Rondom de Kerk

Geroepen (1) Franciscus van Assisi

De drie-ene God benutte alle wegen om Franciscus (1181/2 – 1226), deze rijkeluiszoon, tot een antwoord te bewegen. Kennelijk stond hij niet als jongeman te springen om monnik te worden! Alle registers heeft God nodig gehad.

Omstandigheden zoals zijn rijke afkomst, zijn maanden gevangenschap in een lokale oorlog en een lange ziekte. Jezus gebruikte ook medemensen, zoals zijn ouders, maar ook de melaatse onderweg, de bisschop die hem letterlijk mantelzorg verleent en de priester die hem een evangeliestekst uitlegt. En dan waren er zijn innerlijke bewegingen van zoeken naar een ridderlijk bestaan, de zwaarmoedigheid van het niet vinden waarvoor of voor wie eigenlijk te leven, de gewetensstrijd om de melaatse tegemoet te gaan en bezittingen weg te geven, de leegte die hem doet zoeken naar God. Tenslotte is er de stem van Jezus doorheen de kruisicoon in San Damiano: “Herstel Mijn Kerk”; het conflict met zijn vader en dan de radicale keuze voor de Hemelse Vader, bevestigd door het vernemen van het Evangeliewoord: “Neem niets mee onderweg … “

Betoverend Assisi

Het is een proces van jaren geweest. Waarbij we ook niet de betoverende omgeving van Assisi mogen vergeten, evenmin als het feit dat Franciscus zoals alle mensen toen in Assisi in Jezus geloofde, de Kerk volgde, dagelijks bad, Maria vereerde, de heiligen en engelen aanriep en zeker op Zondagen en feestdagen de H. Mis bijwoonde. Wanneer hij ‘antwoordt’ op zijn roeping is hij ongeveer 25 jaar. Hij zal nog 20 jaar leven. Dat is de periode van zijn zending. Niet zoals men wel eens denkt: zorgen voor de armen, de natuur bewonderen en broederlijke vrede stichten.

De stigmata

Dat hebben andere heiligen ook en soms beter gedaan. Franciscus was door Jezus gezonden om de ontlediging van God de Zoon radicaal na te volgen in armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. God de Zoon die klein werd als een Baby’tje, een Gekruisigde, een Hostie. Franciscus is een door en door Eucharistische heilige, die wanneer hij een kerktoren zag al neerknielde om Jezus daar in het (nog maar sinds kort verplichte) tabernakel te aanbidden. Jezus zal bekrachtigen hoe ver deze bedelmonnik hier in gegaan is, door hem als eerste in de Kerk Zijn wondetekenen te schenken, de stigmata (in 1224).

Pastoor Smith

Geplaatst in: Artikelen, Roepingen
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017
Bekijk ook onze andere adverteerders.