Thomas a Kempis – interview met Frits van Oostrom (zie laatste magazine)

Literatuurhistoricus prof. dr. Frits van Oostrom  noemt ‘de Navolging van Christus’ een uniek en vernieuwend boek. En hij pleitte al in 2013 voor een “grootschalig en tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject met Europese uitstraling”. Het is helaas nog niet van de grond gekomen. “Maar wat niet is, kan nog komen.”

“Laat ons toch vredig naar de hel gaan.” Dat schijnt een zwaar geïrriteerde Zwolse magistraat, Geert Groote, voorman van de ‘Moderne Devoten’ ooit te hebben toegebeten. Van Oostrom, hij is als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, haalt het verhaal met genoegen aan. Het armoede-ideaal van de “schathemelrijke” Geert Groote werkte de autoriteiten klaarblijkelijk danig op de zenuwen. Zijn beweging ging dan ook iets heel nieuws, om “op God gericht leven, maar dan midden in de wereld, in gewone burgerhuizen in de stad, en zonder andere gelofte dan de afspraak met elkaar.” Het verhaal laat voor Van Oostrom ook zien hoe vrij de groep kon opereren in Deventer, haar ‘geboorteplaats’, en daarbuiten: “Niemand kon ze iets maken. De Devoten vormden een prima georganiseerde groep, en mede daardoor konden ze een enorme betekenis krijgen. 

Internationale boekcultuur op hoger peil Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 22 februari 2017

lezing komende zondag

Week 8) 26 februari 2017 evangelielezing uit Mattheüs 6, 24-34

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding?

Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij?

Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 2 februari 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017

Aanmelding voor H. Vormsel in juni

Mocht uw kind in groep 8 zitten en mee willen doen aan de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel dit jaar, dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com of 06-52246826). Ook als uw kind het nog niet zeker weet, hoort hij dit graag. Uw kind hoeft pas later te beslissen.

Er ligt weer een mooi aanbod voor de kinderen van 7 bijeenkomsten en een weekend. Bas van Pampus kan u meer vertellen over de inhoud en planning van de voorbereiding. De data verschillen per kern. De vormselviering zelf is gepland op zaterdag 17 juni om 19 uur in De Goede Herderkerk te Zoeterwoude Rijndijk. De deadline van opgave is 15 februari. U krijgt dan ook info over de ouderavond in uw parochiekern.

Geplaatst in: Nieuws
zaterdag, 28 januari 2017

klokken luiden voor Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

foto Heiko Bertram

Precies op dit tijdstip werden in meer dan 150 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid.

De Protestantse gemeente, de Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-Katholieke Kerk organiseerden gezamenlijk dit evenement in Leiden in de Hooglandse Kerk.

De klok werd geluid door Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden, bijgestaan door pastoor Smith, dominee Alblas en Jeanine Geijtenbeek, secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgL.

Elco Brinkman: “Ik  luid de klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 18 januari 2017

Pater Jan van Duijnhoven overleden

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m. is zaterdag 14 januari in zijn woonplaats Voorhout overleden.
Hij is 81 jaar geworden en tobde al langere tijd met zijn gezondheid. Toch ging hij nog regelmatig voor in de parochiekernen Hartebrug en Lam Gods.

Zijn allerlaatste viering in het Leidse was op Eerste Kerstdag in de Antoniuskerk. Hij is nu op zijn bestemming bij de Vader, maar wij zullen zijn hulpvaardigheid, warmte, wijsheid en milde humor zeer missen!!

Laten we pater Jan in onze gebeden gedenken.

Wilbert van Erp

Lees verder voor het In Memoriam en het gedachtenis prentje.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 16 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14 uur tot 16u30.

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 23 december 2016

Goede Herder kerk weer in gebruik

Zaterdag 17 december wordt de opnieuw ingerichte Meerburgkerk aan de Rijndijk in Zoeterwoude plechtig geconsecreerd door de bisschop van Rotterdam, mgr. van den Hende. De viering, waarin de kerk de naam De Goede Herder krijgt, begint om 19 uur.

Op zondag wordt de ingebruikname gevierd door de parochianen om 10 uur (dus niet om 9u30). 

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 8 december 2016