lezing komende zondag

 

20 augustus 2017 Evangelielezing uit Matteüs 15, 21-28

“In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.” Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.” Hij antwoordde: “Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.” Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij!” Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.” “Toch wel, Heer” sprak zij, “want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen.”

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 7 juli 2017

Thomas a Kempis – interview met Henri Lenferink

De Moderne Devotie als burgerinitiatief  

Ze durfden hun nek uit te steken in een tijd  met een vastgeroest gezagssysteem. En ze lieten hun hart spreken. Twee redenen waarom Henri  Lenferink, naast burgemeester van Leiden ook historicus, de Moderne Devotie en haar spreekbuis Thomas a Kempis  een warm hart toedraagt. Veel van de bloeiende ‘Devotiestad’  van de 14e en 15e eeuw ziet hij nog steeds terug in hedendaags Leiden. “Het is in de stenen blijven hangen.”

“Een stad meteen sociaal DNA? Ja, zo zou je Leiden zeker kunnen noemen. Dat sociaal DNA is voor mij een vast gegeven in de Leidse geschiedenis. Je ziet het al heel duidelijk tijdens de explosieve toename van kloosters inde 14e en 15e eeuw onder invloed van de Moderne Devotie. Wat mij steeds opvalt is dat veel van die kloosters in het noorden van de stad lagen, tussen de Rijn en de huidige Oude Vest. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de toenmalige pastoor van de Vrouwenkerk aan de Haarlemmerstraat, die een groot voorstander was van deze beweging. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat dit een armer gedeelte van de stad was.  Dat maakte van een kant de grondprijzen lager, maar het was ook het gedeelte van de stad waar sociale betrokkenheid door bijvoorbeeld ziekenverzorging en bedeling het hardst nodig was.”

Sociaal DNA nooit uit Leiden verdwenen Lees verder »

vrijdag, 30 juni 2017

500 jaar Reformatie zaterdag 10 juni

13.00 – 16.00 uur in de Marekerk

Naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van de Reformatie in 2017 vindt een ontmoetingsdag voor alle kerken en christelijke gemeenschappen van Leiden plaats. Onder het motto ‘Alle christenen van Leiden op één dag onder één dak’ is er op 10 juni ruimte voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Er is een ‘kerkenmarkt’ waar alle aanwezige kerken en gemeenschappen zich met een kerkkraampje en een kerk-pitch zullen presenteren. Dit aan de hand van drie vragen:

  • Wat kenmerkt de kerk/geloofsgemeenschap?
  • Hoe draagt de kerk/geloofsgemeenschap bij aan het sociale en maatschappelijke leven?
  • Blijvend vernieuwen: hoe gaat de kerk/geloofsgemeenschap om met de ontwikkelingen in wereld en maatschappij?

Verder zijn korte lezingen, videopresentaties, muziek en een gezamenlijke afsluiting gepland.
Verdere informatie op www.raadvankerkenleiden.nl
I
edereen mag gewoon binnen lopen!

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 8 juni 2017

Franciscaanse wandeling door Leiden

Dinsdag 13 juni vanaf 10.30 organiseert de Franciscaanse lekenorde (OFS) in Leiden een wandeling van ongeveer een uur langs plaatsen waar volgelingen van St. Franciscus actief zijn geweest in de stad Leiden. Hilde Günther  van de orde heeft met Sjoerd Loozen, stagiair van de parochie St. Petrus en Paulus, en andere betrokkenen een informatieve tocht van ongeveer een uur uitgezet met veel momenten van verdieping en bezinning over spiritualiteit, vrede  en sociale betrokkenheid .  Na afloop is er een gezamenlijke lunch, je eten delen met anderen wordt aangemoedigd.  De deelname is gratis.  We vertrekken vanaf de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk om 10.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 juni 2017

Lintjesregen

Ook in 2017 heeft het Zijne Majesteit behaagd een aantal parochianen te onderscheiden voor hun speciale verdiensten. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

in Leiden: Wilbert van Erp en Luud Hettinga

in Zoeterwoude: mevrouw Berk, Koos Droog en Mien van Steen. Gefeliciteerd!

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 28 april 2017

Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017

klokken luiden voor Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

foto Heiko Bertram

Precies op dit tijdstip werden in meer dan 150 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid.

De Protestantse gemeente, de Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-Katholieke Kerk organiseerden gezamenlijk dit evenement in Leiden in de Hooglandse Kerk.

De klok werd geluid door Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden, bijgestaan door pastoor Smith, dominee Alblas en Jeanine Geijtenbeek, secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgL.

Elco Brinkman: “Ik  luid de klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 18 januari 2017