zaterdag Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Thomas a Kempis – interview met Frits van Oostrom (zie laatste magazine)

Literatuurhistoricus prof. dr. Frits van Oostrom  noemt ‘de Navolging van Christus’ een uniek en vernieuwend boek. En hij pleitte al in 2013 voor een “grootschalig en tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject met Europese uitstraling”. Het is helaas nog niet van de grond gekomen. “Maar wat niet is, kan nog komen.”

“Laat ons toch vredig naar de hel gaan.” Dat schijnt een zwaar geïrriteerde Zwolse magistraat, Geert Groote, voorman van de ‘Moderne Devoten’ ooit te hebben toegebeten. Van Oostrom, hij is als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, haalt het verhaal met genoegen aan. Het armoede-ideaal van de “schathemelrijke” Geert Groote werkte de autoriteiten klaarblijkelijk danig op de zenuwen. Zijn beweging ging dan ook iets heel nieuws, om “op God gericht leven, maar dan midden in de wereld, in gewone burgerhuizen in de stad, en zonder andere gelofte dan de afspraak met elkaar.” Het verhaal laat voor Van Oostrom ook zien hoe vrij de groep kon opereren in Deventer, haar ‘geboorteplaats’, en daarbuiten: “Niemand kon ze iets maken. De Devoten vormden een prima georganiseerde groep, en mede daardoor konden ze een enorme betekenis krijgen. 

Internationale boekcultuur op hoger peil Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws, Thomas a Kempis
woensdag, 22 februari 2017

lezing komende zondag

Week 12) 26 maart 2017 evangelielezing uit Johannes 9,1-41

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Zijn leerlingen vroegen Hem: “Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?”  Jezus antwoordde: “Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dan kan niemand werken.Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.” Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: “Ga u wassen in de vijver van Siloam”, wat betekent: ‘gezondene’. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: “Is dat niet de man, die zat te bédelen?”  Sommigen zeiden: “Inderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij lijkt alleen maar op hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het”. Toen vroegen ze hem: “Hoe zijn dan uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: ‘Ga naar de Siloam en was u’. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.” Ze vroegen hem toen: “Waar is die man?” Hij zei: “Ik weet het niet.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 2 februari 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017

Aanmelding voor H. Vormsel in juni

Mocht uw kind in groep 8 zitten en mee willen doen aan de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel dit jaar, dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com of 06-52246826). Ook als uw kind het nog niet zeker weet, hoort hij dit graag. Uw kind hoeft pas later te beslissen.

Er ligt weer een mooi aanbod voor de kinderen van 7 bijeenkomsten en een weekend. Bas van Pampus kan u meer vertellen over de inhoud en planning van de voorbereiding. De data verschillen per kern. De vormselviering zelf is gepland op zaterdag 17 juni om 19 uur in De Goede Herderkerk te Zoeterwoude Rijndijk. De deadline van opgave is 15 februari. U krijgt dan ook info over de ouderavond in uw parochiekern.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 28 januari 2017

klokken luiden voor Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

foto Heiko Bertram

Precies op dit tijdstip werden in meer dan 150 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid.

De Protestantse gemeente, de Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-Katholieke Kerk organiseerden gezamenlijk dit evenement in Leiden in de Hooglandse Kerk.

De klok werd geluid door Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden, bijgestaan door pastoor Smith, dominee Alblas en Jeanine Geijtenbeek, secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgL.

Elco Brinkman: “Ik  luid de klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 18 januari 2017

Pater Jan van Duijnhoven overleden

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m. is zaterdag 14 januari in zijn woonplaats Voorhout overleden.
Hij is 81 jaar geworden en tobde al langere tijd met zijn gezondheid. Toch ging hij nog regelmatig voor in de parochiekernen Hartebrug en Lam Gods.

Zijn allerlaatste viering in het Leidse was op Eerste Kerstdag in de Antoniuskerk. Hij is nu op zijn bestemming bij de Vader, maar wij zullen zijn hulpvaardigheid, warmte, wijsheid en milde humor zeer missen!!

Laten we pater Jan in onze gebeden gedenken.

Wilbert van Erp

Lees verder voor het In Memoriam en het gedachtenis prentje.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 16 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14 uur tot 16u30.

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 23 december 2016