Centraal secretariaat met vakantie

T/m 28 juli is het secretariaat gesloten. Wel wordt regelmatig de e-mail gelezen.

Van 31 juli t/m 11 augustus is het secretariaat alleen op maandag en donderdag open van 9u30-11u30.

Daarna gelden weer de normale dagen en tijden.

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 10 juli 2017

lezing komende zondag

Zondag 16 juli 2017 Evangelielezing uit Matteus 13,1-9

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. “Eens” zo begon Hij, “ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.” 

Korte overweging: Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
zondag, 9 juli 2017

Thomas a Kempis – interview met Henri Lenferink

De Moderne Devotie als burgerinitiatief  

Ze durfden hun nek uit te steken in een tijd  met een vastgeroest gezagssysteem. En ze lieten hun hart spreken. Twee redenen waarom Henri  Lenferink, naast burgemeester van Leiden ook historicus, de Moderne Devotie en haar spreekbuis Thomas a Kempis  een warm hart toedraagt. Veel van de bloeiende ‘Devotiestad’  van de 14e en 15e eeuw ziet hij nog steeds terug in hedendaags Leiden. “Het is in de stenen blijven hangen.”

“Een stad meteen sociaal DNA? Ja, zo zou je Leiden zeker kunnen noemen. Dat sociaal DNA is voor mij een vast gegeven in de Leidse geschiedenis. Je ziet het al heel duidelijk tijdens de explosieve toename van kloosters inde 14e en 15e eeuw onder invloed van de Moderne Devotie. Wat mij steeds opvalt is dat veel van die kloosters in het noorden van de stad lagen, tussen de Rijn en de huidige Oude Vest. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de toenmalige pastoor van de Vrouwenkerk aan de Haarlemmerstraat, die een groot voorstander was van deze beweging. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat dit een armer gedeelte van de stad was.  Dat maakte van een kant de grondprijzen lager, maar het was ook het gedeelte van de stad waar sociale betrokkenheid door bijvoorbeeld ziekenverzorging en bedeling het hardst nodig was.”

Sociaal DNA nooit uit Leiden verdwenen Lees verder »

vrijdag, 30 juni 2017

500 jaar Reformatie zaterdag 10 juni

13.00 – 16.00 uur in de Marekerk

Naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van de Reformatie in 2017 vindt een ontmoetingsdag voor alle kerken en christelijke gemeenschappen van Leiden plaats. Onder het motto ‘Alle christenen van Leiden op één dag onder één dak’ is er op 10 juni ruimte voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Er is een ‘kerkenmarkt’ waar alle aanwezige kerken en gemeenschappen zich met een kerkkraampje en een kerk-pitch zullen presenteren. Dit aan de hand van drie vragen:

  • Wat kenmerkt de kerk/geloofsgemeenschap?
  • Hoe draagt de kerk/geloofsgemeenschap bij aan het sociale en maatschappelijke leven?
  • Blijvend vernieuwen: hoe gaat de kerk/geloofsgemeenschap om met de ontwikkelingen in wereld en maatschappij?

Verder zijn korte lezingen, videopresentaties, muziek en een gezamenlijke afsluiting gepland.
Verdere informatie op www.raadvankerkenleiden.nl
I
edereen mag gewoon binnen lopen!

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 8 juni 2017

Franciscaanse wandeling door Leiden

Dinsdag 13 juni vanaf 10.30 organiseert de Franciscaanse lekenorde (OFS) in Leiden een wandeling van ongeveer een uur langs plaatsen waar volgelingen van St. Franciscus actief zijn geweest in de stad Leiden. Hilde Günther  van de orde heeft met Sjoerd Loozen, stagiair van de parochie St. Petrus en Paulus, en andere betrokkenen een informatieve tocht van ongeveer een uur uitgezet met veel momenten van verdieping en bezinning over spiritualiteit, vrede  en sociale betrokkenheid .  Na afloop is er een gezamenlijke lunch, je eten delen met anderen wordt aangemoedigd.  De deelname is gratis.  We vertrekken vanaf de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk om 10.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 juni 2017

Lintjesregen

Ook in 2017 heeft het Zijne Majesteit behaagd een aantal parochianen te onderscheiden voor hun speciale verdiensten. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

in Leiden: Wilbert van Erp en Luud Hettinga

in Zoeterwoude: mevrouw Berk, Koos Droog en Mien van Steen. Gefeliciteerd!

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 28 april 2017

Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017