Thomas a Kempis interview met Evelyne Verheggen

Het belang van ‘beelden’ in de Moderne Devotie

Dit jaar belichten we de ‘Navolging van Christus’ door Thomas a Kempis, zowel in het magazine Rondom de Kerk als op deze website, met diverse interviews over de betekenis van zijn werk. Een belangrijk werk: het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek ter wereld is en inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek een exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unescolijst. We praten met dr. Evelyne Verheggen, kunsthistorica en erfgoedspecialiste, over de invloed van boek en stroming op de volksdevotie en bijbehorende beeldcultuur.

E Verheggen

Gaat ‘kijken’ het winnen van ‘lezen’? Het is koffiedik ‘kijken’, maar een feit is dat de beeldcultuur de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Ook de analyse van historisch beeldmateriaal raakt de laatste jaren in een stroomversnelling. Zo laat het beeldmateriaal dat kunsthistorica en erfgoedspecialiste Evelyne Verheggen bestudeert een verhaal zien over de invloed van de ‘Navolging van Christus’ en de Moderne Devotie dat soms heel anders is dan je zou verwachten op grond van de bestaande geschiedschrijving. Het toont met recht een blik in de ziel van de gelovigen.

Beelden als hulpmiddelen bij meditatie

Hoe? Verheggen:  “Beelden zijn de klassieke hulpmiddelen om tot meditatie te komen. Dat begrip ‘beeld’ moet je heel breed opvatten. Het gaat niet om afbeeldingen alleen, maar om de hele ruimte én inrichting van bijvoorbeeld een kerkgebouw, inclusief de liturgische voorwerpen en de architectuur. In de kerk hangen in de 17e eeuw wisselende reeksen religieuze schilderijen, afhankelijk van de kerkelijke feesten. Ook de paramenten (kerkelijke kleding), en het zilver zijn voorzien van religieuze afbeeldingen.” En het doel van die meditatie? “Een ultieme versmelting met Jezus Christus. Dat gebeurt in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd niet alleen geestelijk maar ook heel lichamelijk, veel meer dan wij ons nu kunnen voorstellen. Mensen bidden  met alle zintuigen en ledematen. We kunnen het vergelijken met het nu zeer populaire mindfullness. Neem bijvoorbeeld de devotie tot de wonden van Christus. Door Zijn zijdewond kan men als het ware binnentreden in Zijn hart.”

Moderne Devotie: grote invloed op privédevotie Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws, Thomas a Kempis
zondag, 21 mei 2017

Lintjesregen

Ook in 2017 heeft het Zijne Majesteit behaagd een aantal parochianen te onderscheiden voor hun speciale verdiensten. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

in Leiden: Wilbert van Erp en Luud Hettinga

in Zoeterwoude: mevrouw Berk, Koos Droog en Mien van Steen. Gefeliciteerd!

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 28 april 2017

lezing komende zondag

Week 21) 28 mei 2017 evangelielezing uit Johannes 17,1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. AI het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.” Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 22 maart 2017

Freedom Walk: “Eenheid in Verscheidenheid”

Zaterdag 18 maart is er weer een Freedom Walk.

Deze begint om 15 uur bij het Leidse Centraal Station. Via de Beestenmarkt gaat de “optocht” naar het Stadhuis waar de burgemeester de deelnemers ontvangt in de Burgerzaal. Onderweg en aan het eind is er volop gelegenheid stil te staan (niet te lang…) bij wat het in Nederland in 2017 betekent om samen te leven met zoveel verschillende mensen, Nederlander of druk bezig dat te worden.

In verkiezingstijd vergroten we graag de verschillen, maar na afloop is het zaak de rijen te sluiten, alles met respect voor de verschillende achtergronden en culturen.

De Walk (en the Talk) worden georganiseerd door het Charter for Compassion, waarin de Gemeente Leiden samenwerkt met de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de moskeeën, de synagoge, de bahai-gemeenschap, hindoes, boeddhisten en (andere) idealisten.

Iedereen is welkom!

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 maart 2017

Bisschop op bezoek in de Merenwijk

Avond op 7 februari over oecumene met bisschop Van den Hende

Op dinsdag 7 februari komt onze bisschop in De Regenboog spreken over het document: ‘Van conflict naar gemeenschap’. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. De avond wordt geopend met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 januari 2017

klokken luiden voor Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

foto Heiko Bertram

Precies op dit tijdstip werden in meer dan 150 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid.

De Protestantse gemeente, de Parochie HH Petrus en Paulus en de Oud-Katholieke Kerk organiseerden gezamenlijk dit evenement in Leiden in de Hooglandse Kerk.

De klok werd geluid door Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden, bijgestaan door pastoor Smith, dominee Alblas en Jeanine Geijtenbeek, secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgL.

Elco Brinkman: “Ik  luid de klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”

 

Geplaatst in: Nieuws
woensdag, 18 januari 2017

Pater Jan van Duijnhoven overleden

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m. is zaterdag 14 januari in zijn woonplaats Voorhout overleden.
Hij is 81 jaar geworden en tobde al langere tijd met zijn gezondheid. Toch ging hij nog regelmatig voor in de parochiekernen Hartebrug en Lam Gods.

Zijn allerlaatste viering in het Leidse was op Eerste Kerstdag in de Antoniuskerk. Hij is nu op zijn bestemming bij de Vader, maar wij zullen zijn hulpvaardigheid, warmte, wijsheid en milde humor zeer missen!!

Laten we pater Jan in onze gebeden gedenken.

Wilbert van Erp

Lees verder voor het In Memoriam en het gedachtenis prentje.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 16 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14 uur tot 16u30.

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 23 december 2016