Zijn leven veranderde. Hij werkte eerlijk, vloekte niet meer en bad. Een huwelijksaanzoek wees hij af. Hij wilde alleen blijven om veel te kunnen bidden. Zijn kamer veranderde in een soort kloostercel, uiterst sober. Hij sliep op een plank en een houten kussen, wat hem op den duur doof maakte. Ook op zijn werkplek, maakte hij een soort gebedscelletje. Hij ontdekte de grote gebedsschat van de Kerk, Franciscus van Sales, Teresa van Avila, Newman … In stilte en verborgenheid groeide hij uit tot een gebedsziel. Vanuit zijn eigen ervaring stelde hij een ‘geestelijk programma’ op wie van de drank of welke verslaving ook af wilde komen: De Matt Talbot Way …. Onnodig om te zeggen, dat deze ‘methode’ vooral bestaat uit het vertrouwvol en volhardend bidden en ontvangen van de Sacramenten.

De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in een verpleeghuis vanwege zijn hartkwalen. Daar kon hij gemakkelijk naar de kapel toe.

Gebedsverhoringen

Op Drievuldigheidzondag 7 juni 1925 was hij op weg naar een andere kerk. Op straat viel hij neer en overleed. De begrafenis was op Sacramentsdag. Binnen een jaar verscheen de eerste levensbeschrijving en de verering groeide. De eerste gebedsverhoring aan hem toegeschreven was niet het overwinnen van een drankverslaving, maar de bekering van een huisvader die God gelasterd had. Sindsdien tot op de dag van vandaag, zijn er gebedsverhoringen op voorspraak van Matt Talbot, en niet alleen in Dublin.

Geplaatst in: Artikelen, Roepingen
woensdag, 31 januari 2018 31-1-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.