Thomas a Kempis – interview met Charles Caspers

De bemoedigende Navolging van Christus…

Angst voor God? Angst voor de communie?  Angst dat je het als mens  allemaal niet goed doet? Volgens kerkhistoricus Charles Caspers van het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut kun je bemoediging vinden in de ‘Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis. Het boek is als genadige spiegel voor je ziel tijdloos.

Een aanmoediging tot geestelijke vereniging met God. Dat is voor Caspers misschien wel de belangrijkste boodschap van De Navolging van Christus. “In Thomas’ tijd zijn de mensen bang voor God. Met name de Communie, waardoor die vereniging mogelijk wordt, is voor hen ‘fascinans’, fascinerend, maar tegelijkertijd ‘tremendum’, angstaanjagend. Het Sacrament is zozeer met mysteriën omgeven dat niemand eigenlijk nog goed te Communie durft te gaan, zij vinden zichzelf niet waardig genoeg. Thomas gaat daartegenin. Hij moedigt zijn lezers aan om het Sacrament te genieten met een verwijzing  naar het Evangelie van Mattheus als dat zegt: “Komt allen tot Mij, die belast en vermoeid zijt, en ik zal u verkwikken”. Daarop reflecteert Thomas: “Wie ben ik om die uitnodiging af te slaan?” Je zou kunnen zeggen dat Thomas zo de gewone gelovige emancipeert door de angst voor God bij hen weg te nemen. Toch bestaat die angst nog altijd hier en daar onder de naam avondmaalmijding.“

Eenvoud Lees verder »

donderdag, 30 maart 2017

lezing komende zondag

Week 17) 30 april 2017 evangelielezing uit Lukas 24,13-35

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag.  Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?” Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: “Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden Hem: “Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk;  hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.  En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.  Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en ze kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde.  Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 22 maart 2017

Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017

Aanmelding voor H. Vormsel in juni

Mocht uw kind in groep 8 zitten en mee willen doen aan de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel dit jaar, dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com of 06-52246826). Ook als uw kind het nog niet zeker weet, hoort hij dit graag. Uw kind hoeft pas later te beslissen.

Er ligt weer een mooi aanbod voor de kinderen van 7 bijeenkomsten en een weekend. Bas van Pampus kan u meer vertellen over de inhoud en planning van de voorbereiding. De data verschillen per kern. De vormselviering zelf is gepland op zaterdag 17 juni om 19 uur in De Goede Herderkerk te Zoeterwoude Rijndijk. De deadline van opgave is 15 februari. U krijgt dan ook info over de ouderavond in uw parochiekern.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 28 januari 2017

klokken luiden voor Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

foto Heiko Bertram

Precies op dit tijdstip werden in meer dan 150 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid.

De Protestantse gemeente, de Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-Katholieke Kerk organiseerden gezamenlijk dit evenement in Leiden in de Hooglandse Kerk.

De klok werd geluid door Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden, bijgestaan door pastoor Smith, dominee Alblas en Jeanine Geijtenbeek, secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgL.

Elco Brinkman: “Ik  luid de klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 18 januari 2017

Pater Jan van Duijnhoven overleden

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m. is zaterdag 14 januari in zijn woonplaats Voorhout overleden.
Hij is 81 jaar geworden en tobde al langere tijd met zijn gezondheid. Toch ging hij nog regelmatig voor in de parochiekernen Hartebrug en Lam Gods.

Zijn allerlaatste viering in het Leidse was op Eerste Kerstdag in de Antoniuskerk. Hij is nu op zijn bestemming bij de Vader, maar wij zullen zijn hulpvaardigheid, warmte, wijsheid en milde humor zeer missen!!

Laten we pater Jan in onze gebeden gedenken.

Wilbert van Erp

Lees verder voor het In Memoriam en het gedachtenis prentje.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 16 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14 uur tot 16u30.

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 23 december 2016