“Te koop: kerk en pastorie”

Er staat een storende fout in een van de koppen bij het paginagrote artikel in het Leidsch Dagblad van 27 juni.

De kerk in Zoeterwoude Dorp die verkocht wordt is de naoorlogse Christus Dienaar, NIET de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg. Nu wordt ten onrechte gesuggereerd dat zowel pastorie als kerk aan de Zuidbuurtseweg te koop staan. In het artikel zelf staat het wel correct.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 27 juni 2017

500 jaar Reformatie zaterdag 10 juni

13.00 – 16.00 uur in de Marekerk

Naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van de Reformatie in 2017 vindt een ontmoetingsdag voor alle kerken en christelijke gemeenschappen van Leiden plaats. Onder het motto ‘Alle christenen van Leiden op één dag onder één dak’ is er op 10 juni ruimte voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Er is een ‘kerkenmarkt’ waar alle aanwezige kerken en gemeenschappen zich met een kerkkraampje en een kerk-pitch zullen presenteren. Dit aan de hand van drie vragen:

  • Wat kenmerkt de kerk/geloofsgemeenschap?
  • Hoe draagt de kerk/geloofsgemeenschap bij aan het sociale en maatschappelijke leven?
  • Blijvend vernieuwen: hoe gaat de kerk/geloofsgemeenschap om met de ontwikkelingen in wereld en maatschappij?

Verder zijn korte lezingen, videopresentaties, muziek en een gezamenlijke afsluiting gepland.
Verdere informatie op www.raadvankerkenleiden.nl
I
edereen mag gewoon binnen lopen!

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 8 juni 2017

Franciscaanse wandeling door Leiden

Dinsdag 13 juni vanaf 10.30 organiseert de Franciscaanse lekenorde (OFS) in Leiden een wandeling van ongeveer een uur langs plaatsen waar volgelingen van St. Franciscus actief zijn geweest in de stad Leiden. Hilde Günther  van de orde heeft met Sjoerd Loozen, stagiair van de parochie St. Petrus en Paulus, en andere betrokkenen een informatieve tocht van ongeveer een uur uitgezet met veel momenten van verdieping en bezinning over spiritualiteit, vrede  en sociale betrokkenheid .  Na afloop is er een gezamenlijke lunch, je eten delen met anderen wordt aangemoedigd.  De deelname is gratis.  We vertrekken vanaf de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk om 10.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 6 juni 2017

Thomas a Kempis interview met Evelyne Verheggen

Het belang van ‘beelden’ in de Moderne Devotie

Dit jaar belichten we de ‘Navolging van Christus’ door Thomas a Kempis, zowel in het magazine Rondom de Kerk als op deze website, met diverse interviews over de betekenis van zijn werk. Een belangrijk werk: het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek ter wereld is en inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek een exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unescolijst. We praten met dr. Evelyne Verheggen, kunsthistorica en erfgoedspecialiste, over de invloed van boek en stroming op de volksdevotie en bijbehorende beeldcultuur.

E Verheggen

Gaat ‘kijken’ het winnen van ‘lezen’? Het is koffiedik ‘kijken’, maar een feit is dat de beeldcultuur de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Ook de analyse van historisch beeldmateriaal raakt de laatste jaren in een stroomversnelling. Zo laat het beeldmateriaal dat kunsthistorica en erfgoedspecialiste Evelyne Verheggen bestudeert een verhaal zien over de invloed van de ‘Navolging van Christus’ en de Moderne Devotie dat soms heel anders is dan je zou verwachten op grond van de bestaande geschiedschrijving. Het toont met recht een blik in de ziel van de gelovigen.

Beelden als hulpmiddelen bij meditatie

Hoe? Verheggen:  “Beelden zijn de klassieke hulpmiddelen om tot meditatie te komen. Dat begrip ‘beeld’ moet je heel breed opvatten. Het gaat niet om afbeeldingen alleen, maar om de hele ruimte én inrichting van bijvoorbeeld een kerkgebouw, inclusief de liturgische voorwerpen en de architectuur. In de kerk hangen in de 17e eeuw wisselende reeksen religieuze schilderijen, afhankelijk van de kerkelijke feesten. Ook de paramenten (kerkelijke kleding), en het zilver zijn voorzien van religieuze afbeeldingen.” En het doel van die meditatie? “Een ultieme versmelting met Jezus Christus. Dat gebeurt in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd niet alleen geestelijk maar ook heel lichamelijk, veel meer dan wij ons nu kunnen voorstellen. Mensen bidden  met alle zintuigen en ledematen. We kunnen het vergelijken met het nu zeer populaire mindfullness. Neem bijvoorbeeld de devotie tot de wonden van Christus. Door Zijn zijdewond kan men als het ware binnentreden in Zijn hart.”

Moderne Devotie: grote invloed op privédevotie Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws, Thomas a Kempis
zondag, 21 mei 2017

Lintjesregen

Ook in 2017 heeft het Zijne Majesteit behaagd een aantal parochianen te onderscheiden voor hun speciale verdiensten. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

in Leiden: Wilbert van Erp en Luud Hettinga

in Zoeterwoude: mevrouw Berk, Koos Droog en Mien van Steen. Gefeliciteerd!

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 28 april 2017

lezing komende zondag

 

Week 25) 25 juni 2017 evangelielezing uit Johannes Matheus 10,26-33

Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld , niets is verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister , spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet 1 mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen, ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem toch zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 22 maart 2017

Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017